Elektroniczny depozytor kluczy RKD32

RKD32 Elektroniczny depozytor kluczy

Depozytor kluczy RKD32 jest elektro-mechanicznym systemem dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy w obiekcie. Każdy klucz podlegający monitorowaniu jest trwale zespolony z brelokiem zawierającym unikalny radiowy identyfikator zbliżeniowy RFID. Zespolenie klucza z brelokiem jest dokonywane przez użytkownika systemu i nie wymaga specjalizowanego oprzyrządowania ani dodatkowych plomb.
Klucze przechowywane są w kieszeniach z mechaniczną blokadą wyjęcia. Pobranie klucza możliwe jest wyłącznie przez uprawnionych użytkowników i w wybranych okresach czasu. Użytkownicy systemu są identyfikowani za pośrednictwem karty zbliżeniowej i/lub kodu PIN. Uprawnienia określają, które klucze i w jakich przedziałach czasu mogą być pobrane przez konkretnych użytkowników systemu. Klucze można podzielić na tzw. grupę wewnętrzną i zewnętrzną. Klucz z grupy wewnętrznej może być pobrany tylko wtedy, gdy użytkownik zwróci wszystkie wcześniej pobrane klucze z grupy zewnętrznej. Depozytor oferuje tzw. tryb biurowy, w którym klucze można swobodnie pobierać i zwracać bez konieczności identyfikacji użytkownika. Klucze mogą być rezerwowane na wybrany okres. Dla każdego klucza możliwe jest określenie maksymalnego czasu wypożyczenia, a także czasu do kiedy dany klucz powinien zostać zwrócony.
W przypadku awarii depozytora możliwe jest komisyjne otwarcie jego obudowy przy pomocy dwóch odmiennych kluczy mechanicznych i odblokowanie wszystkich kluczy. System rejestruje zdarzenia, a w szczególności czas pobrania i zwrotu klucza a także osobę, która wykonała daną czynność. Siłowe otwarcie drzwi depozytora lub jego obudowy jest rejestrowane i może być sygnalizowane na zewnątrz (sygnalizator alarmowy, system alarmowy). Obsługa depozytora odbywa się z poziomu dotykowego panelu kontrolnego z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym. Jeden panel kontrolny może obsługiwać 4 depozytory. Identyfikacja użytkowników może odbywać się na panelu kontrolnym lub zewnętrznym czytniku z interfejsem Wiegand. Proste, bazujące na symbolach graficznych oprogramowanie panelu kontrolnego powoduje, że jego użytkowanie wymaga jedynie krótkiego instruktażu.

Zestaw 4 depozytorów ze wspólnym panelem kontrolnym
Zestaw 4 depozytorów ze wspólnym panelem kontrolnym

Depozytory RKD32 mogą pracować w trybie autonomicznym lub sieciowym w ramach systemu kontroli dostępu i automatyki RACS 5 (Roger). W przypadku pracy w trybie sieciowym, konfiguracja i monitorowanie obiegu kluczy jest wykonywane z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu, a użytkownicy depozytora mogą posługiwać się tymi samymi identyfikatorami co w systemie kontroli dostępu. Dla wybranych projektów oferowany jest pakiet oprogramowania SDK, który umożliwia integrację programową depozytora w obcych systemach.

Jak zamawiać

RKD32 Elektroniczny depozytor kluczy
 • RKD32
  Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie zewnętrzne 12 V; opcja SG (RKD32-SG) z szybą antywłamaniową klasy P2; opcja RP (RKD32-RP) z panelem kontrolnym przeznaczonym do montażu na ścianie

 • RKD32EXT
  Depozytor kluczy bez panelu kontrolnego; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie zewnętrzne 12 V, wymaga podłączenia do depozytora RKD32; opcja SG (RKD32EXT-SG) z szybą antywłamaniową klasy P2

 • RKD32KF
  Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie

 • VISO-ST-RKD32-LIC
  Licencja umożliwia zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdą grupę 32 zarządzanych kluczy wymagana jest osobna licencja

  VISO-EX-RKD32-LIC
  Licencja umożliwia zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdą grupę 32 zarządzanych kluczy wymagana jest osobna licencja

  RKD32-SI-LIC
  Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 kluczy wymagana jest osobna licencja

  RKD32-AW-LIC
  Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem z poziomu przeglądarki internetowej; na każdą grupę 32 kluczy wymagana jest osobna licencja

Charakterystyka

 • praca autonomiczna lub w ramach systemu kontroli dostępu RACS 5
 • interfejs WWW do zarządzania depozytorem w trybie autonomicznym
 • 32 klucze w ramach jednego depozytora
 • obsługa 4 depozytorów z poziomu jednego panelu kontrolnego
 • trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb
 • możliwość stosowania dodatkowych plomb łączących klucz z brelokiem
 • mechaniczna blokada klucza w kieszeni
 • identyfikacja klucza za pośrednictwem transpondera radiowego MIFARE® i szyfrowanego numeru SSN
 • monitorowanie obecności klucza w kieszeni
 • harmonogramy czasowe uprawniające do pobrania kluczy
 • sygnalizacja przekroczenia czasu wypożyczenia klucza
 • rejestracja historii zdarzeń
 • swobodny dostęp do kluczy w trybie biurowym
 • rezerwowanie kluczy
 • szczegółowe raporty działań użytkowników i obiegu kluczy
 • awaryjne odblokowanie kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora
 • detekcja otwarcia drzwi depozytora
 • detekcja otwarcia obudowy depozytora (anty-sabotaż)
 • dotykowy panel sterujący 7”
 • zasilanie zewnętrzne 12 V
 • antywłamaniowa szyba zewnętrzna klasy P2 (wariant SG)
 • możliwość montażu panelu kontrolnego na ścianie (wariant RP)
 • integracja z systemem Ppoż.
 • możliwość integracji programowej depozytora w obcych systemach (pakiet SDK)
 • obudowa metalowa:
  • RKD32: 535 x 935 x 183 mm (wys. x szer. x grub.)
  • RKD32EXT: 535 x 675 x 183 mm (wys. x szer. x grub.)

Zrzuty ekranowe

 Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

 

 Strona startowa - niezalogowany użytkownik Strona startowa - zalogowany użytkownik
    
 Ustawienia