Polski system kontroli dostępu klasy Enterprise na stadionie w Gdańsku

 • Wprowadzenie

  Wybudowany na potrzeby Euro 2012 stadion w Gdańsku to nie tylko arena zmagań piłkarzy, która uzyskała tytuł najpiękniejszego stadionu Euro. To także miejsce organizacji wielu różnorodnych zdarzeń i imprez, a także miejsce codziennej pracy wielu osób. Taki charakter obiektu wymusza szczególne wymagania wobec systemów zabezpieczeń technicznych, w szczególności systemu kontroli dostępu mającym umożliwiać dostęp do poszczególnych stref i pomieszczeń konkretnym grupom czy wręcz pojedynczym osobom.

 • Wymagania

  W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami działalności stadionu pierwotnie zainstalowany na obiekcie system kontroli dostępu po kilku latach intensywnego użytkowania wymagał niezbędnej rozbudowy i modernizacji. Przed właścicielami/ inwestorami pojawił się dylemat – inwestować w istniejący system, mający swoje ograniczenia m.in. w związku z wiekiem, tak wykorzystywanych urządzeń, technologii, jak i rozwiązań programowych – czy też wymienić go na inny, bardziej dostosowany do aktualnych potrzeb i z większymi możliwościami.

   

  Wymagania odnośnie zmodernizowanego systemu nie były trywialne. System miał zapewnić kontrolę nad ruchem ludzi na całym obiekcie. Kluczowym wyzwaniem była tu możliwość utworzenia zasad/reguł i harmonogramów otwarć poszczególnych przejść obejmujących całe spektrum działalności stadionu – nie tylko sportowe czy muzyczne imprezy masowe, ale także targi, konferencje i inne wydarzenia mające miejsce na jego terenie. Do tego dochodziła obsługa zarówno samych wydarzeń, jak i codzienna, związana z utrzymaniem obiektu w należytym stanie. Zgodnie z obowiązującymi trendami wymagana też była możliwość integracji z innymi systemami, głównie klasy SMS (Security Management System), poprzez otwarte API. Istotnym wymogiem stawianym przez inwestora był atrakcyjny, nowoczesny i reprezentacyjny wygląd instalowanych urządzeń, w szczególności czytników znajdujących się w miejscach ogólnodostępnych.

   

  Bardzo ważny był także poziom bezpieczeństwa oferowany przez wybrane rozwiązanie. Niezależnie, z uwagi na stale zmieniające się uwarunkowania pracy stadionu, niezbędna była jego elastyczność w zakresie konfiguracji i rozbudowy. Wymagania realizacyjne nakładały kolejne obostrzenia. Po pierwsze, z pozycji użytkownika, cała modernizacja miała być „przeźroczysta”, niezauważalna – bez wymiany kart dostępu (pracujących w standardzie MIFARE®) – dla aktualnych użytkowników. Po drugie modernizowane przejścia nie mogły być bez zabezpieczenia dłużej niż kilka godzin (maksymalnie 1 dzień). I na koniec nie bez znaczenia były koszty ponoszone zarówno na samą modernizację, utrzymanie bieżące, jak i planowaną rozbudowę czy zmiany w związku z jego dostosowywaniem do przyszłych wymagań.

Główne dane projektu

 • Inwestor Arena Gdańsk Sp. z o.o.
 • Wykonawca CVM Sp. z o. o.; P.U.H. POZYTRON
 • Producent Roger Sp. z o.o. sp. k.
 • Integracje System VIZAN (Sprint S.A.)
 • Użytkownicy 2000
 • Przejścia przewodowe 170
 • Przejścia bezprzewodowe 50
 • Czytniki zbliżeniowe, biometryczne
 • Obsługa tripodów i szlabanów

Zastosowane rozwiązania

Modernizowany system początkowo obejmował około 160 przejść i 1000 aktywnych użytkowników. Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku i analizach wybór padł na rodzime, polskie rozwiązanie firmy Roger – system RACS 5 oferujący całościowe rozwiązanie w dziedzinie kontroli dostępu zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. Proces modernizacji rozpoczęto od realizacji 33 nowych przejść. Takie podejście miało na celu po pierwsze objęcie kontrolą przejść nieujętych w pierwotnym projekcie, a po drugie sprawdzenie, czy system RACS 5 będzie spełniać założone wymagania. Następnie dokonano pełnej modernizacji systemu poprzez wymianę dotychczasowego na nowy z jednoczesnym zwiększeniem maksymalnej ilości obsługiwanych użytkowników z 1000 do 2000. Oprócz „typowych” czytników zbliżeniowych MIFARE® (modele wewnętrzne i zewnętrzne) zamontowano także biometryczne (czytniki linii papilarnych) w kilku pomieszczeniach istotnych dla funkcjonowania stadionu, takich jak główna serwerownia, pomieszczenia styków z operatorami. W celu podniesienia ich bezpieczeństwa wprowadzono podwójną identyfikację (odczyt karty plus odczyt linii papilarnych). Czytniki obsługują głównie wewnętrzne przejścia osobowe na drzwiach w systemie jedno i dwukierunkowym oraz kołowrotki – Tripody – z wykorzystaniem funkcjonalności przejścia dwukierunkowego w zależności od lokalizacji/użytego czytnika. Do obsługi kontroli dostępu do loży VIP wybrano zamki bezprzewodowe RWL-2. Aktualnie w systemie jest zainstalowanych ok. 170 przejść przewodowych i 50 bezprzewodowych. Na zewnątrz obiektu obsługiwana jest para szlabanów na parking sterowana z RACS-a w układzie dwukierunkowym. W systemie wykorzystano funkcjonalność przejść typu „anti-passback”, m.in. na parkingu, wykluczając tym samym możliwość ponownego użycia karty bez opuszczenia chronionej strefy. Zastosowano także „strefy obecności” w celu zliczania aktualnej liczby osób w danej strefie; w planach jest wykorzystanie tej funkcjonalności do ograniczania wejścia osób ponad wyznaczony limit.

Pierwotnie na obiekcie została zainstalowana jedna z pierwszych wersji systemu RACS 5 podnoszona następnie do najnowszej w ramach bezpłatnych aktualizacji. Kontrola dostępu jest zintegrowana z systemem wizualizacji SMS VIZAN. Stanowiska operatorów umieszczone są w lokalnym centrum dozoru (LCN). Pozwalają na pełną wizualizację aktualnego stanu wszystkich przejść oraz obsługę zdarzeń alarmowych. Planowane jest utworzenie niezależnego stanowiska na recepcji w celu obsługi księgi gości. W trakcie realizacji nie obyło się bez problemów – głównym były zakłócenia w transmisji danych dla czytników bezprzewodowych związane z konstrukcją obiektu – rozwiązano je poprzez wykonanie dedykowanych mocowań koncentratorów bezprzewodowych we współpracy z producentem sprzętu. Zoptymalizowano także zużycie energii w zamkach/czytnikach bezprzewodowych, co pozwoliło na istotne wydłużenie czasu ich pracy na komplecie baterii. Dzięki dobrej współpracy z producentem – działem badań i rozwoju – otwartym na propozycje rozwoju produktu i jego doskonalenia, wprowadzono wiele funkcjonalności pierwotnie nieistniejących, a istotnych dla użytkownika końcowego oraz firmy wdrażającej rozwiązanie. Są to m.in. projektowanie i wydruk kart, zarządzanie uprawnieniami czasowymi – aktualnie w systemie jest zdefiniowanych ok. 400 uprawnień czy wdrażana obecnie (na stadionie) księga gości – z możliwością przypisania uprawnienia dostępu do strefy/przejść i czasu nadawane dla każdej wydawanej karty oddzielnie (z puli „wolnych”) oraz automatyczną generacją „księgi wejść”. Modernizacja systemu rozpoczęła się latem 2018, natomiast jej główny etap zakończył się w grudniu 2018. Wymiana sprzętu (ok. 160 przejść) zajęła ok. 30 dni roboczych, całość z uruchomieniem ok. 2 miesięcy. W realizację projektu zaangażowanych było kilkanaście osób. Inwestor planuje dalszy rozwój systemu. Są plany co do jego rozbudowy, w tym uruchomienie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR/LPR) w celu dalszego usprawnienia obsługi parkingu.

Uzyskane korzyści

Istotnie niższe koszty wymiany na nowy system w stosunku do ew. rozbudowy istniejącego. Otrzymano rozwiązanie zaspakajające potrzeby inwestora zarówno obecne, jak i w przyszłości z gwarancją stabilności dostaw i wsparcia, oferujące najnowsze technologie oraz zgodność z aktualnymi uregulowaniami normatywno-prawnymi. W trakcie modernizacji wykorzystano istniejącą infrastrukturę okablowania. Nowe rozwiązanie wyeliminowało problemy z integracją/komunikacją z SMS-em. Dzięki bliskości siedziby producenta i szybkości wsparcia –niezwłocznej reakcji na problemy zarówno programowe(wykryte błędy przy wdrożeniu/konfiguracji), jak i sprzętowe, czy to zdalnie, czy fizycznie – osiągnięto praktycznie ciągłą pracę systemu. Gwarantuje to także elastyczność w rozbudowie o nowe przejścia czy w przypadku awarii –dostępność sprzętu „od ręki” – wysyłka NBD. Wdrożone rozwiązanie istotne jest także wizerunkowo dla miasta/samorządu – właściciela spółki Arena Gdańsk – poprzez promowanie polskiej marki (Roger).

unia flaga
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Marketing
Te pliki cookie mają za zadanie śledzić ruch użytkownika w internecie oraz wyświetlać reklamy, które mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników. Pliki cookie mogą pochodzić od osób trzecich i być przez te podmioty wykorzystywane do tworzenia profilu preferencji użytkownika. Ich działanie uzależnione jest od zgody użytkownika.
Facebook
Akceptuję
Odrzucam
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam