Kontroler stref alarmowych MC16-IAC

MC16-IAC Kontroler stref alarmowych

Kontroler stref alarmowych MC16-IAC jest odmianą standardowego kontrolera dostępu MC16, która została zubożona o funkcje związane z obsługą przejść. Kontroler MC16-IAC jest przeznaczony do sterowania stanami uzbrojenia stref alarmowych w budynku oraz prezentacji ich aktualnego stanu.
Sterowanie strefami alarmowymi może odbywać się z poziomu terminali dostępu, przez użycie identyfikatora, przez komendę wydaną z klawiatury lub z linii wejściowych. Prezentacja stanu strefy może być realizowana na wskaźnikach LED terminali oraz wyjściach kontrolera. Aktualny stan stref może być na bieżąco prezentowany w programie zarządzającym systemem, który umożliwia jednocześnie sterowanie ich stanem. Integracja z centralą alarmową może być realizowana na dwa sposoby. W każdym z nich, na każdą kontrolowaną strefę potrzebne są dwa połączenia przewodowe pomiędzy kontrolerem a centralą.
W pierwszym scenariuszu kontroler MC16-IAC wymusza zmianę stanu strefy alarmowej przez podanie sygnału na linię wejściową centrali, a centrala bezwarunkowo przezbraja strefę. W drugim scenariuszu kontroler MC16-IAC zgłasza do centrali żądanie przezbrojenia strefy alarmowej przez podanie sygnału na linię wejściową centrali, która w dalszej kolejności przetwarza otrzymane zgłoszenie i jeśli pozwalają na to inne okoliczności (np. stan gotowości) ją przezbraja. W obydwu scenariuszach centrala alarmowa sygnalizuje stan uzbrojenia strefy alarmowej na linii wyjściowej podłączonej do wejścia kontrolera MC16-IAC sterującego sygnalizacją stanu strefy.
Kontroler MC16-IAC wykorzystuje ten sam moduł elektroniczny, co kontroler dostępu MC16 i oferuje te same możliwości rozszerzeń zasobów sprzętowych przez dołączenie zewnętrznych ekspanderów i czytników. W zależności od wersji, kontroler MC16-IAC umożliwia sterowanie do 16 stref alarmowych. Zdarzenia związane z sterowaniem strefami alarmowymi są rejestrowane w bazie danych systemu RACS 5.
Kontroler MC16-IAC znajduje zastosowanie w tych miejscach gdzie wymagane jest sterowanie systemem alarmowym z poziomu urządzeń i metod dostępnych w systemie RACS, ale bez jednoczesnej obsługi kontroli dostępu. W przypadku, gdy kontroler ma realizować obydwie funkcje (sterowanie systemem i kontrolę dostępu) wykorzystywane są kontrolery serii MC16-PAC.

Jak zamawiać

MC16-IAC Kontroler stref alarmowych

MC16-IAC-2
Kontroler alarmowy; licencja na 2 strefy alarmowe

MC16-IAC-4
Kontroler alarmowy; licencja na 4 strefy alarmowe

MC16-IAC-8
Kontroler alarmowy; licencja na 8 stref alarmowych

MC16-IAC-16
Kontroler alarmowy; licencja na 16 stref alarmowych

MC16-IAC-LIC-2
Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-IAC o obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych

separator
Wersje kontrolera MC16-IAC
separator
ParametrMC16-IAC-2MC16-IAC-4MC16-IAC-8MC16-IAC-16
separator
Przejścia0000
separator
Punkty logowania481632
separator
Terminale dostępu8163264
separator
Strefy dostępu0000
separator
Strefy alarmowe24816
separator
Węzły automatyki24816
separator
Komendy sterujące481632
separator
Wejścia163264128
separator
Wyjścia163264128
separator
Klawisze funkcyjne163264128
separator
Zasilacze481632
separator
Wyświetlacze481632
separator