Katalog produktów, cennik

Przewodnik po systemie RACS 5 
Przwodnik po systemie RACS 5

Folder RACS 5
Folder RACS 5 - polska wersja językowa

Katalog Produktów

Pobierz Katalog Produktów w wybranej wersji językowej:

Katalog Produktów 2016 - polska wersja językowaKatalog Produktów - angielska wersja językowaKatalog Produktów - niemiecka wersja językowaKatalog Produktów - rosyjska wersja językowaKatalog Produktów - słowacka wersja językowaKatalog Produktów - grecka wersja językowaKatalog Produktów - węgierska wersja językowaKatalog Produktów - duńska wersja językowaKatalog Produktów - portugalska wersja językowaKatalog Produktów - hiszpańska wersja językowaKatalog Produktów - francuska wersja językowa

Aby otrzymać fizyczną wersję Katalogu Produktów prześlij zapytanie używając następującego FORMULARZA


Cennik ogólny obowiązujący od 02.07.2018 do momentu wydania nowego cennika.

Cennik

Aby pobrać bieżący cennik zaloguj się, a następnie kliknij POBIERZ
Aby się zalogować kliknij TUTAJ
Aby się zarejestrować kliknij TUTAJ


Cennik dla systemu RACS 5 obowiązujący od 02.07.2018 do momentu wydania nowego cennika.

Cennik

  • Zakres zmian rewizji B w ramach cennika względem poprzedniej wersji obejmuje dodanie pozycji 
    MC16-IAC-LIC-2 oraz MC16-AZC-LIC-1

  • Aby pobrać bieżący cennik zaloguj się, a następnie kliknij POBIERZ
    Aby się zalogować kliknij TUTAJ
    Aby się zarejestrować kliknij TUTAJ

Niniejszy cennik obejmuje część oferty firmy ROGER, zawierającą produkty wchodzące w skład systemu RACS 5. Pozostałe elementy oferty firmy są ujęte w tzw. Cenniku ogólnym. W stosunku do Cennika ogólnego, produkty wyszczególnione w niniejszym cenniku RACS 5 są objęte dodatkowym rabatem w wysokości 10%.


Cennik integratorski - urządzenia automatyki hotelowej obowiązujący od 02.07.2018 do momentu wydania nowego cennika.

Cennik

Zakres zmian w ramach cennika względem poprzedniej wersji obejmuje dodanie pozycji HRC402DR-12VDC 
oraz RWH-2

Aby pobrać bieżący cennik zaloguj się, a następnie kliknij POBIERZ
Aby się zalogować kliknij TUTAJ
Aby się zarejestrować kliknij TUTAJ


Folder Patrol II LCD

Pobierz folder Patrol II LCD w wybranej wersji językowej:

Folder Patrol II LCD - polska wersja językowaFolder Patrol II LCD - angielska wersja językowaFolder Patrol II LCD - francuska wersja językowaFolder Patrol II LCD - portugalska wersja językowaFolder Patrol II LCD - słowacka wersja językowa

Aby otrzymać fizyczną wersję folderu Patrol II LCD prześlij zapytanie używając następującego FORMULARZA