Kontrola dostępu i automatyka dla hoteli w ofercie firmy Roger

Wstęp

Wśród wielu kategorii budynków, elektroniczna kontrola dostępu znalazła również zastosowanie w obiektach hotelowych. Najpopularniejszym rozwiązaniem powszechnie stosowanym w hotelach są zasilane bateryjnie zamki mechatroniczne działające w sposób autonomiczny bez połączenia z serwerem zarządzającym. Z reguły, systemy tego typu ograniczają się do kontroli dostępu i nie oferują funkcji automatyki budynkowej. Alternatywą do bateryjnych zamków mechatronicznych jest przewodowa kontrola dostępu. W tym przypadku, oprócz funkcji kontroli dostępu systemy takie oferują mniej lub bardziej zaawansowane funkcje automatyki. W ofercie firmy Roger znajdują się obydwa te rozwiązania, które pokrótce zostaną omówione.

Bateryjne zamki mechatroniczne

Zamki takie mają ogromną zaletę, którą jest to, że ich instalacja zwykle sprowadza się do wykonania drobnych prac monterskich w skrzydle drzwiowym i co bardzo ważne, bez konieczności wykonywania jakiegokolwiek dodatkowego okablowania. Identyfikacja użytkowników na tego typu zamkach odbywa się zwykle przy użyciu kart zbliżeniowych lub rzadziej, magnetycznych. Prawa dostępu są zapisane na karcie dostępowej i oprócz informacji, do jakich przejść karta ma mieć dostęp, zwykle zawierają termin jej ważności.

Osobną grupę rozwiązań, w klasie zamków bateryjnych, stanowią zamki wyposażone w radiowe interfejsy komunikacyjne. Zamki tej grupy, stanowią najbardziej zaawansowane i przez to kosztowniejsze rozwiązanie kontroli dostępu. W systemach z komunikacją radiową możliwe jest w zasadzie uzyskanie identycznej funkcjonalności jak w systemach przewodowych. W szczególności możliwe jest monitorowanie działania systemu oraz sprawne zarządzanie uprawnieniami dostępowymi z poziomu oprogramowania. W przypadku bateryjnych zamków radiowych konieczne jest rozmieszczenie w budynku sieci przewodowych punktów dostępowych, które zwykle muszą się znajdować w odległości nie większej niż kilka metrów od zamka, z którym współpracują. W zależności od systemu punkty dostępowe mogą obsługiwać od jednego do kilku zamków. Radiowe zamki bezprzewodowe zwykle pracują w paśmie 2,4 G współdzielonym z siecią Wi-Fi i z tego powodu, istnieje zagrożenie nieumyślnym lub umyślnym działaniem, które zakłóci łączność radiową i dlatego, zamki tego typu zwykle oferują możliwość pracy w trybie awaryjnym, gdzie dostęp jest przyznawany w oparciu o uproszczone reguły – często, w oparciu o listę kart, która jest na stałe lub dynamicznie zapisana w pamięci elektronicznej zamku.

Zamki bezprzewodowe systemu RACS 5 AIR

Przewodowa kontrola dostępu

Każdy z oferowanych obecnie przez firmę Roger systemów kontroli dostępu (RACS 4 i RACS 5) posiada funkcje zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu w instalacjach hotelowych. Z oczywistych powodów nie można jednak uznać, że są to rozwiązania pokrywające szerokie spektrum specyficznych funkcjonalności oczekiwanych w obiektach hotelowych, lecz raczej rozwiązania ekonomiczne realizujące minimum koniecznych funkcji związanych z dostępem i ewentualnie podstawową automatyką. W ofercie firmy znajduje się również grupa urządzeń przeznaczonych do zastosowań hotelowych, w skład której wchodzą kontrolery serii HRC oraz terminale dostępu i panele sterowania serii HRT. W tym przypadku zakres funkcji oferowanych przez te urządzenia pokrywa nawet najbardziej złożone wymagania.

W ogólnym przypadku należy mieć jednak na uwadze, że systemy przewodowe znajdują przede wszystkim zastosowanie w nowych inwestycjach, gdzie ułożenie okablowania nie stwarza istotnych problemów, a zastosowanie urządzeń przewodowych daje możliwość osiągnięcia zaawansowanej funkcjonalności i co za tym idzie, wysokiego komfortu użytkowania obiektu.

Wykorzystanie systemów RACS 4 i RACS 5 w hotelach

System RACS 4 umożliwia obsługę zarówno przejść ogólnych jak, i dostępu do pokoi hotelowych. Dodatkowo, w ramach automatyki pokoju hotelowego możliwe jest sterowanie zasilaniem elektrycznym pokoju oraz realizacja sygnalizacji hotelowych (Nie przeszkadzać, Posprzątać itp.). Kontrolerem dostępu może być standardowy kontroler dostępu serii PR lub przeznaczony do wykorzystania w hotelu kontroler PR821-CH zabudowany w obudowie czytnika z kieszenią na kartę zbliżeniową.

System RACS 5 oferuje znacznie większy zakres funkcjonalności przeznaczonej do obsługi hotelu niż system RACS 4 a dodatkowo, co stanowi bardzo istotny walor, udostępnia tzw. Serwer Integracji. Serwer ten to oprogramowanie umożliwiające integrację programową systemu kontroli dostępu RACS 5 z oprogramowaniem zarządzającym hotelem, a w szczególności, oprogramowaniem w recepcji. Przy wykorzystaniu Serwera Integracji możliwe jest także realizowanie dodatkowej, nieosiągalnej w systemie logiki działania zaimplementowanej w zewnętrznym oprogramowaniu wykonanym pod konkretny projekt. Oprócz sterowania zasilaniem elektrycznym pokoju oraz sygnalizacjami hotelowymi system RACS 5 umożliwia sterowanie oświetleniem z użyciem scen świetlnych, a stany sygnalizacji hotelowych mogą być monitorowane z poziomu oprogramowania zarządzającego systemem. Poza kontrolą dostępu do pokoi hotelowych system może obsługiwać przejścia wspólne, kontrolę dostępu do wind oraz parkingu a wszystko to z poziomu tego samego, jednorodnego oprogramowania zarządzającego.

Terminale hotelowe systemu RACS 5

Wykorzystanie urządzeń serii HRC i HRT w hotelach

W ofercie firmy znajdują się kontrolery dostępu i automatyki pokoju o oznaczeniu HRC102DR i HRC402DR, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu w obiektach hotelowych. Kontrolery te mogą współpracować z szeregiem urządzeń peryferyjnych, w skład których wchodzi czytnik korytarzowy, kieszeń na kartę, panele sterujące ogólnego i specjalnego przeznaczenia, panel sterowania klimatyzacją oraz ekspandery linii we/wy. Urządzenia te są dostępne zarówno w wersji podtynkowej, jak i natynkowej i wyposażone są w szklane panele frontowe. Panele te z jednej strony gwarantują wysoki poziom trwałości mechanicznej oraz, co jest szczególnie istotne w hotelach, wysoki poziom estetyki. Kontrolery serii HRC umożliwiają kontrolę dostępu do pomieszczeń wspólnych oraz pokoi, sygnalizacje hotelowe (Nie przeszkadzać, Posprzątać i inne) oraz automatykę pokoju. Zestaw funkcji automatyki jest bardzo szeroki i zawiera m.in. sterowanie klimatyzacją w systemie dwu i cztero rurowym, kontrola dostępu do mini baru, zaawansowane metody sterowania zasilaniem elektrycznym oraz oświetleniem, detekcję otwarcia okna, różne sygnalizacje alarmowe, a także pracę pokoju w trybie z gościem zameldowanym i wymeldowanym. Kontrolery HRC mogą być wykorzystane zarówno do kontroli dostępu do pokoi, jak i pomieszczeń wspólnych. W odróżnieniu od wcześniej omówionych systemów kontroli dostępu, w tym przypadku firma Roger nie oferuje do obsługi tych kontrolerów oprogramowania zarządzającego, lecz ogranicza się jedynie do udostępnienia protokołów komunikacyjnych umożliwiających ich konfigurację i zarządzenie. Oprogramowanie zarządzające w tym przypadku dostarcza integrator, którym zwykle jest dostawca oprogramowania do obsługi hotelu. Kompleksową usługę polegająca na dostawie oprogramowania zarządzającego hotelem wraz z obsługą urządzeń kontroli dostępu i automatyki pokojowej oferuje od wielu lat partner firmy Roger firma GiP, która specjalizuje się w dostawie rozwiązań informatycznych, kontroli dostępu i automatyki dla branży hotelowej i pokrewnych w szeroko rozumianym sektorze HoReCa.

Terminale hotelowe serii HRT

Podsumowanie

Mając na uwadze, że nasycenie szeroko rozumianymi obiektami hotelowymi w Polsce jest jeszcze dalekie od poziomu istniejącego w krajach Europy Zachodniej, należy spodziewać się, że branża ta będzie wytwarzała godny uwagi i rozwijający się sektor dla zastosowań elektroniki budynkowej. Wychodząc naprzeciw temu trendowi, inżynierowie firmy Roger pracują nad kolejnymi produktami, które mogą znaleźć zastosowanie na tym rynku. W niedalekiej przyszłości do oferty firmy planowane jest dodanie zamków mechatronicznych przeznaczonych do obsługi apartamentów pod wynajem krótkoterminowy, a także rozszerzenia istniejącej już oferty firmy w dziedzinie obsługi zaawansowanych rozwiązań kontroli dostępu i automatyki dla hoteli.