RCP Master 3
Program do analizy czasu pracy

RCP Master 3 analiza czasu pracy

RCP Master 3 to program obsługiwany przez system operacyjny Windows, służący do rejestracji, analizy i rozliczania czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia oraz zakończenia pracy dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez zalogowanie się pracownika na terminalu RCP z użyciem identyfikatora (karty, breloka lub kodu PIN). Na podstawie historii logowań odczytanych z rejestratorów program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia całkowitego przepracowanego czasu wraz z wyszczególnieniem okresów składowych takich jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp. Program jest oferowany w wersjach do obsługi 25, 50, 100, 250, 500 lub 1000 pracowników, a także w wersji jedno lub wielostanowiskowej.

RCP Master 3 analiza czasu pracy

 Nowe funkcje w RCP Master 3

 • plikowa lub serwerowa baza danych MS SQL
 • podwyższony limit pracowników w bazie do 1 tysiąca
 • brak limitu stacji roboczych
 • możliwość samodzielnego definiowania szablonów raportów
 • cykliczny import zdarzeń z pliku
 • seryjne wstawianie absencji
 • seryjne dodawanie limitów absencji
 • bazodanowa integracja z systemem kontroli dostępu RACS 5

UWAGA

 1. System licencjonowania RCP Master 3 wymaga użycia klucza licencji oraz podłączenia klucza sprzętowego RUD-6-LKY. Klucz sprzętowy należy podłączyć do komputera z zainstalowaną usługą Serwera Licencji.
 2. Program może być użytkowany bezpłatnie w celach ewaluacyjnych i testowych w przeciągu 60 dni od momentu instalacji. Użytkowanie wersji ewaluacyjnej wymaga użycia klucza licencji (zamawianego z poziomu programu). Nie wymaga podłączenia klucza sprzętowego.

Wsparcie dla programu RCP Master 3

  Bezpłatne wsparcie techniczne dla programu RCP Master 3 realizowane jest:
 • Telefonicznie: 55 267 0126
 • Mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zdalnie: za pośrednictwem aplikacji Team Viewer

Bezpłatne wsparcie techniczne programu RCP Master 3 obejmuje analizę problemu oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów z konfiguracją i obsługą programu.

  Bezpłatne wsparcie techniczne RCP Master 3 nie obejmuje:
 • instalacji środowiska serwerowego MS SQL Serwer
 • migracji bazy plikowej SDF do bazy serwerowej SQL
 • przeniesienia bazy danych między komputerami
 • rutynowych czynności, związanych z obsługą programu np. comiesięczne wykonywanie raportów
 • szkoleń z zakresu obsługi aplikacji
 • wsparcia dla poprzednich wersji programu (RCP Master 1, RCP Master 2)

W przypadku zapotrzebowania na wsparcie wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego istnieje możliwość zamówienia płatnej usługi wsparcia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jak zamawiać

RCPM3-TRIAL
Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 3 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji

RCPM3-25 
Bezpłatna licencja RCP Master 3; obsługa do 25 pracowników; wersja wielostanowiskowa; nie wymaga klucza sprzętowego ani klucza licencji

RCPM3-50 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-100 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-250 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-500 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-1K 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-2K 
Licencja RCP Master 3; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa

RCPM3-1WS 
Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska

RCPM3-UPG 
Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej

RCPM3-v2to3UPG 
Aktualizacja programu RCP Master 2 do RCP Master 3 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 60% wartości ceny docelowego klucza licencji

Zakup licencji RCP Master 3 wymaga przekazania danych przedsiębiorstwa: pełna nazwa, adres, NIP (opcjonalnie). Przekazane dane są następnie zawarte w pliku licencji oraz widoczne w programie, w którym plik licencji aktywowano. Dane przekazane do wystawienia licencji nie są wykorzystywane do innych celów przez ROGER.

UWAGA - zgłaszanie danych do licencji w przypadku przedsiębiorstw podlegających rejestracji w CEIDG posiadających dane osobowe w swojej nazwie odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA

RUD-6-LKY
Klucz sprzętowy do licencji

Charakterystyka

 • eksport do programów KP
 • możliwość importu konfiguracji oraz zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu RACS 4 oraz RACS 5
 • bazodanowa wymiana danych (użytkowników, trybów rcp oraz zdarzeń) z systemem RACS 5
 • funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia służbowego
 • operacje seryjne (nanoszenie absencji oraz definiowanie limitów urlopów)
 • definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania
 • indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych pracowników (odpracowywanie,
  zamiany itp.)
 • możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy, obsługa wielozmianowego systemu pracy
 • obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych typów)
 • możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno zbiorczych dla całej grupy jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników
 • funkcja tworzenia raportów dopasowanych do wymagań użytkownika
 • możliwość tworzenia własnych szablonów raportów
 • eksport raportów w formacie Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) oraz Rich Text Format (.rtf)
 • możliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracowników
 • baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server
 • darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu
 • definiowanie typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i minimalnych czasów przebywania
  (np. maks. dzienna norma konkretnego rodzaju przerwy)
 • dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaokrąglaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp.
 • możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji
 • możliwość  wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
 • graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności)
 • grafik pracy, czyli przedstawienie planu (harmonogramu) pracy

Zrzuty ekranowe

 Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

 

 Rejestracja czasu pracy - Strona startowa programu RCP Master 3 Rejestracja czasu pracy - Pracownicy Rejestracja czasu pracy - Rejestr zdarzeń 
       
 Rejestracja czasu pracy - Kalendarze Rejestracja czasu pracy - Typy dni kalendarza Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni 
       
 Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni Rejestracja czasu pracy - Szczegóły dni Rejestracja czasu pracy - Sumy czasów 
       
 Rejestracja czasu pracy - Kreator raportów Rejestracja czasu pracy - Raport historii pracy Rejestracja czasu pracy - Raporty grupowe 
       
 Rejestracja czasu pracy - Raporty pracownika Rejestracja czasu pracy - Raporty pracownika Rejestracja czasu pracy - Niezgodności 
       

Zasoby do pobrania