System automatyki hotelowej SENSOR

Automatykę budynku hotelowego można zaprojektować na wiele sposobów i na różnorakim sprzęcie. Niezależnie od przyjętego rozwiązania powinna ona uwzględniać specyfikę obiektu i wymagania korzystających z niej użytkowników. W żadnym wypadku nie powinna być celem samym w sobie, z mnóstwem „wodotrysków” i atrakcyjnych dodatków przysłaniających podstawową funkcjonalność. Korzystanie z niej powinno być dla gościa intuicyjne, a od personelu niewymagające specjalistycznego przygotowania. Takim właśnie rozwiązaniem jest SENSOR Automatyka dla Hotelu — produkt skierowany do obiektów turystycznych takich jak hotele, pensjonaty, apartamenty na wynajem itp.

SENSOR to system uwzględniający rytm pracy hotelu wyznaczany przez przyjeżdżających i wyjeżdżających gości. Jedna karta/klucz pozwala na poruszanie się po całym obiekcie w ramach posiadanych uprawnień. Otwiera pokój, umożliwia wjazd na parking czy też pozwala na przejście do strefy relaksu. System zadba o automatyczne ustawienie optymalnej temperatury, załączy oświetlenie, otworzy zawory z wodą, podniesie rolety itp. a po skończonym pobycie, bez ingerencji obsługi przestawi pomieszczenia w tryb pracy postojowej, przyczyniając się do zmniejszania kosztów wydatkowanych na zużywaną energię. Dodatkowo, w przypadku awarii poinformuje o zalaniu wodą czy wycieku freonu, a w pokojach dla osób z niepełnosprawnością pozwoli na uruchomienie instalacji przyzywowej. Jest to system bardzo uniwersalny spełniający wymagania zarówno małych pensjonatów, jak i wielogwiazdkowych hoteli. Należy przy tym pamiętać, że kontrola dostępu w tym przypadku to jedynie 20-30% jego możliwości. Pozostała funkcjonalność jest zwykle dokupywana przez Inwestorów u różnych producentów — tutaj mamy wszystko w ramach jednego, zintegrowanego pakietu.

Prace związane ze sprzętem dedykowanym do tego systemu trwają nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat. To właśnie wtedy, na przełomie lat 2010/2011, doszło do nawiązania współpracy pomiędzy firmą Roger a Piotrem Narczykiem — obecnie dyrektorem d.s. technicznych w firmie SENSOR-ONLINE Sp. z o.o. W efekcie tej współpracy powstała pierwsza wersja oprogramowania sprzętowego dla kontrolerów serii HRC102/402. Udało się to zrealizować dzięki niemalże 20-letniemu doświadczeniu obu stron — jednej w produkcji sprzętu, a drugiej w działalności na rynku HoReCa.

Kontroler hotelowy HRC402DR

Przy projektowaniu świadomie z rezygnowano z kontrolera wieloprzejściowego — jego uszkodzenie oznaczałoby konieczność wyłączenia kilku pokoi, co dla hotelu jest kosztem nieakceptowalnym. Dlatego w tym wypadku jeden kontroler odpowiada za jedno przejście/pokój, a cała logika działania zawarta jest w jego oprogramowaniu wewnętrznym (tzw.firmware). Takie rozwiązanie ma wszystkie korzyści wynikające z posiadania systemu on-line, a jednocześnie zapewnia duże bezpieczeństwo w przypadku awarii sprzętu, sieci czy też jednostki zarządzającej.

Tryb pracy on-line pozwala na bieżąco podglądać sytuację na obiekcie. Na jednym ekranie zobaczymy zajętość pokoi, rozkład temperatur w pomieszczeniach czy też obecność gości w pokojach. Dodatkowo, automatyczny system powiadomień bez zbędnych opóźnień prześle informacje o zaistniałych zdarzeniach i alarmach. Poniżej jeden z przykładów:

Przykładowa wizualizacja obiektu

 

W przypadku uszkodzenia magistrali komunikacyjnej lub jednostki centralnej każdy z kontrolerów przechodzi w tryb pracy off-line, a występujące zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznej pamięci kontrolera. W takim wypadku nie jest możliwe jedynie wydawanie nowych kart/kluczy — przy czym te wydane wcześniej cały czas działają prawidłowo. Po usunięciu awarii wszystkie zdarzenia są pobierane przez jednostkę centralną i udostępniane do przeglądu.

Wbudowane i testowane przez lata oprogramowanie hotelowe kontrolera pokojowego zapewnia bardzo dużą stabilność pracy. Opracowane przez praktyków po prostu działa.

Więcej informacji na www.sensor-online.pl

Terminale hotelowe serii HRT w wersji podtynkowej