Sygnalizatory alarmowe

Sygnalizatory typu ASP są przeznaczone do zastosowania w systemach alarmowych wymagających sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Obydwa oferowane modele sygnalizatorów są wyposażone w układ ochrony antysabotażowej, który umożliwia detekcję zdjęcia pokrywy oraz oderwanie sygnalizatora od podłoża.

Zarówno sygnalizacja dźwiękowa jak i świetlna są kontrolowane przez oddzielne linie wejściowe. Sygnalizatory umożliwiają wybór jednego z pięciu wariantów modulacji sygnału dźwiękowego.