RCP Master 4
Program do rozliczania czasu pracy

RCP Master 4 Program do rozliczania czasu pracy

RCP Master 4 to program przeznaczony do analizy i rozliczania czasu pracy. Dane do rozliczeń mogą pochodzić z zewnętrznego pliku, rejestratorów elektronicznych lub systemu kontroli dostępu.
Oprócz swojej podstawowej funkcji, jaką jest wyliczanie okresów składowych czasu pracy (nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp.) program udostępnia szereg dodatkowych możliwości użytecznych w przedsiębiorstwach, a przeznaczonych do monitorowania obecności oraz organizacji pracy.
RCP Master 4 może pracować niezależnie lub stanowić integralną część systemu kontroli dostępu RACS. W tym ostatnim przypadku, program automatycznie pobiera dane o rejestracji z systemu kontroli dostępu, co znacznie upraszcza użytkowanie systemu.
Elastyczny system licencjonowania RCP Master 4 umożliwia dobór licencji w zależności od wielkości firmy, która będzie korzystać z rozwiązania. Aplikacja zapewnia przyjazny interfejs użytkownika, umożliwia pracę wielostanowiskową oraz zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej (moduł RCP Master 4 Web).
Program przeznaczony jest do wykorzystania w działach HR i księgowości firm działających w różnych obszarach biznesowych, takich jak produkcja, logistyka, urzędy, uczelnie, sektor publiczny i wiele innych.

RCP Master 4 Program do rozliczania czasu pracy

Nowe funkcje w RCP Master 4

 • obsługa w przeglądarce internetowej (w ramach aplikacji RCP Master 4 Web)
 • kalendarze ciągłe
 • definiowanie wzorców kalendarzy
 • absencje godzinowe
 • zarządzanie wnioskami urlopowymi
 • akceptowanie i odrzucanie zdarzeń
 • roczna karta ewidencyjna czasu pracy
 • możliwość tworzenia własnych typów nadgodzin
 • pomijanie zdarzeń pośrednich
 • zaokrąglanie czasów wyliczonych
 • obsługa wejścia służbowego z automatycznym otwarciem dnia
 • automatyczne naliczanie nadgodzin w godzinach nocnych
 • flaga o niewypracowaniu normy w ciągu dnia
 • przesunięcie pierwszego wejścia i ostatniego wyjścia

UWAGA

 1. System licencjonowania RCP Master 4 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia klucza sprzętowego RUD-6-LKY. Klucz sprzętowy należy podłączyć do komputera z zainstalowaną usługą Serwera Licencji.
 2. Program może być użytkowany bezpłatnie w celach ewaluacyjnych i testowych w przeciągu 60 dni od momentu instalacji. Użytkowanie wersji ewaluacyjnej wymaga użycia klucza licencji (zamawianego z poziomu programu). Nie wymaga podłączenia klucza sprzętowego.

Wsparcie dla programu RCP Master 4

  Bezpłatne wsparcie techniczne dla programu RCP Master 4 realizowane jest:
 • Telefonicznie: 55 267 0126
 • Mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zdalnie: za pośrednictwem aplikacji Team Viewer

Bezpłatne wsparcie techniczne programu RCP Master 4 obejmuje analizę problemu oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów z konfiguracją i obsługą programu.

  Bezpłatne wsparcie techniczne RCP Master 4 nie obejmuje:
 • instalacji środowiska serwerowego MS SQL Serwer
 • migracji bazy plikowej SDF do bazy serwerowej SQL
 • przeniesienia bazy danych między komputerami
 • rutynowych czynności, związanych z obsługą programu np. comiesięczne wykonywanie raportów
 • szkoleń z zakresu obsługi aplikacji
 • wsparcia dla poprzednich wersji programu (RCP Master 1, RCP Master 2)

W przypadku zapotrzebowania na wsparcie wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego istnieje możliwość zamówienia płatnej usługi wsparcia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jak zamawiać

RCPM4-TRIAL
Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 4 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji

RCPM4-25
Licencja RCP Master 4; obsługa do 25 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-50
Licencja RCP Master 4; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-100
Licencja RCP Master 4; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-250
Licencja RCP Master 4; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-500
Licencja RCP Master 4; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-1000
Licencja RCP Master 4; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-2000
Licencja RCP Master 4; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-4000
Licencja RCP Master 4; obsługa do 4000 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM4-1WS
Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska

RCPM4-UPG
Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej

RCPM-v3to4
Aktualizacja programu RCP Master 3 do RCP Master 4 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 30% wartości ceny docelowego klucza licencji

Zakup licencji RCP Master 4 wymaga przekazania danych przedsiębiorstwa: pełna nazwa, adres, NIP (opcjonalnie). Przekazane dane są następnie zawarte w pliku licencji oraz widoczne w programie, w którym plik licencji aktywowano. Dane przekazane do wystawienia licencji nie są wykorzystywane do innych celów przez ROGER.

UWAGA - zgłaszanie danych do licencji w przypadku przedsiębiorstw podlegających rejestracji w CEIDG posiadających dane osobowe w swojej nazwie odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA

RUD-6-LKY
Klucz sprzętowy do licencji

Charakterystyka

 • aplikacja na OS Microsoft Windows
 • baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server
 • możliwość integracji z systemami kontroli dostępu RACS 4 lub RACS 5
 • indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych pracowników (odpracowywanie, zamiany itp.)
 • możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy
 • obsługa wielozmianowego systemu pracy
 • obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin
 • możliwość definiowania własnych typów obecności i absencji
 • wejścia, wyjścia służbowe i prywatne
 • możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP
 • absencje dzienne i godzinowe
 • lista obecności
 • monitorowanie statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
 • możliwość tworzenia raportów indywidualnych oraz grupowych
 • eksport raportów do Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) oraz Rich Text Format (.rtf)
 • eksport do programów KP
 • opcjonalny moduł obsługi z poziomu przeglądarki (RCP Master 4 Web)

Zrzuty ekranowe

 Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

 

 Rejestracja czasu pracy - Strona startowa programu RCP Master 4 Rejestracja czasu pracy - Pracownicy Rejestracja czasu pracy - Rejestr zdarzeń 
       
 Rejestracja czasu pracy - Kalendarze Rejestracja czasu pracy - Typy dni kalendarza Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni 
       
 Rejestracja czasu pracy - Grafik pracy Rejestracja czasu pracy - Kompletność danych Rejestracja czasu pracy - Sumy czasów 
       
 Rejestracja czasu pracy - Raport pracownika Rejestracja czasu pracy - Raport grupowy Rejestracja czasu pracy - Roczna karta czasu pracy 
       
 Rejestracja czasu pracy - Lista obecności: czas zaliczony Rejestracja czasu pracy - Lista obecności: godzina wejścia i wyjścia Rejestracja czasu pracy - Monitor obecności 
       

Zasoby do pobrania