Integracja zamków APERIO w systemie kontroli dostępu RACS 5

Funkcjonalność systemu kontroli dostępu RACS 5 została poszerzona o możliwość współpracy z bezprzewodowymi zamkami serii APERIO f-my ASSA ABLOY. Dołączenie zamków APERIO do systemu RACS 5 wymaga zastosowania przeznaczonego do tego celu ekspandera MCX16-AP. Ekspander ten jest dołączany do magistrali komunikacyjnej kontrolera MC16 i oprócz obsługi zamków APERIO udostępnia dodatkowe linie wejściowe i wyjściowe, które mogą być wykorzystane do dowolnych funkcji, niekoniecznie związanych z przejściami obsługiwanymi przez zamki APERIO.

Ekspander MCX16-AP może współpracować z dwoma koncentratorami APERIO, z którymi komunikuje się za pośrednictwem sieci komputerowej LAN. Do każdego koncentratora można dołączyć do ośmiu zamków bezprzewodowych. Kontroler MC16 może obsługiwać zamki APERIO współbieżnie z przejściami przewodowymi. Z małymi wyjątkami, zamki bezprzewodowe są obsługiwane przez kontroler MC16 wg tej samej logiki, co przejścia przewodowe, co m.in. oznacza, że mogą należeć do stref alarmowych, stref dostępu a także mogą służyć do rejestracji czasu pracy.

Dostawca zamków APERIO, f-ma ASSA ABLOY, oferuje kilka modeli zamków serii APERIO, które m.in. zawierają wersję z serwomechanizmem w szyldzie, wersję z serwomechanizmem w zamku wpuszczanym w skrzydło, a także zamek instalowany w zastępstwie wkładki bębenkowej (tzw. cylindry). Wysoka jakość produktów ASSA ABLOY w połączeniu z dużymi możliwościami funkcjonalnymi systemu RACS 5 i jego ekonomiczną ceną, stwarzają ciekawą ofertę rozwiązań kontroli dostępu dla inwestorów poszukujących niezawodnych i wymagających rozwiązań, w szczególności tam, gdzie instalacja urządzeń przewodowych jest kłopotliwa lub niemożliwa.

Integracja zamków APERIO w systemie kontroli dostępu RACS 5