VISO EX Aplikacja do konfiguracji i obsługi systemu RACS 5

Program VISO EX jest aplikacją na system operacyjny Windows, która umożliwia konfigurowanie logiki oraz bieżącą obsługę systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 EX.

 • VISO EX
  VISO EX
 • SERWER INTEGRACJI
  SERWER INTEGRACJI

O produkcie

Program VISO EX jest aplikacją na system operacyjny Windows, która umożliwia konfigurowanie logiki oraz bieżącą obsługę systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 EX.

Wersja Enterprise systemu kontroli dostępu RACS 5 (RACS 5 EX) zarządzana przez VISO EX jest przeznaczona głównie dla dużych i najbardziej wymagających instalacji kontroli dostępu. W wersji Enterprise dostępny jest tzw. Serwer Integracji, który umożliwia integrację programową z zewnętrznymi systemami funkcjonującymi w obiekcie. System może być podzielony na partycje logiczne zarządzane przez przypisanych im administratorów (najemców).

Licencja bazowa VISO EX oferuje obsługę 32 przejść oraz 1000 użytkowników. Wersja VISO EX nie posiada ograniczeń ilości przejść oraz użytkowników. Do rozbudowy systemu oferowane są pakiety rozszerzające licencję bazową o kolejne przejścia, użytkowników jak i funkcjonalności.

Najważniejsze nowości w VISO EX w systemie RACS 5 v2:

 • Praca w systemach rozproszonych terytorialnie
 • Rozbudowany moduł wizualizacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa
 • Rozbudowany moduł alertów
 • Możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń magistralowych
 • Kolejne integracje z systemami CCTV, VMS, PSIM, SMS, aplikacji budynkowych
 • Integracja z systemem ZSRK
 • Integracja z usługami katalogowymi Active Directory
 • 64 bitowa wersja oprogramowania
 • Wycofane wsparcie dla plikowej bazy danych

Dostępna jest również mobilna wersja programu (VISO Mobile) oraz wersja przeglądarkowa (VISO Web). Zarówno VISO Mobile, jak i VISO Web są aplikacjami przeznaczonymi wyłącznie do bieżącej obsługi systemu, a w szczególności zarządzania jego użytkownikami oraz monitorowania pracy systemu. W odróżnieniu od wersji desktopowych (VISO ST, VISO EX) nie oferują możliwości jego konfiguracji.

Oprogramowanie systemu RACS 5 ma charakter modułowy i składa się z kilku niezależnych programów, w tym serwera do zarządzania licencjami, serwera odpowiedzialnego za komunikację z urządzeniami oraz serwera integracji za pośrednictwem, którego możliwa jest integracja systemu z zewnętrznym oprogramowaniem. Aplikacja VISO nie jest wymagana do pracy systemu RACS 5 i może być uruchamiana tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Program VISO może pracować z wieloma monitorami jednocześnie, a jego interfejs graficzny umożliwia tworzenie ekranu z kafelkami dedykowanymi do obsługi najczęściej wykonywanych czynności.


Charakterystyka

 • baza danych MS SQL Server
 • praca w systemach rozproszonych terytorialnie
 • praca wielostanowiskowa
 • narzędzie do integracji z systemem RACS 5 (API)
 • szyfrowana komunikacja z urządzeniami systemu i serwerami systemu
 • definiowanie uprawnień dla operatorów programu
 • podział systemu na partycje logiczne obsługiwane przez niezależnych operatorów
 • rejestracja działań operatorów programu
 • nieograniczona ilość użytkowników systemu
 • nieograniczona ilość przejść w systemie
 • obsługa osób, gości, grup oraz przedmiotów
 • monitorowanie ruchu użytkowników i przedmiotów
 • raportowanie czasu obecności użytkowników w dowolnie definiowanych obszarach systemu
 • monitorowanie bieżącej pracy systemu w trybie tekstowym (tabela)
 • wizualizacja systemów bezpieczeństwa (KD, SSWiN, SSP, CCTV) z poziomu map
 • monitorowanie wybranych przejść z podglądem wideo
 • monitorowanie sygnalizacji zamawiania usług w pokojach hotelowych
 • raportowanie zdarzeń dla zewnętrznych systemów rozliczania czasu pracy
 • możliwość tworzenia własnych typów obecności RCP
 • monitorowanie i kontrola dowolnych stanów obiektu za pośrednictwem węzłów automatyki
 • definiowanie i przesyłanie identyfikatorów mobilnych NFC i BLE
 • definiowanie własnych typów zdarzeń dla wybranych węzłów automatyki
 • sterowanie systemem za pomocą komend zdalnych
 • autoryzacja dostępu z poziomu konsoli operatora programu
 • automatyczne wykonywanie akcji w systemie w reakcji na wybrane zdarzenia
 • definiowanie alertów na wybrane zdarzenia
 • sygnalizacja alertów na konsoli operatora
 • sygnalizacja alertów przez transmisję danych
 • sygnalizacja alertów przez pocztę elektroniczną
 • integracja z systemami SSWiN, SSP, CCTV wybranych producentów
 • integracja z wybranymi producentami systemów wind
 • integracja z aplikacjami budynkowymi
 • integracja z systemami bezpieczeństwa SMS, BMS, PSIM, VMS
 • integracja z systemem monitorowania obiegu kluczy RKDS
 • integracja z usługami katalogowymi Active Directory
 • integracja z systemem ZSRK
 • obsługa kamer ONVIF
 • obsługa czytnika administratora systemu
 • obsługa punktów sprzedaży PoS
 • obsługa funkcji wypożyczenia przedmiotu
 • definiowanie uprawnień do wypożyczenia
 • projektowanie i wydruk identyfikatorów
 • kreatory do szybkiej konfiguracji systemu
 • kreatory do obsługi osób i gości

Dostępne wersje i oznaczenia

LIC-VISO-EX-TRIAL
Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji

LIC-VISO-BASE-EX
Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obslugę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej:
- do 32 przejść (max bez limitu)
- do 1000 użytkowników (max bez limitu)
- 2 stacje operatora (max bez limitu)
- 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu)
- 100 obiektów na Mapach (max bez limitu)
- 1 partycja (max bez limitu)

LIC-VISO-EX-16AD
Licencja na dodatkowe 16 przejść

LIC-VISO-EX-32AD
Licencja na dodatkowe 32 przejścia

LIC-VISO-EX-64AD
Licencja na dodatkowe 64 przejścia

LIC-VISO-EX-128AD
Licencja na dodatkowe 128 przejść

LIC-VISO-EX-100U
Licencja na dodatkowych 100 użytkowników

LIC-VISO-EX-500U
Licencja na dodatkowych 500 użytkowników

LIC-VISO-EX-1000U
Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników

LIC-VISO-EX-5000U
Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników

LIC-VISO-EX-10000U
Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników

LIC-VISO-EX-1WS
Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO

LIC-VISO-EX-1CS
Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny

LIC-VISO-EX-IS
Licencja na Serwer Integracji

LIC-VISO-EX-100OBJ
Licencja na dodatkowe 100 obiektów na Mapach

LIC-VISO-EX-500OBJ
Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach

LIC-VISO-EX-1000OBJ
Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach

LIC-VISO-EX-PCA
Licencja na 1 partycję

LIC-VISO-EX-VC-ATRK
Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia

LIC-VISO-EX-VMM
Licencja na obsługę Modułu Gości

LIC-VISO-EX-CDSG
Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach

LIC-VISO-EX-EVK
Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE

LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF
Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF

LIC-VISO-EX-EVO
Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis

LIC-VISO-EX-EVS
Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler

LIC-VISO-EX-XPRO
Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone

LIC-VISO-EX-ANSE
Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems

LIC-VISO-EX-TARV
Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud

LIC-VISO-EX-WINGUARD
Licencja na integrację z platformą PSIM WinGuard firmy Advancis

LIC-VISO-EX-VENO
Licencja na integrację z oprogramowaniem VENO firmy POLON-ALFA

LIC-VISO-EX-NAPA
Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group

LIC-VISO-EX-C4
Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet

LIC-VISO-EX-LUXR
Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo

LIC-VISO-EX-CORT
Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group

LIC-VISO-EX-SATEL
Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja

LIC-VISO-EX-GIAS
Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja

LIC-VISO-EX-CCTV
Licencja na integrację programową z CCTV (Dahua, Hikvision, BCS)

LIC-VISO-EX-VC-ZSRK
Licencja na integrację z systemem ZSRK

LIC-VISO-EX-APBG
Licencja na Anti-Passback Globalny

LIC-VISO-EX-PZ
Licencja na obsługę Stref Obwodowych

LIC-VISO-EX-VC-LDAP
Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP)

LIC-VISO-EX-BFAS
Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja

LIC-VISO-EX-SFAS
Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja

LIC-VISO-EX-PFAS
Licencja na integrację z systemem SSP firmy POLON-ALFA; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja

LIC-VISO-EX-SCHFAS
Licencja na integrację z systemem SSP firmy Schrack Seconet; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja

VISO-EX-RKD32-LIC
Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja

LIC-VISO-EX-UPG
Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji

UWAGA - zgłaszanie danych do licencji w przypadku przedsiębiorstw podlegających rejestracji w CEIDG posiadających dane osobowe w swojej nazwie odbywa się za pośrednictwem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

RUD-6-LKY
Klucz sprzętowy do licencji

RLK-1
Sieciowy klucz licencyjny


GDZIE KUPIĆ


Zasoby do pobrania

pdf Integracja RACS 5 v2 za pośrednictwem interfejsu API Instrukcja (826 KB)

pdf VISO EX Karta katalogowa (165 KB)

pdf RogerSVC Karta katalogowa (134 KB)

archive VISO v2.0.8.36183 (249.20 MB)
Aplikacja do zarządzania i monitorowania systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5.
Uwaga! Aplikacja współpracuje z firmware MC16 v1.7.4.653 i nowszym - Do pobrania tutaj
Wycofano wsparcie dla plikowej bazy danych. Przed instalacją koniecznie zapoznaj się z notą aplikacyjną AN015

archive RogerSVC v2.0.8.36183 (190.75 MB)
Pakiet usług dla systemu RACS 5
Uwaga! W przypadku pracy wielostanowiskowej, pakiet usług zainstalowany może być tylko na jednym komputerze (np. na serwerze).
Współpracuje z firmware MC16 v1.7.4.653 i nowszym - Do pobrania tutaj

unia flaga
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam