Publikacja nowej wersji oprogramowania systemu RACS 5.5

W kolejnej wersji systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 dodano szereg nowych funkcjonalności, spośród których najważniejszą jest programowa integracja z centralami alarmowymi serii INTEGRA.

Dzięki tej integracji, system RACS 5.5 zyskał możliwość kompleksowej obsługi dużych instalacji kontroli dostępu w zakresie zabezpieczenia antywłamaniowego na poziomie Grade III. W ramach wdrożonej integracji użytkownicy systemu mogą sterować stanem uzbrojenia stref alarmowych z poziomu czytników i klawiatur systemu kontroli dostępu, które prezentują jednocześnie aktualny stan powiązanych z nimi stref alarmowych. Zdarzenia z systemu alarmowego są wyświetlane w oknach monitorujących pracę systemu kontroli dostępu i dopisywane do jego bazy danych. Obsługę systemu alarmowego można realizować współbieżnie z poziomu klawiatur centrali alarmowej. Oprogramowanie integrujące systemy jest dostępne w darmowej wersji programu VISO ST i wymaga instalacji na serwerze systemu RACS 5.

Wśród innych nowych możliwości systemu RACS 5.5 na wymienienie zasługuje integracja kamer CCTV BCS Line, integracja czytnika administratora HID OMNIKEY 5x27 CK oraz możliwość definiowania własnych formatów eksportu zdarzeń RCP. W najnowszej wersji systemu aplikacja webowa VISO WEB została rozszerzona o tzw. Monitor strefy obecności umożliwiający bieżące śledzenie osób przebywających w dowolnie zdefiniowanym obszarze systemu z poziomu przeglądarki internetowej.

Publikacja nowej wersji oprogramowania systemu RACS 5.5