Agenda szkolenia warsztatowego - system RCP Master 3

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w szkoleniu zostały zawarte w terminarzu AKADEMII ROGER

  1. Rejestracja Czasu Pracy - wprowadzenie (30 minut):
 • Definicja pojęć
 • Główne zasady projektowania systemów RCP
 • Urządzenia dedykowane do RCP
  2. Integracja z systemem Kontroli Dostępu PR Master (30 minut):
 • Przygotowanie PR Master do pracy z RCP
 • Parametry użytkowników
 • Tryby RCP
 • Konfiguracja rejestratorów
  3. Ćwiczenia praktyczne (cz 1.) (30 minut)
 • Dodawanie użytkowników
 • Tworzenie trybów RCP
 • Sterowanie trybem RCP
 • Eksport konfiguracji i zdarzeń
  4. Integracja z systemem Kontroli Dostępu VISO {30 minut}:
 • Przygotowanie VISO do pracy z RCP
 • Parametry użytkowników
 • Tryby RCP
 • Konfiguracja terminali
  5. Ćwiczenia praktyczne (cz 1.) (30 minut)
 • Dodawanie użytkowników
 • Tworzenie trybów RCP
 • Sterowanie trybem RCP

6. Przerwa (20 minut)

  7. RCP Master 3 (45 minut):
 • Rodzaje baz danych
 • Rodzaje licencji
 • Wybór scenariusza pracy
 • Podstawowe pojęcia i definicje
  8. Ćwiczenia praktyczne (cz 2.) (45 minut)
 • Zakładanie bazy danych
 • Import danych z PR Master/Integracja z VISO
 • Tworzenie typów obecności i absencji
 • Tworzenie typów dni kalendarza
 • Tworzenie kalendarzy

9. Przerwa (10 minut)

  10. Historia pracy pracownika w RCP Master 3 (35 minut)
 • Rodzaje widoków obecności: Lista dni, Szczegóły dni, Sumy czasów
 • Niezgodności
 • Wymiary urlopów
 • Edycja absencji
 • Indywidualny kalendarz pracy
 • Kreator raportów pracowników
 • Centrum raportów
 • Operatorzy programu
 • Inne funkcje
  11. Ćwiczenia praktyczne (45 minut)
 • Dodawanie/usuwanie zdarzeń
 • Korekta czasu pracy pracownika
 • Nanoszenie urlopów i absencji
 • Sprawdzenie kompletności danych
 • Tworzenie raportów w kreatorze
 • Praca z Centrum Raportów
 • Dodawanie operatorów

12. Przerwa (10 minut)

13. Przykładowe rozwiązania RCP, porady praktyczne (30 minut)

14. Panel dyskusyjny (30 minut)

UWAGA: Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie własnych laptopów z systemem operacyjnym Windows