Obsługa gości

Goście w systemie RACS 5 stanowią osobną kategorię użytkowników i są obsługiwani na odmiennych od innych użytkowników systemu, zasadach.

Proces obsługi gościa rozpoczyna się od zarejestrowania go w systemie przy pomocy tzw. Kreatora gościa. W ramach tego kreatora następuje wprowadzenie do systemu danych personalnych gościa, utworzenie identyfikatora o odpowiednich uprawnieniach i opcjonalnie wydruk spersonalizowanej karty dostępu. W przypadku, gdy odwiedzający był już wcześniej zarejestrowany w systemie, możliwe jest zaimportowanie jego danych osobowych. Po zakończeniu procesu rejestracji dane przesyłane są do systemu i gość może rozpocząć wizytę.

Identyfikator udostępniony gościowi traci swoje uprawnienia z chwilą jego użycia na wybranym punkcie dostępowym, którym jest zwykle wyjście z budynku, lub automatycznie po przekroczeniu czasu ważności identyfikatora. Oprogramowanie systemu umożliwia szczegółowe raportowanie wizyt a także śledzenie ich przebiegu. Dla każdej wizyty obsługa systemu może utworzyć notatkę, w której mogą być zawarte dodatkowe informacje związane z gościem lub wizytą. Raporty z wizyt mogą być eksportowane do plików tekstowych: PDF, DOCX, TXT, XLSX.

Dane z wizyt, są zarchiwizowane w bazie danych systemu i mogą być później przeglądane. Obsługa gości w systemie RACS 5 jest realizowana w ramach dedykowanego do tego celu licencjonowanego modułu programowego VISO EX o nazwie Księga gości. W sposób uproszczony goście są również obsługiwani w standardowej wersji oprogramowania systemu (VISO ST).

Charakterystyka:

  • Kreator gościa
  • Monitorowanie przebiegu wizyty
  • Zapis danych gości oraz przebiegu wizyty
  • Automatyczne kończenie wizyty

Obsługa gości