Agenda szkolenia warsztatowego - system RACS 5

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w szkoleniu zostały zawarte w terminarzu AKADEMII ROGER

  1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 w oparciu o prezentację (60 minut):
 • Koncepcja sprzętowo-programowa
 • Koncepcja funkcjonalna
 • Aktualizacja systemu RACS 4 do wersji RACS 5
 • Integracje i funkcjonalności systemu

1.2 Przerwa (10 minut)

2. Ćwiczenia warsztatowe na bazie tablic DB-6A

  2.1 Część I (50 minut):
 • Omówienie tablic DB-6A
 • Konfiguracja niskopoziomowa (RogerVDM)
 • Wstępna konfiguracja wysokopoziomowa (VISO)
 • Konfiguracja przycisku wyjścia

2.2 Przerwa (10 minut)

  2.3 Część II (50 minut):
 • Konfiguracja przejścia jednostronnie kontrolowanego
 • Konfiguracja przejścia dwustronnie kontrolowanego
 • Użytkownicy, identyfikatory i uprawnienia

2.4 Przerwa (10 minut)

  2.5 Część III (50 minut):
 • Kontrola dostępu w windach
 • Klawisze funkcyjne
 • Węzły automatyki
 • Wielofunkcyjność wejść i wyjść

2.6 Przerwa (10 minut)

  2.7 Część IV (50 minut):
 • Strefy alarmowe
 • Integracja z CCTV
 • Mapy
 • Strefy obecności
 • Monitorowanie i log zdarzeń
 • Administrowanie systemem (operatorzy, role i partycje)
 • Komendy sterujące

2.8 Przerwa (10 minut)

3. Panel dyskusyjny (20 minut)

UWAGA: Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie własnych laptopów z systemem operacyjnym Windows