Bezpieczeństwo w systemie kontroli dostępu RACS 5

System RACS 5 został zaprojektowany w dobie rosnących zagrożeń spowodowanych aktami terroru oraz cyberatakami i dlatego zawiera wiele rozwiązań, których celem jest zagwarantowanie możliwie największego poziomu bezpieczeństwa systemu kontroli dostępu. Zabezpieczenia oferowane przez system RACS 5 mają charakter wielowarstwowy i są zróżnicowane technologicznie. Na podstawowe zagrożenia, jakim podlegają systemy kontroli dostępu składają się: stosowanie identyfikatorów, które dają się duplikować oraz włamania cybernetyczne przez linie komunikacyjne systemu.

Jak wykazuje praktyka, zarówno wśród instalatorów jak i użytkowników systemów KD, nie ma powszechnej świadomości, że numery seryjne kart EM 125 kHz i MIFARE, dają się duplikować przy pomocy programatorów dostępnych w cenie zwykłego czytnika zbliżeniowego, i dopiero wykorzystanie kodu przechowywanego w szyfrowanych sektorach karty jest skutecznym zabezpieczeniem przed jego powieleniem.

W ramach systemu RACS 5, oferowana jest szeroka grupa terminali MIFARE, w tym czytniki kart MIFARE Plus oraz MIFARE DESFire EV1, które mają możliwość pracy z szyfrowanymi sektorami kart. Kolejnym zabezpieczeniem, mającym podwyższyć poziom bezpieczeństwa systemu, jest możliwość tworzenia wieloetapowych trybów logowania, które wymagają zastosowania dwóch lub więcej form identyfikacji (np. karty i PIN-u), w szczególności identyfikacji biometrycznej.

W ofercie firmy, dostępny jest czytnik linii papilarnych RFT1000, który jest w pełni zintegrowany w oprogramowaniu zarządzającym systemem i może stanowić kolejny, ważny element bezpieczeństwa systemu. W celu zabezpieczenia systemu przed cyberatakami, zarówno komunikacja na poziomie sieci LAN jak i poziomie magistral wewnętrznych RS485 jest szyfrowana. Stosowana metoda szyfrowania zabezpiecza również przed powieleniem komunikacji, co powoduje, że nawet zeskanowanie przesyłanych danych i ich odtworzenie w czasie ataku, jest całkowicie nieskuteczne i nie może zmienić sposobu działania systemu.

Te i inne cechy zdecydowały już o wykorzystaniu systemu RACS 5 w takich obiektach jak zakłady karne czy obiekty wojskowe. Należy się spodziewać, że wraz ze wzrostem świadomości istniejących zagrożeń, w coraz większym stopniu rynek będzie oczekiwał rozwiązań, gwarantujących bezpieczeństwo na najwyższym, bezkompromisowym poziomie.

Bezpieczeństwo w systemie kontroli dostępu RACS 5