Polityka prywatności aplikacji Roger Mobile Key

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI ROGER MOBILE KEY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Roger Mobile Key to aplikacja na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android i iOS, umożliwiająca wykorzystanie urządzenia przenośnego dla celów mobilnej identyfikacji użytkowników. Instalacja i użytkowanie aplikacji oznacza zgodę na niniejszą politykę prywatności.

2. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Firma Roger sp. z o.o. sp.k. nie wykorzystuje informacji o klientach ani ich nie udostępnia poza celami opisanymi w Polityce Prywatności. Aplikacja Roger Mobile Key wykorzystuje następujące informacje oraz elementy urządzenia mobilnego:

a) W celu identyfikacji urządzenia mobilnego wykorzystuje jego numer ID.

b) W celu rozpoznania czytników kontroli dostępu znajdujących się w otoczeniu urządzenia mobilnego wykorzystywane są dane o jego lokalizacji.

c) W celu dodawania identyfikatorów mobilnych za pomocą kodów QR oraz wczytywania danych parametryzujących działanie programu Roger Mobile Key wykorzystywany jest aparat fotograficzny.

Dane pozyskane z urządzenia mobilnego nie są gromadzone i służą jedynie do celów identyfikacji mobilnej użytkowników.

3. ZDARZENIA I ANALITYKA

Podjęcie decyzji o korzystaniu z aplikacji oznacza zgodę na użycie technologii analitycznych dostarczonych przez producenta systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia błędu podczas pracy z aplikacją, mogą być tworzone raporty o błędach i zapisywane w rejestrze zdarzeń urządzenia. Dane te mogą zawierać np. model urządzenia, wersję systemu operacyjnego, czas i datę i inne. Dane te są zbierane wyłącznie w celu rozwoju i udoskonalenia aplikacji.

4. BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, stosowane są jedynie bezpieczne, szyfrowane metody transmisji danych. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłu danych nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, istnieje zatem zagrożenie braku pełnego bezpieczeństwa cybernetycznego.

5. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Roger sp. z o.o. sp.k. jest aktualizowana w miarę upływu czasu. Zmiany w polityce prywatności są udostępnianie użytkownikom oprogramowania tworzonego przez firmę. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.

6. KONTAKT

Roger sp. z o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
woj. pomorskie
Polska

ROGER MOBILE KEY PRIVACY POLICY

1. GENERAL INFORMATION

Roger Mobile Key is an application for mobile devices with the Android or iOS operating systems, which enables the use of a mobile device for the purpose of user identification. By installing and using the application, you agree to this privacy policy.

2. COLLECTION AND USE OF INFORMATION

Roger sp.z o.o. sp.k. does not use customer information or make it available except for the purposes described in the Privacy Policy. The Roger Mobile Key application uses the following information and elements of the mobile device:

a) Device ID is used to identify mobile device.

b) Location data is used to recognize access control readers in the vicinity of the mobile device.

c) A camera is used to add mobile identifiers using QR codes and to load data for parameterizing the operation of Roger Mobile Key.

Data obtained from a mobile device is not collected and is only used for the purpose of user identification.

3. EVENTS AND ANALYTICS

By making a decision to use the application, you agree to the use of analytical technologies provided by the manufacturer of operating system. If an error occurs while working with the application, error reports can be created and saved in the device's event log. Such reports may include for example device model, operating system version, time and date, etc. Such data is collected solely for the purpose of developing and improving the application.

4. SECURITY

Only secure and encrypted data transmission methods are used to ensure the security of transmitted data. However, it should be noted that no method of data transfer is 100% secure and reliable, and there is always risk related to breaching cyber security.

5. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

Roger sp. z o.o. sp.k. Privacy Policy is updated over time. Changes to the privacy policy are made available to users of software created by the company. The changes shall enter into force immediately after they are published.

6. CONTACT

Roger sp. z o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Poland

  

unia flaga
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam