RCP Master 4 Web
Aplikacja webowa

RCP Master 4 Web Aplikacja webowa

RCP Master 4 Web to dodatkowy moduł systemu RCP Master 4, który umożliwia pracownikom dostęp do wybranych funkcji systemu RCP za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Pracownik korzystający z RCP Master 4 Web może bez konieczności komunikacji z działem kadr wykonać wiele czynności samodzielnie, w szczególności zapoznać się z aktualnym stanem wypracowanego czasu pracy, przejrzeć rejestr zdarzeń, złożyć wniosek o urlop lub zgłosić innego rodzaju absencję. Moduł RCP Master 4 Web umożliwia zdalną rejestrację zdarzeń RCP, w tym rejestrację pracy zdalnej.
Aplikacja RCP Master 4 Web udostępnia zestaw funkcji przeznaczonych dla przełożonych różnego szczebla (kierownicy, brygadziści, liderzy zespołów itp.), którzy zyskują w ten sposób wygodny i szybki sposób orientacji wewnątrz zarządzanej grupy pracowniczej.

Jak zamawiać

RCPM4-WEB-TRIAL
Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie modułu RCP Master 4 Web w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 30 dni od momentu aktywacji

RCPM4-WEB-25
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 25 pracowników

RCPM4-WEB-50
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 50 pracowników

RCPM4-WEB-100
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 100 pracowników

RCPM4-WEB-250
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 250 pracowników

RCPM4-WEB-500
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 500 pracowników

RCPM4-WEB-1000
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 1000 pracowników

RCPM4-WEB-2000
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 2000 pracowników

RCPM4-WEB-4000
Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 4000 pracowników

Charakterystyka

  • podgląd wypracowanego czasu pracy
  • zdalna rejestracja zdarzeń RCP
  • historia pracy pracownika
  • rejestracja pracy zdalnej
  • składanie wniosków urlopowych i innych rodzajów absencji
  • podgląd stanu wykorzystania urlopów
  • wyświetlenie bieżącego statusu obecności pracowników (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym)
  • graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności)

Zrzuty ekranowe

 Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

 

 Konto użytkownika Historia pracyWymiary urlopów 
      
 Karta obecności Lista obecnościMonitor obecności 
      
 Absencje