RogerVDM
Aplikacja Windows do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń systemu RACS 5

RogerVDM konfiguracja urządzeń z poziomu PC

Aplikacja RogerVDM jest programem narzędziowym służącym do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń z oferty Roger. Zasadniczo, program przewidziany jest do zastosowania we wstępnej fazie konfiguracji systemu gdy zachodzi potrzeba ustawienia pewnych nastaw niskopoziomowych urządzenia i dopasowanie go do warunków danej instalacji. W celu obsługi konkretnego urządzenia operator programu musi wskazać jego typ a aplikacja automatycznie dopasowuje się do wybranego urządzenia udostępniając odpowiedni zestaw funkcji i nastaw. Program rozpowszechniany jest bezpłatnie. Aplikacja wymaga systemu operacyjnego Windows XP (z dodatkiem Service Pack 3), Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2) lub Windows 7 w wersji 32 albo 64 bitowej oraz zainstalowanego pakietu .NET Framework 4.0 Extended i MS Visual C++ 2010 Redistributable. Minimalne wymagania sprzętowe: procesor - 1 GHz,
RAM - 512 MB.

Jak zamawiać

RogerVDM konfiguracja urządzeń z poziomu PCRogerVDM
Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń

Zrzuty ekranowe

Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

  RogerVDM - konfiguracja urządzeń z poziomu PC  RogerVDM - konfiguracja urządzeń z poziomu PC  RogerVDM - konfiguracja urządzeń z poziomu PC 
       
  RogerVDM - konfiguracja urządzeń z poziomu PC  RogerVDM - konfiguracja urządzeń z poziomu PC