Zasady procedury RMA

  1. Każdy odesłany do Producenta produkt musi posiadać przypisany numer zgłoszenia RMA. Firma Roger (zwana dalej również jako Producent lub Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesyłki nieposiadającej ważnego numeru RMA.
  2. Procedura RMA znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do produktów, których producentem jest firma Roger.
  3. Wszystkie numery RMA obowiązuje 14 dniowy okres ważności. Każda przesyłka odesłana do Roger po upływie 14 dni od daty wystawienia numeru RMA zostanie zwrócona do nadawcy na jego koszt.
  4. Jeżeli produkt nie został zakupiony bezpośrednio od firmy Roger należy zwrócić go do miejsca, w którym został on kupiony.
  5. Jeden numer RMA jest przypisany do jednego produktu.
  6. Niektóre naprawy mogą okazać się płatne. W takim przypadku Nabywca zostanie poinstruowany o dostępnych możliwościach.
  7. Jeżeli produkt zostanie zwrócony do Producenta okaże się być sprawny zostanie odesłany do Nabywcy na jego koszt. W takim przypadku Nabywca może zostać również obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z uruchomieniem procedury RMA.
  8. Wszelkie pozostałe zasady i warunki reklamacji i napraw regulowane są przez Kartę Gwarancyjną (dołączona do urządzenia) oraz Ogólne Warunki Handlowe

Aby przesłać zgłoszenie serwisowe RMA proszę skorzystać z FORMULARZA RMA