Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Roger Sp. z o.o. sp. k.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Roger Sp. z o.o. sp.k.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Roger Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gościszewie 59, 82-400 Sztum, zarejestrowana pod numerem KRS 0000639772.

W jaki sposób mogę skontaktować się z administratorem?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w naszej firmie, możesz skontaktować się z nami przesyłając zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub wysyłając do nas list pocztą tradycyjną na adres Gościszewo 59, 82-400 Sztum.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonania umowy, zapewnienia funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenia prośby o kontakt, reklamacji, zapisania na szkolenia i prezentacje, złożenia CV, umożliwienia dokonania płatności, celach marketingowych, historycznych oraz statystycznych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Roger Sp. z o.o. sp. k. jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Roger Sp. z o.o. sp. k. Obejmuje on ulepszanie naszych produktów i rozwiązań, zapewnienie ich jak najlepszej jakości, zapewnienie obsługi Twojego konta na www.roger.pl, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, oraz zapewnienie rozliczalności zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 
Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer NIP, zajmowane stanowisko, adres e-mail, aktywność na stronie www.roger.pl oraz statystyki dotyczące wysyłek wiadomości e-mail.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich zatajenie może uniemożliwić rejestrację konta na www.roger.pl, zawarcie/wykonanie umowy, zapewnienie funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenie prośby o kontakt, reklamacji, zapisanie na szkolenia i prezentacje, złożenie CV, dokonania płatności oraz kontakt w celach marketingowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Roger Sp. z o.o. sp. k. w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Roger Sp. z o.o. sp. k.: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15-21 RODO. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Roger Sp. z o.o. sp. k. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Roger Sp. z o.o. sp. k. udostępnia Twoje dane osobowe?

Roger Sp. z o.o. sp. k., co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających Roger Sp. z o.o. sp. k, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

Jak długo Roger Sp. z o.o. sp. k. przechowuje Twoje dane osobowe?

Roger Sp. z o.o. sp. k. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto Roger Sp. z o.o. sp. k. przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, statystycznych i archiwalnych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Czy Roger Sp. z o.o. sp. k. przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Roger Sp. z o.o. sp. k., co do zasady nie przekazuje Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednak ze względu na mierzenie ruchu na stronie w celach analitycznych, stosujemy mechanizm Google Analitycs. Z tego względu Roger Sp. z o.o. sp. k. może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

Czy Roger Sp. z o.o. sp. k. profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Roger Sp. z o.o. sp. k. nie wykonuje analizy danych, która mogłaby doprowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie a w konsekwencji wpłynąć na Twoje prawa.