Elementy automatyki budynkowej w systemie RACS 5

Oprócz podstawowego przeznaczenia jakim jest kontrola dostępu system RACS 5 umożliwia realizację funkcji automatyki budynkowej. Funkcje te realizowane mogą być przy użyciu standardowych kontrolerów służących do fizycznej kontroli dostępu (seria MC16-PAC), jak również poprzez dedykowane do tego celu kontrolery automatyki budynkowej (seria MC16-BAC). W kontrolerach tych funkcje automatyki budynkowej realizuje się za pośrednictwem tzw. węzłów automatyki. Węzeł automatyki to stan logiczny w pamięci kontrolera który z jednej strony może być sterowany przez użytkownika, a z drugiej, sam może sterować innym stanem kontrolera, w szczególności, stanem innego węzła automatyki. Stan węzła automatyki może być replikowany na liniach wyjściowych i w ten sposób służyć do sterowania systemami lub urządzeniami wykorzystywanymi w budynku (roletami, oświetleniem, klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylacją i inne).

Dzięki wielofunkcyjności, zarówno do linii wejściowych jak i linii wyjściowych, możliwe jest przypisanie do jednej linii kilku lub nawet kilkunastu różnych funkcji, co pozwala na realizację własnych, złożonych funkcji logicznych. Stanem węzła automatyki można sterować ręcznie (klawisz funkcyjny, zdalna komenda, logowanie na czytniku, przycisk podłączony do linii wejściowej) lub automatycznie z poziomu harmonogramów czasowych. Do sterowania węzłami automatyki, jak również do prezentacji ich stanów, posłużyć może graficzny panel dotykowy MD70 lub terminal z wybudowanym wyświetlaczem MCT88M-IO. Uruchomienie i wyłączenie węzła automatyki nastąpić może po włożeniu lub wyjęciu uprawnionej karty do kieszeni, w którą wyposażony jest czytnik MCT82M-IOCH.

Dzięki dostępności bezprzewodowych ekspanderów we/wy (RACS 5 AIR) możliwe jest sterowania automatyką w miejscach niemających połączenia przewodowego z kontrolerem dostępu. Elementy automatyki systemu RACS 5 mogą być integrowane z innymi systemami (np. BMS) za pomocą tzw. Serwera Integracji, który udostępnia programowe metody sterowania węzłami automatyki oraz odczytu ich aktualnego stanu.

Elementy automatyki budynkowej w systemie RACS 5