Aktualizacja systemów kontroli dostępu RACS 4 firmy ROGER do wersji RACS 5

Mając na uwadze dużą ilość funkcjonujących systemów RACS 4 oraz duże zainteresowanie możliwością ich unowocześnienia firma ROGER przewidziała możliwość ich aktualizacji do wersji RACS 5. Migracja z systemu RACS 4 do RACS 5 wymaga zastąpienia zainstalowanych central CPR kontrolerami dostępu MC16 oraz aktualizacji oprogramowania w kontrolerach dostępu serii PR. Czytniki serii PRT mogą być używane w nowym systemie bez żadnych zmian, nie ma też konieczności wykonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym okablowaniu systemu. Z nielicznymi wyjątkami, aktualizacja oprogramowania jest możliwa we wszystkich kontrolerach rodziny PRxx1 i PRxx2. W systemie RACS 5 nie jest możliwe wykorzystanie central CPR oraz niektórych starszych modeli kontrolerów (np. PR301, PR201, PR311v1, PR302LCD, PR411). Ze względu na obecność wbudowanych interfejsów sieciowych w kontrolerach MC16 wykorzystywane do tej pory w systemie RACS 4 interfejsy komunikacyjne IP i USB stają się zbyteczne.

Oprogramowanie firmowe aktualizujące kontrolery systemu RACS 4 do systemu RACS 5 jest udostępniane bezpłatnie. Opłata za oprogramowanie RACS 5 jest wymagana wyłącznie w przypadku chęci wykorzystania najbardziej rozbudowanej wersji programu zarządzającego VISO EX. Szczegółowe informacje dotyczące zasad migracji z systemu RACS 4 do RACS 5 można uzyskać w dziale wsparcia technicznego ROGER.