Kontroler szafkowy MC16-LRC w systemie RACS 5

Firma Roger rozszerzyła ofertę systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 o kontroler szafkowy MC16-LRC. Kontroler ten przeznaczony jest do kontroli dostępu do różnych rodzajów szafek, depozytariuszy i skrytek, w których odblokowanie otwarcia następuje na drodze elektrycznej. Zasadnicza różnica pomiędzy kontrolerem dostępu do przejść a kontrolerem MC16-LRC polega na tym, że w kontrolerze szafkowym pojedynczy czytnik obsługuje z reguły wiele, a w skrajnym przypadku, nawet wszystkie szafki.

W celu uzyskania dostępu, użytkownik loguje się na czytniku, po czym kontroler ustala, do jakiej szafki lub szafek jest on uprawniony w danym momencie i czasowo odblokowuje odpowiednie zamki. Uprawnienia do poszczególnych szafek mogą być definiowane przy użyciu harmonogramów i kalendarzy. Istnieje również możliwość czasowego odblokowywania szafek bez konieczności wymogu logowania, jak również otwarcie zdalne z poziomu programu zarządzającego VISO. Szafki mogą być wyposażone w czujniki otwarcia celem sygnalizacji prób nieautoryzowanego otwarcia lub pozostawienia szafki otwartej.

Sterowanie zamkami jest realizowane najczęściej za pomocą wyjść przekaźnikowych dostępnych na modułach rozszerzeń we/wy typu MCX-8 (8 wyjść) lub MCX-2 (2 wyjścia). Punkty logowania montowane są poza szafkami w miejscach ogólnodostępnych i w zależności od potrzeb mogą obsługiwać od 1 do 64 szafek. W przypadku zastosowania Serwera Integracji systemu RACS 5, możliwe jest zarządzanie dostępem do szafek z poziomu zewnętrznej aplikacji (np. systemu hotelowego).

Podobnie jak w innych kontrolerach serii MC16, komunikacja z aplikacją zarządzającą VISO jest szyfrowana i odbywa się za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Obsługa szafek jest dostępna w darmowej wersji oprogramowania zarządzającego VISO ST i nie jest limitowana w zakresie ilości obsługiwanych szafek w systemie.

Kontroler szafkowy MC16-LRC