System RACS 5 w ofercie ROGER

Po zakończeniu rocznego okresu testowego i instalacji kilku systemów pilotażowych firma ROGER wprowadziła do oficjalnej sprzedaży nowy system kontroli dostępu RACS 5. Nowy system był rozwijany przez kilka lat i powstał na bazie wieloletniego doświadczenia inżynierów firmy zdobytego w trakcie sprzedaży jego poprzednika o nazwie RACS 4. W skład nowego systemu wchodzi oprogramowanie zarządzające (programy VISO ST i VISO EX), program do rozliczania czasu pracy (RCP Master 3), kontrolery dostępu (seria MC), czytniki (seria MCT), ekspandery we/wy (seria MCX) oraz grupa specjalizowanych interfejsów (seria MCI).

System RACS 5 jest skalowalny i nadaje się zarówno do obsługi małych instalacji, złożonych z jednego lub kilku przejść, jak i bardzo dużych (powyżej 1000 przejść) i rozproszonych terytorialnie. Oprogramowanie zarządzające systemu współpracuje z darmową bazą danych MS SQL Compact lub komercyjną bazą serwerową MC SQL Server. Oprócz podstawowego przeznaczenia jakim jest kontrola dostępu system umożliwia realizację funkcji automatyki budynkowej oraz integracji z systemem alarmowym. Programy VISO i RCP Master 3 są wykonane w technologii klient-serwer i oferują pracę wielostanowiskową z możliwością definiowania operatorów o różnych poziomach uprawnień.

RACS 5 może być integrowany z innymi systemami informatycznymi za pośrednictwem tzw. serwera integracji. Mając na uwadze dużą ilość już zainstalowanych systemów RACS 4 oraz zainteresowanie ich unowocześnieniem firma opracowała zestaw oprogramowania który umożliwia wykorzystanie większości urządzeń systemu RACS 4 w nowym systemie RACS 5. Ze względu na duży zakres potencjalnych oczekiwań system będzie dalej rozwijany a jego kolejne wersje spodziewane są w niedalekiej przyszłości.