Publikacja oprogramowania systemu RACS v5.2

W nowej wersji systemu wprowadzono wiele nowych funkcjonalności oraz ulepszeń. Do najważniejszych udogodnień, które pojawiły się w wersji RACS 5.2, należy zaliczyć możliwość pracy wielostanowiskowej bez limitu stanowisk w darmowej wersji oprogramowania VISO ST zarządzającej systemem oraz udostępnienie darmowej wersji programu do rejestracji czasu pracy RCP Master 3 w wersji obsługującej do 25 pracowników. Z innych nowości na wzmiankę zasługuje możliwość definiowania tzw. Stref obwodowych oraz Komend globalnych. Strefy obwodowe umożliwiają blokowanie ruchu osób wewnątrz strefy w przypadku, gdy wcześniej nie zalogowały się one na punktach wejściowych do strefy. Komendy globalne dają możliwość wydawania poleceń, które mogą wywoływać współbieżną, indywidualnie definiowaną, reakcję na wielu kontrolerach systemowych. Komendy globalne mogą być wydawane zarówno z poziomu stacji roboczych systemu jak i za pośrednictwem Serwera integracji, który umożliwia obcym aplikacjom zarządzanie systemem. Z innych udogodnień, należy odnotować uproszczone procedury definiowania uprawnień w systemie oraz dostępność ulepszonego kreatora przejść. W programie RCP Master 3 dodano m.in. możliwość eksportu danych do popularnych programów OPTIMA, SYMFONIA, GRATYFIKANT, RCP ACCESS, TETA, WF-GANG.

Publikacja oprogramowania systemu RACS v5.2