Wsparcie ROGER

Wsparcie techniczne

W ramach wsparcia technicznego udostępniana jest literatura techniczna, sekcja najczęściej zadawanych pytań FAQ jak i możliwość uzyskania zdalnego wsparcia technicznego.

Wsparcie marketingowe

W ramach wsparcia marketingowego prowadzone są szkolenia oraz warsztaty, zaś dystrybutorom udostępniane są materiały promocyjne z możliwością wykorzystania w celach marketingowych.

Obsługa serwisowa

W sekcji obsługi serwisowej zawarto komplet informacji dot. procedury postępowania z uszkodzonym produktem jak i formularz zgłoszenia serwisowego usprawniający obsługę zgłoszenia.