Automatyka hotelowa w pięciogwiazdkowym AQUARIUS hotel spa & wellness

 • Wprowadzenie

  Sukces w branży hotelowej zależy od wielu czynników. To nie tylko położenie i wygląd czy architektura samego hotelu oraz zakres oferowanych usług, udogodnień bądź atrakcji, ale przede wszystkim standard, w jakim są one realizowane. Nawet najlepsza załoga potrzebuje wsparcia ze strony techniki, aby zapewnić najwyższy standard obsługi gości hotelowych. To ona odpowiada za bieżącą kontrolę i zarządzanie wszystkimi istotnymi czynnikami (np. temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach, oświetleniem, dostępem do pokoi czy parkingu) i dostarczaniem na bieżąco niezbędnych informacji związanych z efektywnym administrowaniem hotelem do odpowiednich osób. We współpracy z programem hotelowym tworzy całościowy zespół rozwiązań skutecznie wspomagających zarządzanie takim obiektem. Podstawą tych rozwiązań jest zarówno niezawodnie działający sprzęt, odpowiadający za pomiary, zbieranie danych i sterowanie dołączonymi urządzeniami, jak i oprogramowanie, dzięki któremu są one gromadzone, przetwarzane zgodnie z przyjętymi algorytmami oraz wizualizowane na potrzeby personelu nadzorującego ich pracę.

   

  AQUARIUS SPA to pięciogwiazdkowy hotel znajdujący się w uzdrowiskowej dzielnicy Kołobrzegu, w pobliżu morza, oferujący 205 komfortowo wyposażonych pokoi. Oprócz jednego z największych spa w Polsce (40 nowoczesnych gabinetów) znajduje się tu między innymi przestronne Aquacenter. Składają się na nie: basen sportowy o długości 25 m, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi. Hotel jest miejscem przyjaznym rodzinom z dziećmi, oferując udogodnienia dla najmłodszych. Odnajdują się tutaj zarówno goście indywidualni, jak i biznesowi. Hotel nastawiony jest na działania proekologiczne.

   

  Oddany do użytku pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, pod względem automatyki pokojowej został wyposażony w urządzenia i systemy firm zachodnich. Jednakże z upływem czasu i przy intensywnej eksploatacji zaczęły pojawiać się problemy mające wpływ na jakość oferowanych usług, a zwłaszcza komfort cieplny gości w pokojach, co było powodem coraz częstszych reklamacji. Chcąc w dalszym ciągu spełniać oczekiwania gości i utrzymać standard na najwyższym poziomie, zapadła decyzja właścicieli o wymianie systemu automatyki hotelowej. Rozmowy w sprawie nowego systemu trwały prawie dwa lata i zakończyły się w lutym 2022 zainstalowaniem, nowego systemu w dwóch pokojach w celu ewaluacji.

 • Wymagania

  Nowy system miał przede wszystkim zapewniać wdrożenie rozwiązania gwarantującego stabilność pracy systemu grzania i chłodzenia, pozwalającego na kontrolę temperatury w pokojach hotelowych w zależności od ich statusu (zajętości). Rozwiązanie to miało nie tylko spełniać wymagania gości co do komfortu cieplnego, ale także wpływać w istotnym wymiarze na obniżenie zużycia energii na cele ogrzewania i chłodzenia, a tym samym na ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu. Dodatkowo wymagana była wizualizacja i integracja z oprogramowaniem hotelowym Betasi w celu ułatwienia zarządzania poszczególnymi pokojami poprzez np. automatyczne przestawianie trybu pracy (zajęty lub wolny), a także możliwość podłączenia do systemu innych czujników kontrolujących stan pokoi. Niezbędne było też wykorzystanie istniejącego okablowania oraz instalacja nowego systemu w działającym obiekcie z jak najmniejszymi utrudnieniami dla gości.

Główne dane projektu

 • Inwestor PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. j.
 • Integrator SENSOR-ONLINE Sp. z o.o.
 • Producent Roger Sp. z o.o. sp. k.
 • Ilość pokoi 205
 • Użytkownicy 80 (obsługa) plus dynamicznie zmieniająca się liczba gości hotelowych
 • Główne funkcje: · Zarządzanie temperaturą
  · Sterowanie zasilaniem pokoju
  · Czytelna wizualizacja stanu obiektu
  · Intuicyjny system powiadomień
  · Indywidualna i strefowa KD

Zastosowane rozwiązania

Do wdrożenia przyjęto system będący wynikiem wieloletniej współpracy firmy Roger, wiodącego dostawcy systemów kontroli dostępu w Polsce oraz firmy SENSOR-ONLINE, specjalizującej się w opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązań automatyki hotelowej. Prace nad sprzętem dla systemu hotelowego trwają nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat. Na przełomie lat 2010/2011 doszło do rozpoczęcia prac w celu dostosowania kontrolerów kontroli dostępu (KD) do zastosowań hotelowych. W ich efekcie powstała pierwsza wersja oprogramowania firmowego dla kontrolerów hotelowych serii HRC102/402. Równolegle opracowany został osprzęt hotelowy współpracujący z kontrolerami HRC, w tym czytniki hotelowe HRT oraz panele hotelowe (sterowanie klimatyzacją, czujnik temperatury, przyciski funkcyjne, ekspander wyjść przekaźnikowych). Kontrolery hotelowe HRC oraz towarzyszący osprzęt zostały zintegrowane z autorskim oprogramowaniem SENSOR-ONLINE. W ten sposób powstał system automatyki hotelowej oferowany przez firmę SENSOR-ONLINE na terenie całego kraju oraz za granicą. System jest ciągle rozwijany i uzupełniany o nowe, pożądane przez użytkowników funkcjonalności, zarówno w zakresie możliwości kontrolerów, jak i oprogramowania zarządzającego.

Po pomyślnych testach systemem sterowania i zarządzania automatyką hotelową objęto wszystkie pokoje hotelowe. W sumie to 205 pokoi z kontrolą dostępu, inteligentną kieszenią na kartę, panelem do sterowania temperaturą i panelem funkcyjnym do przesyłania życzeń gościa (Nie przeszkadzać, Proszę posprzątać, Potrzebna pomoc do bagażu, Room service) oraz komunikacji personelu z recepcją (Pokój sprzątnięty gotowy do sprzedaży, Usterka – pokój do wyłączenia).

Podstawą systemu są dedykowane kontrolery HRC102, po jednym na pokój, mogące pracować także w trybie off-line po skonfigurowaniu (praca autonomiczna). Rozwiązanie to przyjęto z uwagi na jego odporność na ewentualne problemy z komunikacją z serwerem, a także na ograniczenie zakresu potencjalnej awarii (wyłączenie z użytkowania) do jednego pokoju. Poszczególne kontrolery połączone są ze sobą magistralą RS485, a następnie, poprzez konwerter RS/IP i sieć wewnętrzną, z serwerem, na którym umieszczone jest oprogramowanie zarządzające. Do każdego z kontrolerów podłączone są wszystkie obsługiwane urządzenia wejściowe (czytnik wejściowy kart zbliżeniowych, kieszeń z czytnikiem do załączania zasilania, panele kontrolno-sterujące i funkcyjne, czujniki otwarcia drzwi i okien itd.) i sterujące ogrzewaniem, chłodzeniem czy zasilaniem. Dzięki pamięci kontrolerów nawet ewentualne przerwy w komunikacji nie wpływają na kompletność przekazywanych danych, które są przesyłane po jej przywróceniu. Producentem czytników kart, kieszeni i paneli jest również firma Roger.

Nad całością pracy systemu czuwa oprogramowanie pozwalające na zbieranie na bieżąco wszystkich kluczowych informacji z kontrolerów, ich analizę, sterowanie zgodnie z ustalonymi regułami i wizualizację na ekranach monitorów wybranych komputerów. Niezależnie, poprzez interfejsy programowe API przekazywane i odbierane są wybrane informacje oraz komunikaty do/z oprogramowania hotelowego Betasi, co pozwala na ich integrację i uzyskanie synergii w procesie zarządzania i obsługi hotelem.

Zgodnie z wymaganiami realizacja inwestycji odbywała się etapami (poszczególnymi skrzydłami i piętrami) na działającym obiekcie. Prace budowlane (dodatkowe kable i obsadzanie puszek) wykonywane były przez pracowników inwestora. Montaż urządzeń, konfiguracja, uruchomienie i wdrożenie zostały przeprowadzone przez firmę SENSOR-ONLINE we współpracy z lokalnym instalatorem. Najpierw, w lutym 2022, dwa pokoje pokazowe, a później całość instalacji w ciągu trzech tygodni maja 2022 roku.

Obecnie z systemu korzysta około 80 pracowników oraz wszyscy goście hotelowi.

Uzyskane korzyści

Wdrożone rozwiązanie z nawiązką spełniło pokładane oczekiwania. Przywrócono stabilność zarządzania pokojami: indywidualną i strefową kontrolę dostępu, reagowanie na status zajętości pokoju poprzez powiązane z oprogramowaniem hotelowym, automatyczne przestawianie pokoju w odpowiedni tryb pracy. Uzyskano także możliwość (poprzez dodatkowy status) wcześniejszego schłodzenia lub nagrzania pokoju w oczekiwaniu na przyjazd gościa. Zmiana statusu wiąże się ze zmianą parametrów temperatury w pomieszczeniu, a co za tym idzie optymalizacją kosztów związanych z grzaniem oraz chłodzeniem. Dochodzi do tego czytelna wizualizacja pozwalająca na szybkie zapoznanie się z sytuacją panującą na obiekcie (zajętość pokoi, rozkład temperatur, obecność gości, stan okien i drzwi, reagowanie na żądania gości wysyłane poprzez panel funkcyjny, komunikacja personelu z recepcją).

W stosunku do poprzedniego systemu uzyskano stabilność działania oraz możliwość optymalizacji kosztów chłodzenia i ogrzewania. Dodatkowe funkcjonalności usprawniły komunikację gości i pracowników z recepcją. Pozwoliły między innymi na przekazywanie dodatkowych informacji do systemu wizualizacji, jak i na wyświetlanie na panelu czytnika wejściowego stanu obecności gościa w pokoju, otwarcia okien i drzwi czy otwarcia barku sugerujące potrzebę jego uzupełnienia. Inteligentna kieszeń na kartę wyeliminowała załączanie zasilania w pokojach poprzez włożenie czegokolwiek, a także pozwoliła na zmianę znaczenia przycisków funkcyjnych na panelach w zależności od użytkownika (np. osoba niepełnosprawna – potrzebna pomoc; pokojowa – informacje o stanie pokoju – posprzątany, usterka, awaria itd.) czy wręcz kontroli czasu pracy danej osoby w pokoju.

W efekcie po wdrożeniu i pełnej konfiguracji uzyskano działanie całego systemu w tle według wcześniej ustalonych schematów, we współpracy z oprogramowaniem hotelowym, bez konieczności codziennej obsługi przez personel. Do tego rozbudowane API pozwoliło na zaimplementowanie dwustronnej komunikacji z oprogramowaniem hotelowym Betasi, doprowadzając do osiągnięcia ich maksymalnej synergii.

unia flaga
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam