RCP Master 3 Program do analizy czasu pracy

RCP Master 3 - analiza czasu pracy

RCP Master 3 to program obsługiwany przez system operacyjny Windows, służący do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez zalogowanie się pracownika na terminalu RCP z użyciem identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN). Na podstawie historii logowań odczytanych z rejestratorów program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia całkowitego przepracowanego czasu wraz z wyszczególnieniem okresów składowych takich jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp. Program jest oferowany w wersjach do obsługi 25, 50, 100, 250, 500 lub 1000 pracowników, a także w wersji jedno lub wielostanowiskowej.

RCP Master 3 - analiza i rozliczanie czasu pracy

 Nowe funkcje w RCP Master 3:

  • plikowa lub serwerowa baza danych MS SQL
  • podwyższony limit pracowników w bazie do 1 tysiąca
  • brak limitu stacji roboczych
  • możliwość samodzielnego definiowania szablonów raportów
  • cykliczny import zdarzeń z pliku
  • seryjne wstawianie absencji
  • seryjne dodawanie limitów absencji
  • bazodanowa integracja z systemem kontroli dostępu RACS 5

 UWAGA:

  1. System licencjonowania RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia klucza sprzętowego RUD-6-LKY. Klucz sprzętowy należy podłączyć do komputera z zainstalowaną usługą Serwera Licencji.
  2. Program może być użytkowany bezpłatnie w celach ewaluacyjnych i testowych w przeciągu 60 dni od momentu instalacji. Użytkowanie wersji ewaluacyjnej wymaga użycia klucza licencji (zamawianego z poziomu programu). Nie wymaga podłączenia klucza sprzętowego.

Wszelkie pytania związane z konfiguracją i obsługą programu RCP Master 3 prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak zamawiać

RCPM3-TRIAL
Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 3 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji

RCPM3-25 
Bezpłatna licencja RCP Master 3; obsługa do 25 pracowników; wersja wielostanowiskowa; nie wymaga klucza sprzętowego ani klucza licencji

RCPM3-50 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-100 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-250 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-500 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-1K 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-1WS 
Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska

RCPM3-UPG 
Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej

RCPM3-v2to3UPG 
Aktualizacja programu RCP Master 2 do RCP Master 3 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 60% wartości ceny docelowego klucza licencji

Zakup licencji RCP Master 3 wymaga przekazania danych przedsiębiorstwa: pełna nazwa, adres, NIP (opcjonalnie). Przekazane dane są następnie zawarte w pliku licencji oraz widoczne w programie, w którym plik licencji aktywowano. Dane przekazane do wystawienia licencji nie są wykorzystywane do innych celów przez ROGER.

UWAGA - zgłaszanie danych do licencji w przypadku przedsiębiorstw podlegających rejestracji w CEIDG posiadających dane osobowe w swojej nazwie odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA

RUD-6-LKY
Klucz sprzętowy do licencji

Charakterystyka

separator
Charakterystyka
separator
eksport do programów KP
separator
możliwość importu konfiguracji oraz zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu RACS 4 oraz RACS 5
separator
bazodanowa wymiana danych (użytkowników, trybów rcp oraz zdarzeń) z systemem RACS 5
separator
funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia służbowego
separator
operacje seryjne (nanoszenie absencji oraz definiowanie limitów urlopów)
separator
definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania
separator
indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych pracowników (odpracowywanie, zamiany itp.)
separator
możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy, obsługa wielozmianowego systemu pracy
separator
obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych typów)
separator
możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników
separator
funkcja tworzenia raportów dopasowanych do wymagań użytkownika
separator
możliwość tworzenia własnych szablonów raportów
separator
eksport raportów w formacie Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) oraz Rich Text Format (.rtf)
separator
możliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracowników
separator
baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server
separator
darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu
separator
definiowanie typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i minimalnych czasów przebywania (np. maks. dzienna norma konkretnego rodzaju przerwy)
separator
dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaokrąglaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp.
separator
możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji
separator

Zrzuty ekranowe

  Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

 

  Rejestracja czasu pracy - Strona startowa programu RCP Master 3   Rejestracja czasu pracy - Pracownicy   Rejestracja czasu pracy - Rejestr zdarzeń  
             
  Rejestracja czasu pracy - Kalendarze   Rejestracja czasu pracy - Typy dni kalendarza   Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni  
             
  Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni   Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni   Rejestracja czasu pracy - Sumy czasów  
             
  Rejestracja czasu pracy - Kreator raportów   Rejestracja czasu pracy - Raport historii pracy   Rejestracja czasu pracy - Raporty grupowe  
             
  Rejestracja czasu pracy - Raporty pracownika   Rejestracja czasu pracy - Raporty pracownika   Rejestracja czasu pracy - Niezgodności  
             

Zasoby do pobrania