Współpraca systemu RACS 5 z systemami SMS/PSIM/VMS/BMS

System kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 oferuje moduł Map, który umożliwia wizualizację i nadzorowanie pracy systemu w trybie graficznym. Wizualizacja obejmuje zarówno system kontroli dostępu jak i zintegrowane z nim systemy CCTV (Dahua, Hikvison, BCS, ONVIF) oraz SSWiN (INTEGRA, Galaxy). W niedalekiej przyszłości moduł Map zostanie poszerzony o wizualizację systemów sygnalizacji pożaru.

W przypadku obiektów wymagających szerszego zakresu integracji system RACS 5 oferuje możliwość współpracy ze zintegrowanymi systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS i PSIM), systemami zarządzania wideo (VMS) oraz systemami zarządzania budynkiem (BMS).

W ramach zrealizowanych projektów wdrożona została współpraca między innymi z systemami: WinGuard (Advancis), Axxon Intellect Enterprise (AxxonSoft), XProtect (Milestone Systems), ARGUS RV (Telbud), NetStation Enterprise (ALNET SYSTEMS), GANZ Cortrol (CBC Group), Luxriot EVO (Luxriot), Nazca (APA Group). Powyższe integracje zostały zrealizowane za pośrednictwem tzw. Serwera Integracji, który umożliwia dostęp do bazy danych systemu oraz wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą systemu a w szczególności zarządzanie użytkownikami oraz wydawanie zdalnych poleceń. Wykorzystanie Serwera Integracji umożliwia współpracę systemu kontroli dostępu z dowolnym zewnętrznym systemem informatycznym (np. system ERP, system zarządzania budynkiem itp.).

Współpraca systemu RACS 5 z systemami SMS/PSIM/VMS/BMS