Wsparcie na zamówienie

    Oferta usług wsparcia na zamówienie obejmuje:
  • wsparcie w zakresie wdrożenia i użytkowania systemu
  • szkolenia i warsztaty

W ramach usługi wsparcia firma ROGER deleguje specjalistę, który będzie do dyspozycji Zamawiającego przez określony czas i w uzgodnionym wcześniej miejscu. Oddelegowany specjalista może świadczyć wsparcie w zakresie konfiguracji i parametryzacji systemu oraz pomoc w usunięciu rozpoznanych problemów.

Szkolenia i warsztaty płatne przeprowadzane są zgodnie z uzgodnioną bezpośrednio ze szkoleniowcem agendą.

Usługi wsparcia oferowane są dla systemu kontroli dostępu RACS oraz dla systemu rejestracji czasu pracy RCP Master.

Usługi wsparcia na zamówienie oferowane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem.