Dokumentacja

[12/06/2024]
Zaktualizowano instrukcję instalacji:
RKD24CT
RKD32

[10/06/2024]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
ADL-2
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
ADL-2

[28/05/2024]
Zaktualizowano deklaracje zgodności:
MC16-PAC-N-KIT
MCT62E
MFC-4

[22/05/2024]
Zaktualizowano instrukcję obsługi:
RUD-3-DES

[22/04/2024]
Zaktualizowano deklaracje zgodności:
PS2D
PS4D
PS8D
UT-2USB

[18/04/2024]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
MC16
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
MC16

[10/04/2024]
Zaktualizowano karty katalogowe:
OSR80M-BLE
OSR88M-IO

[09/04/2024]
1. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Integracja z centralami pożarowymi Cerberus (Siemens)
2. Zaktualizowano karty katalogowe:
MCT82M-IO-CH
MCT82M-IO-HR

[05/04/2024]
1. Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Akcje na zdarzenie i flagi
2. Zaktualizowano karty katalogowe:
MCT12M
MCT80M-BLE
MCT84M-BK-QB
MCT86M-IO-CH-HR
MCT88M-IO

[29/03/2024]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
MCT12M
MCT80M-BLE
MCT82M-IO-CH/MCT82M-IO-HR
MCT84M-BK-QB
MCT86M-IO-CH-HR
MCT88M-IO
OSR80M-BLE
OSR88M-IO
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
MCT12M
MCT80M-BLE
MCT82M-IO-HR
MCT84M-BK-QB
MCT86M-IO-CH-HR
MCT88M-IO
OSR80M-BLE
OSR88M-IO
3. Zaktualizowano kartę katalogową:
RUD-3-DES

[26/03/2024]
Zaktualizowano instrukcję obsługi:
RUD-3-DES

[25/03/2024]
Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[19/03/2024]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
MCT80M-BLE
MCT84M-BK-QB
MCT88M-IO
OSR80M-BLE
OSR88M-IO
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
MCT80M-BLE
MCT84M-BK-QB
MCT88M-IO
OSR80M-BLE
OSR88M-IO

[06/03/2024]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
ADL-2
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
ADL-2
3. Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Operatorzy i partycje

[29/02/2024]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
Czytniki MCT12E, MCT64E, MCT66E
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
Czytniki MCT64E-IO, MCT66E-IO

[22/02/2024]
1. Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Integracja z centralami INTEGRA (SATEL)
Migracja systemu z wersji RACS 4 do RACS 5
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Integracja Galaxy (Honeywell)
3. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5:
Praca z bazą danych MS SQL Server

[16/02/2024]
Opublikowano deklaracje zgodności:
MCT80M
MCT80M-BLE

[12/02/2024]
1. Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Zastosowania hotelowe
Integracja z zamkami bezprzewodowymi APERIO
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Integracja systemu RACS 5 v2 z usługą Active Directory

[02/02/2024]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Projektowanie i nadruk kart

[31/01/2024]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
HRT82MF

[29/01/2024]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
RKD32
2. Zaktualizowano kartę katalogową:
VISO SMS

[22/01/2024]
Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Uniwersalna kontrola dostępu w windach
Dodatkowe ilościowe limitowanie dostępu

[17/01/2024]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Kontrola dostępu do szafek

[22/12/2023]
1. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Obsługa kart MIFARE®
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
MCT80M-BLE
MCT84M-BK-QB
MCT88M-IO

[15/12/2023]
1. Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Strefy alarmowe i integracja z systemami alarmowymi
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
MC16
MC16-PAC-EX/ST-1-KIT
MC16-PAC-EX/ST-2-KIT
MC16-PAC-EX/ST-3-KIT i MC16-PAC-EX/ST-4-KIT
Czytniki serii PRTxxLT
3. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
Czytniki serii PRTxxLT
RUD-3-DES

[07/12/2023]
1. Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Monitorowanie i zarządzanie wyposażeniem
2. Opublikowano deklaracje zgodności:
RKD24CT
RKD24CT-EXT

[05/12/2023]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Integracja z centralami pożarowymi POLON 4000 i 6000 (POLON-ALFA)

[30/11/2023]
1. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Integracja z systemami CCTV
2. Zaktualizowano kartę rozwiązania:
Integracja z systemem wind KONE DCS

[20/11/2023]
1. Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Integracja z systemem wind CompassPlus (Otis)
Kody PIN
Tryby autoryzacji
2. Zaktualizowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Integracja z centralami pożarowymi FPA (Bosch)
Rejestracja i monitorowanie obecności
System zarządzania bezpieczeństwem VISO SMS
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
PR311SE, PR611, PR621

[15/11/2023]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
Czytniki serii PRTxxEM
PR312, PR612, PR622
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
Czytniki serii PRTxxEM

[07/11/2023]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
Czytniki MCT12E, MCT64E-IO, MCT66E-IO
MCT12M
MCT62E
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
MCT12E
MCT12M
MCT62E
Czytniki MCT64E-IO, MCT66E-IO

[02/11/2023]
1. Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Identyfikacja mobilna i kody QR
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
RUD-3-DES
3. Zaktualizowano kartę katalogową:
RUD-3-DES

[25/10/2023]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
PR312, PR612, PR622
PR311SE, PR611, PR621
PR402DR
PR411DR
PRT12MF, PRT62MF, PRT64MF, PRT66MF
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
CPR32-NET-BRD
CPR32-SE-BRD
PR821-CH

[24/10/2023]
1. Opublikowano deklarację zgodności:
MFC-8
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[20/10/2023]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
CEB12
Czytniki MCT12E, MCT64E-IO, MCT66E-IO
MCT12M
MCT62E
MCT68ME-IO
MCT80M-BLE
Czytniki MCT80M, MCT82M, MCT84M
MCT84M-BK-QB
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
MCT12E
MCT12M
MCT62E
Czytniki MCT64E-IO, MCT66E-IO
MCT68ME-IO
MCT80M
MCT80M-BLE
Czytniki MCT82M, MCT84M
MCT84M-BK-QB

[19/10/2023]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
ADL-2
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
ADL-2
3. Zaktualizowano karty katalogowe:
VISO EX
VISO ST

[13/10/2023]
Zaktualizowano kartę katalogową:
ADL-2

[12/10/2023]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji:
PR602LCD-DT
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
Czytniki serii PRTxxMF
3. Zaktualizowano kartę katalogową:
PR602LCD-DT

[10/10/2023]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
Czytniki PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84ME, PRT84MF
Czytniki serii PRTxxEM
Czytniki serii PRTxxLT
PR402DR
PRT66EM
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi:
CPR32-SE-BRD
MCX16-AP
Czytniki PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84ME, PRT84MF
Czytniki serii PRTxxEM
Czytniki serii PRTxxLT

[09/10/2023]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji:
HRC102DR/HRC402DR
HRT82AC
HRT82FK
HRT82MF
HRT82MF-CH
HRT82PB
HRT82TS
2. Zaktualizowano karty katalogowe:
HRT82MF
HRT82MF-CH
HRT82PB

[18/09/2023]
1. Opublikowano instrukcję obsługi:
Roger Mobile Key

[14/09/2023]
1. Opublikowano instrukcję obsługi:
RLK-1

[07/09/2023]
1. Opublikowano instrukcje instalacji:
ADL-2
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi:
ADL-2
3. Zaktualizowano karty katalogowe:
MC16-PAC-ST-1-KIT
MC16-PAC-ST-2-KIT
MC16-PAC-ST-3-KIT
MC16-PAC-ST-4-KIT
MC16-PAC-EX-1-KIT
MC16-PAC-EX-2-KIT
MC16-PAC-EX-3-KIT
MC16-PAC-EX-4-KIT

[29/08/2023]
1. Opublikowano deklarację zgodności:
RLK-1
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Wymagania programowe i sprzętowe

[17/08/2023]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Użytkownicy

[08/08/2023]
1. Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Obsługa kart MIFARE
Wytyczne okablowania urządzeń
Przejście dwukierunkowe (tripod)
Integracja z XProtect (Milestone)
Rejestracja i monitorowanie obecności
Wielofunkcyjne linie wejściowe
2. Opublikowano instrukcję instalacji:
MCX16-UZ
3. Opublikowano karty katalogowe:
MCX16-UZ
RLK-1

[21/07/2023]
1. Opublikowano instrukcje obsługi:
ME-40
ME-40-24V
2. Opublikowano karty katalogowe:
ME-40
ME-40-24V
3. Opublikowano deklaracje zgodności:
ME-40
ME-40-24V

[30/06/2023]
Zaktualizowano instrukcję:
RUD-3-DES

[30/05/2023]
Opublikowano instrukcję:
Integracja RACS 5 v2 za pośrednictwem interfejsu API

[24/05/2023]
Zaktualizowano Case Study:
Zintegrowane rozwiązanie kontroli dostępu w gdyńskim kompleksie biurowym 3T Office Park

[19/05/2023]
1. Opublikowano instrukcję obsługi:
MCT84M-BK-QB
2. Zaktualizowano folder:
Skalowalny system kontroli dostępu, bezpieczeństwa i automatyki klasy Enterprise RACS 5 v2

[27/04/2023]
Zaktualizowano karty katalogowe:
MCT62E
MCT64E-IO
MCT66E-IO
MCT68ME-IO
MCT84M
OSR88M-IO

[07/04/2023]
1. Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 v2:
Integracja z centralami pożarowymi Cerberus (Siemens)
2. Opublikowano kartę katalogową:
MCX16-AP

[29/03/2023]
Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Wyświetlacze
Integracja Galaxy (Honeywell)
Integracja z systemem wind Port Technology (Schindler)

[23/03/2023]
Opublikowano case study: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

[13/02/2023]
Opublikowano prezentację:
Analiza i raportowanie pracy za pomocą aplikacji RCP Master 4

[07/02/2023]
1. Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2:
Integracja z centralami pożarowymi FPA (Bosch)
System zarządzania bezpieczeństwem VISO SMS
2. Opublikowano instrukcję instalacji:
MC16
3. Opublikowano instrukcję obsługi:
MC16

[24/01/2023]
Opublikowano kartę katalogową:
VISO SMS

[18/01/2023]
Zaktualizowano kartę rozwiązania:
Integracja z telewizją przemysłową CCTV

[08/12/2022]
1. Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5 v2
2. Opublikowano karty katalogowe:
MC16-PAC-ST,
MC16-PAC-EX,
RCC512-O
3. Opublikowano deklarację zgodności EC:
MCI-7

[06/12/2022]
1. Opublikowano karty katalogowe:
MC16-PAC-ST-1-KIT,
MC16-PAC-ST-2-KIT,
MC16-PAC-ST-3-KIT,
MC16-PAC-ST-4-KIT,
MC16-PAC-EX-1-KIT,
MC16-PAC-EX-2-KIT,
MC16-PAC-EX-3-KIT,
MC16-PAC-EX-4-KIT,

[22/11/2022]
1. Opublikowano instrukcje instalacji: OSR80M-BLE, OSR88M-IO, CEB12, MCI-7
2. Opublikowano karty katalogowe: OSR80M-BLE, OSR88M-IO, CEB12, MCI-7, AX-16
3. Opublikowano deklaracje zgodności EC: OSR80M-BLE, OSR88M-IO, CEB12

[07/11/2022]
Opublikowano karty katalogowe: VISO ST, VISO EX

[03/11/2022]
1. Opublikowano instrukcję instalacji: MCI-3/MCI-3-LCD
2. Opublikowano karty katalogowe: MCI-3, MCI-3-LCD
3. Opublikowano deklarację zgodności EC: MCI-3/MCI-3-LCD

[13/05/2022]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCT68ME-IO
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi: MCT68ME-IO

[11/05/2022]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RKD24CT
2. Zaktualizowano instrukcję użytkownika: RKD24CT

[27/04/2022]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: RCP Master 4 Web

[22/04/2022]
Opublikowano filmy instruktażowe dla programu do rozliczania czasu pracy RCP Master 4

[08/04/2022]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: RCP Master 4 Web

[29/03/2022]
Opublikowano kartę katalogową: ME-2-D

[28/03/2022]
Opublikowano instrukcję instalacji: ME-2-D

[18/03/2022]
Zaktualizowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RKD32 v2.0

[07/03/2022]
1. Opublikowano instrukcję instalacji i konfiguracji dla RKD32 v2.0
2. Opublikowano instrukcję użytkownika dla RKD32 v2.0

[03/03/2022]
1. Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32 v2.0
2. Zaktualizowano deklarację zgodności PN-EN60839: MC16-PAC - II stopień

[23/02/2022]
1. Opublikowano kartę katalogową: RCP Master 4 Web
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RCP Master 4

[21/02/2022]
Opublikowano case study: 3T Office Park

[18/02/2022]
Opublikowano kartę katalogową: RKD24CT

[10/02/2022]
Zaktualizowano deklaracje zgodności PN-EN60839: MC16-PAC - II stopień, MC16-PAC - III stopień

[20/01/2022]
1. Opublikowano szablon otworowania: RWL-1-SL
2. Zaktualizowano kartę katalogową: Roger Mobile Key

[14/01/2022]
Opublikowano kartę katalogową: RCP Master 4

[28/12/2021]
1. Opublikowano deklaracje zgodności EC: ADL-2, ADL-2-BLE, MCT86M-IO-CH-HR, RCC512, RWL-1-SL, RWL-2-SL
2. Opublikowano szablony otworowania: ADL-2, ADL-2-BLE, RWL-2-SL
3. Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: HRT82MF, HRT82MF-CH, MD70

[17/12/2021]
1. Opublikowano instrukcje obsługi: RCP Master 4, RCP Master 4 Web, RWL-1-SL, RWL-2-SL
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCT88M-IO

[15/12/2021]
Opublikowano karty katalogowe: RWL-1-SL, RWL-2-SL

[09/12/2021]
Opublikowano filmy dla autonomicznego trybu pracy depozytora RKD32: Pierwsze uruchomienie, Konfiguracja systemu, Pobieranie i zwracanie kluczy, Rezerwacje kluczy, Sprawdzanie statusu kluczy, Raporty i przegląd zdarzeń

[08/12/2021]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: ADL-2, ADL-2-BLE

[07/12/2021]
Zaktualizowano karty katalogowe: ADL-2, ADL-2-BLE

[06/12/2021]
1. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa depozytora RKD32
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX2-BRD, MCX8-BRD
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: MCX2-BRD, MCX8-BRD

[26/11/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: ME-17

[22/10/2021]
Opublikowano case study: Stadion w Gdańsku

[07/10/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: RFT1000

[06/10/2021]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Identyfikatory mobilne w systemie RACS 4
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCT80M-BLE, MCT88M-IO
3. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCT80M-BLE, MCT88M-IO, RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5, RFT1000 w innych systemach

[18/08/2021]
1. Opublikowano instrukcje instalacji: MCI-2, MCI-5
2. Opublikowano karty katalogowe: MCI-2, MCI-5

[12/08/2021]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: MD70

[04/08/2021]
1. Opublikowano instrukcję instalacji i obsługi: Roger Mobile Device Manager
2. Opublikowano kartę katalogową: Roger Mobile Device Manager
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji: AX-12

[28/07/2021]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[15/07/2021]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kart MIFARE

[12/07/2021]
Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: EMKF-1, karty zbliżeniowe serii EMC, karty zbliżeniowe serii MFC, breloki zbliżeniowe serii MFKF

[06/07/2021]
1. Opublikowano instrukcję obsługi: ADL-2, ADL-2-BLE
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX2-BRD, MCX8-BRD
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: MCX2-BRD, MCX8-BRD

[28/06/2021]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCT80M-BLE, MCT88M-IO
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCT80M-BLE, MCT88M-IO

[21/06/2021]
1. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCX102-BRD, MCX402-BRD
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCX102-BRD, MCX402-BRD

[11/06/2021]
1. Opublikowano duńską wersję przewodnika po systemie RACS 5
2. Opublikowano duńskie wersje Kart rozwiązań: Integracja z systemem wind KONE DCS, Identyfikacja mobilna, Obsługa pokoju hotelowego, Obsługa parkingów, Zabezpieczenia w systemie kontroli dostępu, Monitorowanie obiegu wyposażenia

[01/06/2021]
Zaktualizowano karty katalogowe: MD70, RCC512

[24/05/2021]
Zaktualizowano karty katalogowe: ADL-2, ADL-2-BLE

[18/05/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: PRT84ME

[28/04/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT88M-IO

[20/04/2021]
Zaktualizowano karty katalogowe: ADL-2, ADL-2-BLE

[14/04/2021]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: VISO Web

[07/04/2021]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, MCT84M, MCT86M-IO-CH-HR

[30/03/2021]
Zaktualizowano instrukcje instalacji: MC16-PAC-2-KIT, MC16-PAC-3-KIT, MC16-PAC-4-KIT

[26/03/2021]
1. Opublikowano karty katalogowe: ADL-2, ADL-2-BLE
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RCC512

[19/03/2021]
Zaktualizowano folder: System dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS

[18/03/2021]
1. Opublikowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RCC512
2. Opublikowano instrukcję użytkownika: RCC512
3. Opublikowano kartę katalogową: RCC512

[05/03/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: UT-4DR

[02/03/2021]
Zaktualizowano noty aplikacyjne: Uniwersalna kontrola dostępu w windach, Zdalne zarządzanie systemem RACS 5, Obsługa depozytora RKD32

[23/02/2021]
Opublikowano duńską wersję folderu systemu dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS

[15/02/2021]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: ME-14-24V, RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5, RFT1000 w innych systemach
2. Zaktualizowano karty katalogowe: ME-14-24V, ME-15, ME-16

[09/02/2021]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kart MIFARE

[02/02/2021]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Kontrola dostępu do szafek

[29/01/2021]
1. Opublikowano deklarację zgodności EC: PRT84ME
2. Opublikowano kartę katalogową: PRT84ME
3. Opublikowano film instruktażowy: Integracja systemu RACS 5 z depozytorem kluczy RKD32

[26/01/2021]
Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[21/01/2021]
Opublikowano film instruktażowy: RCP Master 3 Pierwsze uruchomienie

[20/01/2021]
1. Opublikowano deklaracje zgodności EC: RUD-3-DES i RUD-4-DES
2. Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: CPR32-NET-BRD, MC16, MC16-PAC-N-KIT, MCT12E, MCT12M-DES-IO, MCT12M-IO, MCT82M, MCX402-1-KIT, ME-1, ME-2-D, ME-5-S, ME-14-24V, PR411DR-SET, RKD32, RUD-1, RUD-2, RUD-3, RUD-4, RUD-6-LKY, RWL-1 i RWL-2

[12/01/2021]
Opublikowano notę aplikacyjną: Komendy lokalne i globalne

[31/12/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-HRC

[21/12/2020]
1. Opublikowano prezentację: Integracje VISO - wybrane licencje
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: RUD-6-LKY

[17/12/2020]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: VISO Web

[15/12/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję instalalacji: PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF i PRT84ME
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi: PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF i PRT84ME

[08/12/2020]
1. Opublikowano instrukcję obsługi: MCX102-BRD
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCX102-BRD, MCX402-BRD
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: MCX402-BRD

[07/12/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX402-1-KIT
2. Zaktualizowano kartę katalogową: MCX402-1-KIT

[01/12/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT88M-IO

[27/11/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT80M-BLE

[24/11/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: MC16-SVC

[18/11/2020]
1. Opublikowano instrukcję instalacji: MCX402-BRD
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX102-BRD

[13/11/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: PR402DR

[12/11/2020]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: PS2D

[10/11/2020]
1. Opublikowano instrukcję instalacji: MCX2D, MCX4D
2. Opublikowano kartę katalogową: RACS Display
3. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCX2D, MCX4D

[04/11/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi: ME-15
2. Zaktualizowano kartę katalogową: ME-15

[30/10/2020]
Opublikowano deklaracje zgodności EC: AX-12, IOS-1, MC16-PAC-N-KIT, MCX402-1-KIT, PR-GP-BRD

[28/10/2020]
1. Opublikowano noty aplikacyjne: Integracja z systemem wind Kone Destination (KONE), Tryby autoryzacji, Integracja z systemem wind CompassPlus (OTIS), Księga gości, Integracja z systemami alarmu pożarowego, Identyfikacja użytkowników urządzeniami mobilnymi
2. Opublikowano instrukcję obsługi: czytniki serii MCT12E
3. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Dwa przejścia jednostronne z czytnikami Wiegand, Typowe scenariusze instalacji kontrolera MC16-PAC, Szybki start systemu RACS 5, Rejestracja i monitorowanie obecności w VISO
4. Zaktualizowano instrukcje instalacji: kontrolery serii MC16, RKD32
5. Zaktualizowano instrukcję obsługi: kontrolery serii MC16

[24/09/2020]
1. Opublikowano instrukcję obsługi: MCX2-BRD i MCX8-BRD
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji i konfiguracji:RKD32

[23/09/2020]
1. Opublikowano deklaracje zgodności EC: PR411DR-SET, RKD32KF, MCT82-FK-HR-F
2. Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: UT-2, UT-4, SL2000F, SL2000F-VP, SL2000B, SL2000E, PK-2, PK-3, HRT82PB, HRT82FK, ASCD-1

[11/09/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje instalalacji: MCT62E, PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF, MCX2-BRD i MCX8-BRD
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCT62E, SL2000E

[25/08/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT62E

[07/09/2020]
Opublikowano deklaracje zgodności z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych: PR402, MC16-PAC

[04/08/2020]
Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja Active Directory

[29/07/2020]
Opublikowano notę aplikacyjną: Obsługa depozytora RKD32

[27/07/2020]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja Galaxy (Honeywell)
2. Opublikowano instrukcję instalacji: MCT82-FK-HR-F
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RKD32

[23/07/2020]
Opublikowano filmy instruktażowe: Konfiguracja stref alarmowych, Konfiguracja Stref obecności i raportowanie obecności, Konfiguracja Alertów i powiadomień

[22/07/2020]
Opublikowano filmy instruktażowe: Konfiguracja VISO Mobile, Konfiguracja stref dostępu i Anti Passback, Konfiguracja Węzłów automatyki

[16/07/2020]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[14/07/2020]
1. Opublikowano instrukcje obsługi: MCT64E-IO, MCT66E-IO, MCT68ME-IO
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: czytniki serii MCT12M, MCT62E, MCT80M, MCT80M-BLE, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, czytniki serii MCT82M, czytniki serii MCT84M, MCT86M-IO-CH-HR, MCT88M-IO
3. Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-PAC-2-KIT

[02/07/2020]
Zaktualizowano instrukcję obsługi: kontrolery serii MC16

[25/06/2020]
Zaktualizowano instrukcje instalacji: PR402DR-SET, PR411DR-SET

[23/06/2020]
Zaktualizowano karty katalogowe: PR611, PRT64EM, SL2000F-VP

[22/06/2020]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: ME-15, ME-16

[09/06/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT88M-IO

[25/05/2020]
Opublikowano kartę katalogową: RWH-2

[11/05/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: SL2000F, SL2000F-VP, RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji zestawów: PR402DR-SET i PR411DR-SET
3. Zaktualizowano Kartę katalogową: PR602LCD-DT

[08/05/2020]
1. Opublikowano instrukcję użytkownika: RKD32
2. Opublikowano instrukcję instalacji i konfiguracji: RKD32
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX402-1-KIT

[04/05/2020]
Zaktualizowano kartę rozwiązania: Integracja z oprogramowaniem Milestone VMS XProtect

[27/04/2020]
Opublikowano kartę katalogową: MCT82-FK-HR-F

[20/04/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[15/04/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: RWH-1

[09/04/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MC16-SVC

[01/04/2020]
Zaktualizowano deklaracje zgodności: CPR32-SE-BRD, ME-1

[27/03/2020]
Zaktualizowano Webinarium 2/2018

[26/03/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi: RWL-1
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RWL-1

[24/03/2020]
Opublikowano karty rozwiązania: Integracja systemu RACS 5 z oprogramowaniem VMS XProtect MILESTONE, Integracja systemu RACS 5 z telewizją przemysłową CCTV

[23/03/2020]
1. Zaktualizowano folder: System dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[17/03/2020]
1. Zaktualizowano kartę rozwiązania: Zestawy kontroli dostępu dla systemu RACS 5
2. Zaktualizowano kartę katalogową: MCT82M

[16/03/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5, RFT1000 w innych systemach, ME-16
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: czytniki MCT80M, MCT82M, MCT84M
3. Zaktualizowano kartę katalogową: ME-16

[11/03/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: PR402DR

[02/03/2020]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Alerty i powiadomienia
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCT88M-IO, MD70

[21/02/2020]
1. Zaktualizowano instrukcje obsługi: RWL-1, RWL-2, RWL-3
2. Zaktualizowano karty katalogowe: RWL-1, RWL-2, RWL-3

[04/02/2020]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCX402-1-KIT

[31/01/2020]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji: MC16-PAC-1-KIT
2. Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-PAC-1-KIT

[27/01/2020]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Operatorzy i partycje
2. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Obsługa kart MIFARE, Monitorowanie i zarządzanie wyposażeniem

[24/01/2020]
Zaktualizowano kartę katalogową: czytniki serii MCT12E

[20/01/2020]
1. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Telewizja przemysłowa (CCTV) w RACS 5, Praca z bazą danych MS SQL Server
2. Zaktualizowano kartę katalogową: RFT1000-ADM

[15/01/2020]
Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja XProtect (MILESTONE)

[13/01/2020]
1. Opublikowano instrukcję obsługi: kontrolery serii MC16
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji: kontrolery serii MC16
3. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Szybki start systemu RACS 5

[23/12/2019]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla ME-14-24V
2. Opublikowano karty katalogowe: ME-14-24V, RFT1000-ADM
3. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Konfiguracja zamków RWL w trybie sieciowym
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RWH-1

[16/12/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Migracja systemu z wersji RACS 4 do RACS 5
2. Opublikowano karty katalogowe: HRC102DR, HRC402DR, HRT82MF, HRT82MF-CH, ME-5-S
3. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Kontrola dostępu do szafek, Uniwersalna kontrola dostępu w windach

[02/12/2019]
1. Opublikowano instrukcję instalacji dla MC16-SVC
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCX2D, MCX4D

[21/11/2019]
Opublikowano prezentację: Bezpieczeństwo w systemie kontroli dostępu RACS 5

[13/11/2019]
Zaktualizowano folder: Skalowalny system kontroli dostępu, bezpieczeństwa i automatyki klasy Enterprise RACS 5

[12/11/2019]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT84M, PRT84MF

[06/11/2019]
Opublikowano kartę katalogową dla MC16-SVC

[28/10/2019]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

[08/10/2019]
Opublikowano instrukcję obsługi dla MCT80M

[03/10/2019]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCT88M-IO
2. Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MCT88M-IO

[20/09/2019]
1. Opublikowano deklarację zgodności dla RKD32
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Praca z bazą danych MS SQL Server

[18/09/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[13/09/2019]
Zaktualizowano kartę katalogową: MC16-EVC

[11/09/2019]
Opublikowano film instruktażowy Konfiguracja VISO WEB

[02/09/2019]
Opublikowano folder: System dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy RKDS

[27/08/2019]
Zaktualizowano opis funkcjonalny dla kontrolerów serii PRxx1

[05/08/2019]
Zaktualizowano kartę katalogową: RKD32

[31/07/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Komunikacja sieciowa
2. Zaktualizowano instrukcje obsługi: ASCD-1, RKD32, PDK-2

[26/07/2019]
Opublikowano kartę katalogową: RKD32

[24/07/2019]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RWL-3

[23/07/2019]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: RWL-1, RWL-2

[09/07/2019]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla RKD32
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji dla MC16 oraz czytników serii PRTxxMF

[02/07/2019]
Zaktualizowano noty aplikacyjne: Wymagania programowe i sprzętowe w RACS 5, Integracja z centralami INTEGRA (SATEL)

[13/06/2019]
Opublikowano film instruktażowy Identyfikacja mobilna Bluetooth i NFC

[12/06/2019]
Zaktualizowano kartę katalogową: MCT68ME-IO

[31/05/2019]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MC16-PAC-2-KIT
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla ME-15

[29/05/2019]
Opublikowano kartę katalogową: MC16-EVC

[24/05/2019]
Opublikowano kartę rozwiązania: Zestawy kontroli dostępu dla systemu RACS 5

[20/05/2019]
Opublikowano kartę rozwiązania: Bezprzewodowy system kontroli dostępu RACS 5 AIR

[14/05/2019]
1. Opublikowano instrukcje instalacji: MC16-RAW-KIT, MC16-PAC-1-KIT, MC16-PAC-2-KIT, MC16-PAC-3-KIT, MC16-PAC-4-KIT
2. Zaktualizowano kartę rozwiązania: Zabezpieczenia w systemie RACS 5

[09/05/2019]
Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[29/04/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Wyświetlacze
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RUD-4

[25/04/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych

[11/04/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Strefy alarmowe i integracja z systemami alarmowymi

[08/04/2019]
1. Opublikowano kartę rozwiązania: Rejestracja czasu pracy i obecności w systemie RACS 5
2. Opublikowano notę aplikacyjną: Monitorowanie i zarządzanie wyposażeniem
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: CPR32-NET-BRD, PR Master
4. Zaktualizowano opis funkcjonalny dla kontrolerów serii PRxx2

[01/04/2019]
Opublikowano prezentację dotyczącą programu do rejestracji czasu pracy RCP Master 3

[28/03/2019]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Strefy dostępu i obwodowe

[27/03/2019]
Zaktualizowano instrukcję instalacji czytników serii PRTxxLT

[08/03/2019]
1. Opublikowano Webinarium 2/2019
2. Opublikowano instrukcje obsługi: MCT80M-BLE, MCT88M-IO
3. Opublikowano instrukcje instalacji dla terminala MCT80M-BLE
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key
5. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MC16, MCT88M-IO

[01/03/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Konfiguracja zamków RWL w trybie sieciowym
2. Opublikowano Deklaracje Zgodności: MC16-PAC Deklaracja zgodności NO-04-A004-6:2016, PRxx2 Deklaracja zgodności NO-04-A004-6:2016

[05/02/2019]
1. Opublikowano Webinarium 1/2019
2. Zaktualizowano kartę rozwiązania: Integracja systemu RACS 5 z centralami INTEGRA
3. Zaktualizowano noty aplikacyjne: Strefy alarmowe i integracja z systemami alarmowymi, Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[30/01/2019]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: czytniki serii PRTxxEM, czytniki serii PRTxxLT, czytniki serii PRTxxMF

[28/01/2019]
Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja z centralami INTEGRA (SATEL)

[25/01/2019]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla PSD4D

[23/01/2019]
Opublikowano notę aplikacyjną: Pierwsze uruchomienie RCP Master 3

[11/01/2019]
Zaktualizowano instrukcję instalacji dla MCX402-2-KIT

[09/01/2019]
Zaktualizowano instrukcję instalacji dla HRT82MF

[07/01/2019]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Projektowanie i nadruk kart w systemie RACS 5
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Zdalne zarządzanie systemem RACS 5

[27/12/2018]
Zaktualizowano instrukcję instalacji do terminala dostępu MCT88M-IO

[21/12/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Rejestracja i monitorowanie obecności w VISO
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla aplikacji VISO Web

[14/12/2018]
1. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Aktualizacja systemu RACS 5
2. Zaktualizowano deklarację zgodności dla EMKF-1

[13/12/2018]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Typowe scenariusze instalacji kontrolera dostępu MC16-PAC

[12/12/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Zdalne zarządzanie systemem RACS 5
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla RCP Master 3

[05/12/2018]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: MD70, RWH-1

[30/11/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: Integracja z zamkami bezprzewodowymi APERIO
2. Opublikowano instrukcję obsługi dla MCX16-AP

[26/11/2018]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla MCT86M-IO-CH-HR
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCT82M-IO-HR

[23/11/2018]
1. Opublikowano noty aplikacyjne: Dodatkowe ilościowe limitowanie dostępu, RACS 5 w zastosowaniach hotelowych
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
3. Zaktualizowano instrukcję instalacji kontrolera MC16

[19/11/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[16/11/2018]
Opublikowano nową deklarację zgodności EC dla MCT80M

[31/10/2018]
Zaktualizowano instrukcje instalacji dla HRT82MF

[30/10/2018]
Opublikowano instrukcję obsługi dla MCT82M-IO-HR

[25/10/2018]
Opublikowano nową deklarację zgodności PN-EN60839 stopień 3 dla MC16-PAC

[22/10/2018]
Opublikowano karty rozwiązań:
• Identyfikacja mobilna w systemie RACS 5
• Integracja systemu RACS 5 z systemem wind KONE DCS
• Monitorowanie obiegu wyposażenia w systemie RACS 5
• Obsługa parkingów w systemie RACS 5
• Obsługa pokoju hotelowego w systemie RACS 5
• Zabezpieczenia w systemie RACS 5

[16/10/2018]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: Obsługa kart MIFARE w systemie RACS 5

[15/10/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji dla MCT86M-IO-CH-HR

[08/10/2018]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: MCT12M, MCT80M, MCT82M, MCT84M

[04/10/2018]
Zaktualizowano Webinarium 1/2018

[27/09/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCT82M-IO-CH

[25/09/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

[24/09/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla PSD4D
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: HRT82MF, HRT82MF-CH, HRT82AC, HRT82FK

[11/09/2018]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

[10/09/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla LRT-1

[05/09/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji dla RUD-6-LKY

[04/09/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji dla HRT82AC
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi dla MCX402DR-BRD

[28/08/2018]
1. Zaktualizowano kartę katalogową dla MCT88M-IO
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: HRT82MF, HRT82MF-CH, HRT82AC

[24/08/2018]
1. Opublikowano kartę katalogową dla MC16-IAC
2. Opublikowano wspólną instrukcję instalacji dla czytników PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF
3. Zaktualizowano instrukcje instalacji: czytniki serii PRTxxLT oraz czytniki serii PRTxxMF
4. Zaktualizowano instrukcje obsługi: czytniki PRT12MF-DES, PRT82MF, PRT84MF, czytniki serii PRTxxLT, czytniki serii PRTxxMF oraz ME-14-40VA

[14/08/2018]
Opublikowano kartę katalogową dla MCT80M-BLE

[13/08/2018]
1. Opublikowano karty katalogowe: VISO, Roger SVC, MCT80M, MCT86M-IO-CH-HR, MC16-AZC, MC16-HRC, Roger Mobile Key, RACS Point
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji Roger Mobile Key

[27/07/2018]
Opublikowano karty katalogowe: VISO Web, VISO Mobile

[24/07/2018]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: MCX2D, MCX4D

[10/07/2018]
Zaktualizowano instrukcję instalacji kontrolerów serii HRC

[06/07/2018]
1. Opublikowano instrukcję instalacji czytników serii PRTxxEM
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi czytników serii PRTxxEM
3. Zaktualizowano notę aplikacyjną: Szybki start systemu RACS 5
4. Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji VISO WEB

[04/07/2018]
Opublikowano noty aplikacyjne:
AN028 Kamery LPR i Grupowe limity obecności
AN029 Kontrola dostępu do szafek
AN030 Uniwersalna kontrola dostępu w windach

[02/07/2018]
Opublikowano nowy cennik ważny od 02.07.2018.

[29/06/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi aplikacji VISO Mobile

[25/06/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi oraz kartę katalogową zamka szafkowego RWL-3

[15/06/2018]
1. Opublikowano notę aplikacyjną: AN024 Obsługa kart MIFARE w systemie RACS 5
2. Zaktualizowano notę aplikacyjną: AN022 Wytyczne okablowania urządzeń w systemie RACS 5
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi: CPR32-NET-BRD, PR Master
4. Zaktualizowano szablon otworowania: RWL-2
5. Zaktualizowano deklarację zgodności EC ekspanderów MCX16

[21/05/2018]
Opublikowano notę aplikacyjną: AN027 Strefy alarmowe i integracja z systemami alarmowymi

[16/05/2018]
Opublikowano deklaracje zgodności z RODO: RACS 4, RACS 5

[15/05/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję obsługi: MCT82M, MCT84M
2. Zaktualizowano instrukcję programowania i instalacji dla czytników serii PRTxxEM

[11/05/2018]
Zaktualizowano instrukcje instalacji: PR611, PR621, PR311SE oraz PR-GP-BRD

[20/04/2018]
Opublikowano Webinarium 3/2018

[17/04/2018]
Zaktualizowano instrukcję obsługi do programu PR Master

[16/04/2018]
Opublikowano karty katalogowe: MC16-LRC, RWH-1

[13/04/2018]
Zaktualizowano karty katalogowe: MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR

[12/04/2018]
Opublikowano instrukcję obługi do MCT82M-IO-CH

[10/04/2018]
Zaktualizowano szablony otworowania: RWL-1, RWL-2

[05/04/2018]
1. Opublikowano zalecenia dotyczące konserwacji systemów RACS
2. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCT12M, MCT82, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, MCT84
3. Zaktualizowano instrukcje obługi: PR821-CH, ME-1

[30/03/2018]
1. Zaktualizowano karty katalogowe: RWL-1, RWL-2, RWL-3, MCT88M-IO oraz transponderów zbliżeniowych
2. Opublikowano nowe deklaracje zgodności PN-EN60839 dla zaawansowanych kontrolerów dostępu
3. Zaktualizowano cennik ważny od 25.01.2018

[20/03/2018]
1. Zaktualizowano instrukcję instalacji do terminala dostępu MCT88M-IO
2. Zaktualizowano sekcję Materiały szkoleniowe

[08/03/2018]
Zaktualizowano karty katalogowe: RWL-1, RWL-2, RWL-3

[07/03/2018]
1. Opublikowano instrukcje instalacji: MCT12M, MCT62, MCT68, MCT82, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, MCT84
2. Opublikowano karty katalogowe: PDK-3, PDK-4
3. Zaktualizowano instrukcje instalacji: MCT12E, MCT64, MCT66, MCT88M-IO

[01/03/2018]
1. Opublikowano instrukcję obsługi dla RWL-3
2. Zaktualizowano instrukcję obsługi: RWL-1, RWL-2
3. Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: PS2D, PS4D, PS8D

[27/02/2018]
Opublikowano instrukcję obsługi dla VISO Web

[23/02/2018]
Zaktualizowano instrukcję obługi dla PR821-CH

[16/02/2018]
Opublikowano kartę katalogową dla ASCD-1
Zaktualizowano instrukcję obsługi dla ASCD-1

[12/02/2018]
Opublikowano karty katalogowe: ME-1, RUD-6-LKY, MFKF-3

[07/02/2018]
Opublikowano karty katalogowe: PS2D, PS4D, PS8D

[29/01/2018]
Zaktualizowano instrukcje obsługi: PR311SE, PR611, PR621

[26/01/2018]
Opublikowano karty katalogowe: karta zbliżeniowa MFC-4 oraz karta zbliżeniowa MFC-7

[25/01/2018]
Opublikowano nowy cennik ważny od 25.01.2018.

[22/01/2018]
Zaktualizowano deklaracje zgodności EC: EMKF-1, karty zbliżeniowe serii EMC, karty zbliżeniowe serii MFC, breloki zbliżeniowe serii MFKF

[17/01/2018]
Opublikowano instrukcję instalacji dla MCT88M-IO
Zaktualizowano notę aplikacyjną: AN017 Praca z bazą danych MS SQL Server

[12/01/2018]
Zaktualizowano notę aplikacyjną: AN017 Praca z bazą danych MS SQL Server

[09/01/2018]
Opublikowano:
1. Instrukcje instalacji: MCX402-1-KIT i MCX402-2-KIT
2. Instrukcję obsługi dla MCX402DR-BRD
3. Kartę katalogową programu RCP Master 3
Zaktualizowano:
1. Instrukcję programowania i instalacji dla czytników serii PRTxxLT

[15/12/2017]
Opublikowano notę aplikacyjną: AN023 Automatyka budynkowa w systemie RACS 5
Zaktualizowano instrukcję obsługi do LRT-1

[08/12/2017]
1. Opublikowano instrukcję obsługi aplikacji VISO Mobile
2. Zaktualizowano kartę katalogową do MCX402DR-BRD

[06/12/2017]
Opublikowano:
1. Karty katalogowe: EMC-1, EMC-2, EMC-3, EMKF-1, MFC-1, MFC-2, MFKF-2, MCI16-EVK
2. Instrukcję obsługi dla RACS Point

[01/12/2017]
Opublikowano nstrukcję obsługi do RWH-1

[29/11/2017]
Opublikowano:
Notę aplikacyjną: AN022 Wytyczne okablowania urządzeń w systemie RACS 5

[27/11/2017]
Opublikowano:
1. Instrukcję: MCT62E
2. Szablony otworowania: RWL-1, RWL-2
3. Deklaracje zgodności EC: LRT-1, MCT62E, MCT82M-IO-CH, MCT82M-IO-HR, MCT88M-IO, MCX2D, MCX4D, MCX16-AP,MCX16-NT, MCX16-RS, ME-14-40VA, ME-14-60VA, ME-15, ME-16, ME-17, PS1A-LCK, PS2D, PS4D, PS8D, PSD4D, RUD-6-LKY

[20/11/2017]
Opublikowano:
1. Notę aplikacyjną: AN005 Wymagania programowe i sprzętowe w RACS 5
2. Instrukcje obsługi: PS1A-LCK, RWL-1, RWL-2

[07/11/2017]
Opublikowano instrukcję obsługi do LRT-1

[30/10/2017]
Zaktualizowano folder RACS 5

[27/10/2017]
Opublikowano instrukcje obsługi: PS2D, PSD4D, MCX2D, MCX4D

[18/10/2017]
Opublikowano karty katalogwe: PS1A-LCK, PSD4D, ME-14-40VA, ME-14-60VA, ME-15, ME-16, ME-17, RWL-1, RWL-2, RWL-3

[12/10/2017]
Opublikowano instrukcję obsługi do ME-12

[11/10/2017]
Opublikowano instrukcje obsługi: ME-15, ME-16, ME-17, PS4D, PS8D, RFT1000 w RACS 4, RFT1000 w RACS 5, RFT1000 w innych systemach

[10/10/2017]
1. Opublikowano karty katalogowe dla ekspanderów: MCX2D, MCX4D.
2. Zaktualizowano karty katalogowe ekspanderów MCX102DR-BRD, MCX402DR-BRD, MCX2-BRD

[09/10/2017]
Opublikowano karty katalogowe dla terminali dostępu: MCT88M-IO, MCT82M-IO-HR, MCT82M-IO-CH, MCT62E, LRT-1

[04/10/2017]
Karty katalogowe zestawów kontroli dostępu dla systemu RACS 5

[02/10/2017]
Zaktualizowano instrukcję instalacji: PR102DR/PR102DR-BRD, PR402DR, PR611, PR611-VP, PR621, PR311SE i PR311SE-BK, PR612, PR622, PR312EM, PR312EM-BK, PR312MF i PR312MF-BK

[27/09/2017]
Dokumentacja opisująca integrację RACS za pośrednictwem interfejsu API

[11/09/2017]
Instrukcja obsługi obudowy ME-14-40VA

[25/08/2017]
Nota aplikacyjna AN019 Przejście dwukierunkowe (tripod)

[22/08/2017]
Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5: AN007 Telewizja przemysłowa (CCTV) w RACS 5, AN010 Wielofunkcyjne linie wejściowe

[26/06/2017]
Zaktualizowano instrukcję instalacji ekspanderów MCX2 i MCX8

[14/06/2017]
Nota aplikacyjna AN017 Konfiguracja pracy VISO z bazą SQL Server

[25/05/2017]
1. Nota aplikacyjna AN015 Aktualizacja RACS 5.1 do RACS 5.2
2. Instrukcja obsługi MD70

[24/04/2017]
Zaktualizowano instrukcję obsługi zestawu walizkowego PDK-2

[19/04/2017]
Zaktualizowano instrukcję użytkownika programu PR Master

[24/03/2017]
Opublikowano kartę katalogową czytnika administratora RUD-4

[22/03/2017]
Opublikowano Przewodnik po systemie RACS 5 v5.1

[06/03/2017]
Opublikowano folder "Skalowalny system kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5"

[21/12/2016]
Opublikowano instrukcję instalacji MC16-PAC-1-SET

[07/12/2016]
Opublikowano noty aplikacyjne do systemu RACS 5: AN003 Uprawnienia w systemie RACS 5, AN006 Szybki start systemu RACS 5.

[07/10/2016]
Opublikowano instrukcję obsługi programu RCP Master 3

[06/10/2016]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 - AN004 Konfigurowanie Stref dostępu.

[23/09/2016]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 - AN002 Typowe scenariusze instalacji kontrolera MC16-PAC.

[15/09/2016]
Opublikowano notę aplikacyjną do systemu RACS 5 - AN001 Obsługa dwóch przejść jednostronnych z wykorzystaniem czytników Wiegand.

[01/09/2016]
Opublikowano instrukcję konfiguracji serwera licencji oraz instrukcję odczytu klucza sprzętowego

[18/07/2016]
Opublikowano instrukcje obsługi: ME-8, ME-9, ME-10

[14/07/2016]
Opublikowano nowy cennik ważny od 15.07.2016.

[13/07/2016]
Opublikowano instrukcję obsługi: ekspandera MCX2, ekspandera MCX8, kontrolera dostępu MC16

[31/05/2016]
Opublikowano Rev.B cennika dla systemu RACS 5 oraz instrukcję instalacji ekspanderów serii MCX402DR.

[01/05/2016]
Opublikowano cennik dla systemu RACS 5 obowiązujący od 01.05.2016 do momentu wydania nowego cennika.

[14/03/2016]
Opublikowano nowe wersje instrukcji instalacji kontrolerów dostępu typu PR402DR oraz PR411DR.

[01/03/2016]
Opublikowano nowy cennik obowiązujący od 01.03.2016.

[24/02/2016]
Opublikowano nową wersję instrukcji do programu Patrol Master oraz instrukcję instalacji zestawów PR411DR-SET i PR402DR-SET.

[01/02/2016]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi kontrolerów dostępu i automatyki hotelowej PR821-CH.

[18/01/2016]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi centrali systemu kontroli dostępu CPR32-SE.

[17/12/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji: instalacji kontrolerów dostępu PR411DR/PR411DR-BRD, integracji systemu RACS 4 z telewizją przemysłową (CCTV), do programu PR Master

[11/12/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji: programowania i instalacji dla czytników serii PRTxxMF, obsługi czytników PRT82MF i PRT84MF

[25/11/2015]
Opublikowano nowy cennik obowiązujący od 25.11.2015.

[06/11/2015]
Zaktualizowano instrukcje zaawansowanych kontrolerów dostępu serii PRxx2.

[20/10/2015]
Opublikowano zaktualizowaną wersję instrukcji obsługi zamka szyfrowego SL2000B / SL2000S1K.

[08/10/2015]
Opublikowano opis funkcjonalny oraz instrukcję programowania standardowych kontrolerów dostępu serii PRxx1.

[02/10/2015]
Opublikowano hiszpańską wersję katalogu produktów 2015

[18/09/2015]
Opublikowano portugalską wersję katalogu produktów 2015

[11/09/2015]
Opublikowano grecką wersję katalogu produktów 2015

[07/09/2015]
Opublikowano: cennik PLN Rev.B oraz rosyjską wersję katalogu produktów 2015

[26/08/2015]
Opublikowano węgierską wersję katalogu produktów 2015

[25/08/2015]
Opublikowano instrukcję hotelowych kontrolerów dostępu HRC102DR/HRC402DR.

[14/08/2015]
Opublikowano instrukcje urządzeń automatyki hotelowej: HRT82MF, HRT82MF-CH, HRT82TS, HRT82FK, HRT82AC.

[14/08/2015]
Opublikowano instrukcje urządzeń automatyki hotelowej.

[10/08/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji integracji systemu RACS 4.

[05/08/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi centrali systemu kontroli dostępu CPR32-NET.

[24/07/2015]
Opublikowano instrukcje: HRT82MF, HRT82FK.

[21/07/2015]
Opublikowano karty katalogowe: PR821-CH, HRT82MF, HRT82FK, HRT82PB.

[01/07/2015]
Opublikowano słowacką wersję katalogu produktów 2015

[07/07/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji instalacji kontrolerów dostępu typu PR602LCD.

[01/07/2015]
Opublikowano niemiecką wersję katalogu produktów 2015

[22/06/2015]
Opublikowano nowy cennik obowiązujący od 22.06.2015.

[02/06/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR.

[25/05/2015]
Opublikowano cennik integratorski oferty urządzeń automatyki hotelowej do integracji.

[25/05/2015]
Opublikowano nowe wersje instrukcji dla programu RCP Master, Roger Licensing Server, terminala RCP EGTP-1, oraz Roger Mobile Key.

[13/05/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji dla kontrolera dostępu PR602LCD.

[24/04/2015]
Opublikowano nową wersję instrukcji dla programu PR Master.

[15/04/2015]
Opublikowano nowy cennik

[03/03/2015]
Zaktualizowano prezentację systemu rejestracji czasu pracy RCP Master 2.

[10/02/2015]
Opublikowano instrukcję integracji systemu RACS 4
z systemem APERIO firmy ASSA ABLOY.

[30/01/2015]
Opublikowano instrukcję dla czytnika dalekiego zasięgu GP90.

[19/01/2015]

Zaktualizowano instrukcje czytników zbliżeniowych serii PRTxxLT, PRTxxEM, PRTxxMF, Quadrus.

[14/01/2015]
Zaktualizowano cennik

[10/12/2014]
Zaktualizowano instrukcję czytników zbliżeniowych serii PRTxxMF.

[05/12/2014]
Zaktualizowano instrukcję integracji systemu RACS 4 z systemem Integra

[03/11/2014]
Opublikowano instrukcje dla terminala rejestracji czasu pracy EGTP-1

[14/11/2014]
Zaktualizowano prezentację szkoleniową.

[06/11/2014]
Opublikowano instrukcję (RevB) do zegara z wyświetlaczem matrycowym ASCD-1.

[15/10/2014]
Opublikowano nowy cennik 15.10.2014.

[03/09/2014]
Opublikowano duńską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[11/08/2014]
Opublikowano grecką wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[05/08/2014]
Opublikowano francuską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[30/07/2014]
Opublikowano niemiecką wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[15/07/2014]
Opublikowano nową wersję instrukcji (Rev.I) dla programu PR Master.

[11/07/2014]
Opublikowano rosyjską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[25/06/2014]
Opublikowano nową wersję instrukcji (Rev.C) dla obudowy metalowej ME-5.

[17/06/2014]
Opublikowano nową wersję (Rev.B) instrukcji do interfejsu komunikacyjnego RCI-2.

[10/06/2014]
Opublikowano nową wersję (Rev.F) instrukcji dla czytników zbliżeniowych EM 125 kHz serii PRTxxEM.

[26/05/2014]
Opublikowano słowacką wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[07/05/2014]
Opublikowano węgierską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[04/03/2014]
Opublikowano nowe instrukcje dla czytnika linii papilarnych RFT1000: instrukcja obsługi Rev.C, instrukcja integracji Rev.B.

[14/02/2014]
Opublikowano angielską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[07/10/2013]
Opublikowano instrukcje dla: F11 i PR411DR-SET/PR402DR-SET.

[03/10/2013]
Opublikowano polską wersję językową Katalogu Produktów 2014.

[25/07/2013]
Opublikowano niemiecką wersję językową Katalogu Produktów.

[01/02/2013]
Opublikowano francuską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[11/12/2012]
Opublikowano instrukcje dla: F11, PR102DR/PR102DR-BRD, PR302, PR402DR/PR402DR-BRD, PR402, PR411DR/PR411DR-BRD, PR602LCD, opis funkcjonalny oraz programowanie kontrolerów PRxx1 i PRxx2, instrukcję integracji systemu RACS 4 z telewizją przemysłową (CCTV).

[25/10/2012]
Opublikowano karty szybkiego startu, będące pomocniczym materiałem technicznym.

[02/10/2012]
Opublikowano duńską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[13/09/2012]
Opublikowano grecką wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[07/09/2012]
Opublikowano rosyjską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[24/08/2012]
Opublikowano węgierską wersję językową Katalogu Produktów 2012.

[17/08/2012]
Opublikowano nowy Cennik.

[17/07/2012]
Opublikowano artykuł poświęcony prezenterom wystawowym.

[16/07/2012]
Uruchomiono promocję na czytniki serii PRTxxMF.

[30/11/2011]
Opublikowano nowy Cennik. Zapraszamy do sprawdzenia cen nowych produktów.

[10/10/2011]
Opublikowano hiszpańską wersję językową Katalogu Produktów.

[13/07/2011]
Opublikowano portugalską i słowacką wersję folderu reklamowego systemu rejestracji pracy wartowników Patrol II LCD.
Opublikowano holenderską i słowacką wersję folderu reklamowego zamka elektronicznego na kartę SDC66.

[11/07/2011]
Opublikowano francuską wersję folderu reklamowego systemu rejestracji pracy wartowników Patrol II LCD.

[27/06/2011]
Opublikowano portugalską wersję językową Katalogu Produktów.

[29/04/2011]
Opublikowano Cennik

[14/01/2011]
Opublikowano nową kategorię zasobów do pobrania – karty katalogowe.

[10/01/2011]
Zakres wsparcia technicznego został rozszerzony o możliwość uzyskania zdalnej pomocy technicznej.

[26/11/2010]
Opublikowano duńską wersję językową Katalogu Produktów.

[10/11/2010]
Opublikowano węgierską wersję językową Katalogu Produktów.

[05/11/2010]
Dział Wsparcie został rozszerzony o kategorię wsparcia marketingowego.

[14/10/2010]
Opublikowano folder reklamowy zamka elektronicznego na kartę SDC66.

[29/09/2010]
Opublikowano grecką wersję językową Katalogu Produktów 2010.

[27/09/2010]
Opublikowano rosyjską wersję językową Katalogu Produktów 2010.

[29/07/2010]
Opublikowano nowy Cennik. Zapraszamy do sprawdzenia cen nowych produktów: zamka elektronicznego na kartę SDC66 oraz nowego kontrolera dostępu PR411DR.

[21/07/2010]
Opublikowano dokument opisujący zasady integracji systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

[08/06/2010]
Opublikowano słowacką wersję językową Katalogu Produktów 2010.

[14/05/2010]
Opublikowano zaktualizowaną wersję Cennika detalicznego PLN. Cennik ważny od 15.05.2010.

[30/03/2010]
Opublikowano nową instrukcję obsługi dla centrali CPR32-SE v2.0 dla wersji z oprogramowaniem firmowym v2.05.5018 lub wyższym.
Opublikowano instrukcję obsługi dla czytników serii PRTxxLT.

[12/03/2010]
Opublikowano nowy Cennik ROGER PLN 20100315.

[08/12/2009]
Opublikowano sekcję FAQ (ang. Frequently Asked Questions) w dziale Wsparcie.

[20/11/2009]
Opublikowano stronę nowego produktu PRT66MF.

[20/10/2009]
Opublikowano folder Patrol II LCD.

[02/09/2009]
Zaktualizowano instrukcję obsługi interfejsu UT-4 (Polski).

[01/09/2009]
Opublikowano nowy Cennik ROGER PLN 20090901.

[24/08/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi czytnika PRT64MF (w polskiej wersji językowej).

[21/08/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi czytnika RUD-2 (Polski).
Opublikowano instrukcję obsługi czytnika RUD-2 (Angielski).

[14/08/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi (Angielski) rejestratora Patrol II LCD.

[27/07/2009]
Opublikowano instrukcję obsługi (Polski) rejestratora Patrol II LCD.

unia flaga
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam