Klauzula informacyjna Roger Sp. z o.o. sp. k.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Roger Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gościszewie 59, 82-400 Sztum, zarejestrowana pod numerem KRS 0000639772.

W jaki sposób mogę skontaktować się z administratorem?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w naszej firmie, możesz skontaktować się z nami przesyłając zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub wysyłając do nas list pocztą tradycyjną na adres Gościszewo 59, 82-400 Sztum.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonania umowy, zapewnienia funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenia prośby o kontakt, reklamacji, zapisania na szkolenia i prezentacje, złożenia CV, umożliwienia dokonania płatności oraz celach marketingowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Roger Sp. z o.o. sp. k. jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Roger Sp. z o.o. sp. k. Obejmuje on ulepszanie naszych produktów i rozwiązań, zapewnienie ich jak najlepszej jakości, zapewnienie obsługi Twojego konta na www.roger.pl, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, oraz zapewnienie rozliczalności zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 
Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer NIP, zajmowane stanowisko, adres e-mail, aktywność na stronie www.roger.pl oraz statystyki dotyczące wysyłek wiadomości e-mail.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich zatajenie może uniemożliwić rejestrację konta na www.roger.pl, zawarcie/wykonanie umowy, zapewnienie funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenie prośby o kontakt, reklamacji, zapisanie na szkolenia i prezentacje, złożenie CV, dokonania płatności oraz kontakt w celach marketingowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Roger Sp. z o.o. sp. k. w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Roger Sp. z o.o. sp. k.: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15-21 RODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Roger Sp. z o.o. sp. k. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Roger Sp. z o.o. sp. k. udostępnia Twoje dane osobowe?

Roger Sp. z o.o. sp. k., co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających Roger Sp. z o.o. sp. k, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

Jak długo Roger Sp. z o.o. sp. k. przechowuje Twoje dane osobowe?

Roger Sp. z o.o. sp. k. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto Roger Sp. z o.o. sp. k. przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, statystycznych i archiwalnych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Czy Roger Sp. z o.o. sp. k. przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Roger Sp. z o.o. sp. k., co do zasady nie przekazuje Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednak ze względu na mierzenie ruchu na stronie w celach analitycznych, stosujemy mechanizm Google Analitycs. Z tego względu Roger Sp. z o.o. sp. k. może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

Czy Roger Sp. z o.o. sp. k. profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Roger Sp. z o.o. sp. k. nie wykonuje analizy danych, która mogłaby doprowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie a w konsekwencji wpłynąć na Twoje prawa.