Zaawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC

MC16-AZC Zaawansowany kontroler strefy dostępu

Zawansowany kontroler strefy dostępu MC16-AZC jest odmianą standardowego kontrolera dostępu
MC16-PAC (system RACS 5), w którym jedna ze stref dostępu może podlegać dodatkowym, zaawansowanym mechanizmom kontroli dostępu. Do mechanizmów tych zalicza się limit ilości wejść do strefy, limit ilości dni z dostępem do strefy, limit ilości dni braku wejść, limit ilości dni braku wejść do strefy oraz grupowe limity obecności w strefie.
Limit ilości wejść do strefy określa ilość wejść po osiągnięciu, której kontroler blokuje prawo dalszego dostępu do strefy. Limit ilości dni z dostępem określa ilość dni w ciągu, których kontroler może przyznać dostęp do strefy, przy czym dni te nie muszą następować po sobie. Obydwa te mechanizmy zwykle znajdują zastosowanie przy kontroli dostępu do miejsc, do których dostęp podlega opłatom (np. obiekty rekreacyjne) lub jest wymagane ograniczenie ilości wejść (np. jednokrotnego dostępu). Limit dni nieobecności określa ilość następujących po sobie dni, w których użytkownik nie wszedł do strefy a po osiągnięciu, której prawo dostępu zostanie automatycznie zablokowane. Funkcja ta może być wykorzystana do automatycznego blokowania dostępu w przypadku, gdy użytkownik zgubi lub nie zwróci identyfikatora administratorowi systemu. Grupowe limity obecności umożliwiają kontrolę obecności w strefie z uwzględnieniem podziału na grupy. Funkcjonalność ta jest zwykle wykorzystywana przy organizacji kontroli dostępu do parkingów współużytkowanych przez wielu najemców biurowca. System RACS 5 umożliwia rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, co w połączeniu z funkcją grupowych limitów obecności daje możliwość kompleksowej obsługi parkingów w oparciu o autonomiczny kontroler MC16-AZC.
Wszystkie omówione funkcje definiowane są indywidualnie dla wybranych użytkowników systemu. Aktualne wartości limitów mogą być w dowolnej chwili odczytane i skorygowane przez operatora systemu. Kontroler MC16-AZC jest zgodny sprzętowo z innymi kontrolerami rodziny kontrolerów MC16 i może obsługiwać do 16 przejść, przy czym tylko jedna ze stref może podlegać omówionym wcześniej zaawansowanym funkcjom kontroli dostępu.

Jak zamawiać

MC16-AZC Zaawansowany kontroler strefy dostępu

MC16-AZC-1
Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście

MC16-AZC-2
Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia

MC16-AZC-3
Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia

MC16-AZC-4
Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia

MC16-AZC-N
Kontroler parkingowy; licencja na N przejść (N=1-16)

MC16-AZC-LIC-1
Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o jedno przejście

separator
Wersje kontrolera MC16-AZC
separator
ParametrMC16-AZC-1MC16-AZC-2MC16-AZC-3MC16-AZC-4MC16-AZC-N
separator
Przejścia1234N x 1
separator
Punkty logowania2468N x 2
separator
Terminale dostępu481216N x 4
separator
Strefy dostępu2468N x 2
separator
Strefy alarmowe2468N x 2
separator
Węzły automatyki2468N x 2
separator
Komendy sterujące2468N x 2
separator
Wejścia881216N x 4
separator
Wyjścia881216N x 4
separator
Klawisze funkcyjne481216N x 4
separator
Zasilacze2468N x 2
separator
Wyświetlacze2468N x 2
separator