System bezprzewodowy RACS 5 AIR w zastosowaniach hotelowych, biurowych oraz Smart Home

Wstęp

Komunikacja bezprzewodowa stała się nieodłącznym elementem wielu, na co dzień spotykanych systemów. Również w kontroli dostępu istnieje silne zapotrzebowanie na systemy bezprzewodowe. W odpowiedzi na oczekiwania rynku firma ROGER przygotowała serię urządzeń bezprzewodowych RACS 5 AIR będących integralną częścią systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. Do oferty firmy wprowadzone zostały zamki i okucia bezprzewodowe, zamek szafkowy oraz bezprzewodowe ekspandery wejść i wyjść. Potencjalny obszar zastosowań urządzeń bezprzewodowych RACS 5 AIR obejmuje m. in. kontrolę dostępu w obiektach hotelowych i biurowych, kontrolę dostępu do szafek pracowniczych oraz bezprzewodową automatykę budynkową.

Zastosowanie zamków bezprzewodowych w obiektach hotelowych i biurowych

Zamki RWL-1 i RWL-2 umożliwiają realizację bezprzewodowej kontroli dostępu w ramach systemu RACS 5. Urządzenia te znajdują zastosowanie głównie w tych sytuacjach, w których montaż okablowania jest kłopotliwy lub konstrukcja drzwi utrudnia montaż zamków przewodowych. Zamki RWL przygotowano głównie z myślą o zastosowaniach w obiektach hotelowych oraz biurowych, co nie wyklucza możliwości ich wykorzystania w innych typach obiektów. Obydwa zamki umożliwiają kontrolę wejścia do pomieszczenia natomiast wyjście jest zawsze możliwe przy użyciu klamki wewnętrznej.

W zamku RWL-1 sterowanie dostępem odbywa się za pomocą serwomechanizmu umieszczonego w zamku wewnętrznym montowanym w skrzydle drzwi. Zamek wewnętrzny z serwomechanizmem jest dostarczany w zestawie RWL-1 i posiada funkcję automatycznego wysuwania rygla po zamknięciu skrzydła (and. Dead Bolt) oraz czujnik położenia rygla. Funkcja automatycznego ryglowania znacznie zwiększa poziom odporności przejścia na próby jego sforsowania lub sabotażu i jest powszechnie wymagana w obiektach o charakterze hotelowym.

W zamku RWL-2 serwomechanizm jest umieszczony w szyldzie i służy do zaprzęgania klamki, która normalnie jest swobodna i nie umożliwia otwarcia drzwi. Zamek RWL-2 współpracuje z standardowymi zamkami wpuszczanymi w skrzydło o rozstawie 72mm. Obydwa zamki wyposażono w czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire oraz technologię zbliżeniową NFC, która umożliwia wykorzystanie telefonu z systemem Android w zastępstwie karty zbliżeniowej.

Zamki bezprzewodowe RWL-1 i RWL-2

 

Zamki RWL mogą być sterowane z poziomu harmonogramów czasowych, które przełączają je do stanu otwarcia o określonych porach dnia. Funkcjonalność ta w szczególności znajduje zastosowanie w obiektach biurowych, w przypadku, gdy wymagany jest swobodny ruch osób w pewnych porach dnia. W szyldzie wewnętrznym zamka RWL-1 dostępne jest dwupozycyjne pokrętło, którego funkcja może być konfigurowana. W zastosowaniach hotelowych, pokrętło to może być wykorzystane do sterowania trybem „nie przeszkadzać”. Zarówno dla zamka bezprzewodowego RWL-1 jak i okucia RWL-2 istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika otwarcia drzwi. Zamki RWL zasilane są z powszechnie dostępnych baterii alkalicznych. Dostęp do baterii możliwy jedynie od wewnętrznej strony drzwi. Zamek RWL-1 jest zasilany z 4 baterii AA, które zapewniają pracę przez ok. 2 lata. Zamek RWL-2 jest zasilany przez 4 baterie AAA umożliwiające pracę przez ok. 1 rok. Niski stan baterii jest sygnalizowany lokalnie na zamku oraz zdalnie, w oprogramowaniu zarządzającym systemem. W sytuacjach awaryjnych, przejścia kontrolowane przez zamki RWL mogą być otwarte przy użyciu tradycyjnego klucza mechanicznego.

Bezprzewodowa kontroli dostępu do szafek i schowków

W skład oferty systemu RACS 5 AIR wchodzi zamek RWL-3, który umożliwia kontrolę dostępu do wszelakiego rodzaju szafek i schowków. Zamek RWL-3 składa się z panelu przedniego z czytnikiem zbliżeniowym mocowanym na drzwiach szafki/schowka oraz mechanizmu rygla, który wraz z zasobnikiem na baterie instalowany jest po wewnętrznej stronie chronionej przestrzeni.

Zamek bezprzewodowy RWL-3

Zamek zasilany jest z 3 baterii AAA, które zapewniają typowo 1 rok pracy. Podobnie jak w przypadków zamków RWL-1 i RWL-2, niski stan baterii jest sygnalizowany lokalnie na czytniku, oraz zdalnie, w oprogramowaniu zarządzającym systemem. Zamek RWL-3 jest wyposażony w czujnik stanu rygla oraz wejście umożliwiając dołączenie czujnika otwarcia. Czytnik kart zbliżeniowych w zamku RWL-3 obsługuje karty MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire oraz technologię NFC.

Zastosowania Smart Home

Do aplikacji Smart Home przewidziano 2 rodzaje ekspanderów wejść/wyjść o szerokim zakresie zastosowań i elastycznych możliwościach montażu. Ekspander RWX-1 jest przeznaczony dla instalacji niskonapięciowych 12VDC. RWX-1 udostępnia 3 uniwersalne linie we/wy oraz jedną linię wyjściową wysokoprądową przeznaczoną do bezpośredniego sterowania odbiornikiem 12VDC, na przykład zworą elektromagnetyczną lub elektrozaczepem. Ekspander RWX-2 przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania odbiornikami 230VAC. Urządzenie to wyposażono we wbudowany zasilacz sieciowy, 2 optoizolowane wejścia sterujące o szerokim zakresie napięć wejściowych (5VDC do 230VAC) oraz jedno wyjście triakowe o nominalnej obciążalności 16A przeznaczone do sterowania odbiornikiem 230VAC. Ekspandery bezprzewodowe mogą być montowane w standardowej puszcze elektroinstalacyjnej, na szynie DIN lub na płaskim fragmencie powierzchni np. spodzie obudowy metalowej. Szczególnym przypadkiem montażu ekspandera RWX-2 jest umieszczenie urządzenia w puszcze elektroinstalacyjnej głębokiej bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym lub włącznikiem 230VAC. Ten sposób montażu umożliwia konwersję dowolnego gniazda lub włącznika 230VAC w urządzenie Smart Home. W oparciu o przedstawione ekspandery oraz pozostałe bezprzewodowe i przewodowe elementy systemu RACS 5 istnieje możliwość zbudowania zaawansowanej logiki Smart Home z wykorzystaniem oprogramowania systemu kontroli dostępu.

Elementy bezprzewodowe w systemie RACS 5

 

Podsumowanie

Urządzenia bezprzewodowe systemu RACS 5 AIR są kolejnym elementem zwiększającym pola zastosowania systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. Ich dostępność stwarza możliwość instalacji systemu również w tych miejscach gdzie wcześniej, z racji problemów związanych z okablowaniem lub wymaganiami estetycznymi, było to bardzo problematyczne lub wręcz niemożliwe. Urządzenia bezprzewodowe obsługiwane są w systemie RACS 5 na tych samych zasadach logicznych, co urządzenia przewodowe i mogą być stosowane współbieżnie z rozwiązaniami przewodowymi nawet w ramach pojedynczego kontrolera dostępu. Choć koszt zakupu urządzeń bezprzewodowych jest wyższy od urządzeń przewodowych to redukcja kosztów instalacji związana z brakiem okablowania może w wielu przypadkach okazać się tańsza. Zakłada się, że w miarę stopniowego wzrostu kosztów ludzkich oraz jednoczesnej redukcji poziomu cen urządzeń bezprzewodowych coraz częściej będą one wartościową alternatywą dla rozwiązań przewodowych.