Integracja z oprogramowaniem Milestone VMS XProtect

System kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 oferuje możliwość integracji z oprogramowaniem VMS XProtect firmy Milestone Systems A/S. Możliwe są dwa scenariusze integracji systemu kontroli dostępu z systemem XProtect, przy czym mogą one być wykorzystywane jednocześnie.

W pierwszym z nich zdarzenia z systemu kontroli dostępu są przekazywane do oprogramowania VMS, gdzie podlegają prezentacji i przetwarzaniu na identycznych zasadach co zdarzenia pochodzące z innych systemów bezpieczeństwa budynku, w szczególności mogą być prezentowane na zaawansowanych graficznie i funkcjonalnie mapach obiektu. W scenariuszu tym możliwe jest także wydawanie poleceń sterujących przejściami, a także monitorowanie ich statusu. Kolejną możliwością jest zdalna autoryzacja dostępu oraz prezentacja alarmów z systemu kontroli dostępu.

W drugiej z wdrożonych form integracji oprogramowanie systemu kontroli dostępu może pobierać zdjęcia i wideo z systemu VMS na podobnych zasadach jak z rejestratorów wideo telewizji przemysłowej.

Integracja systemu RACS 5 z oprogramowaniem VMS XProtect umożliwia wykorzystanie go w instalacjach, gdzie wymagane są zaawansowane formy dozoru i monitorowania pracy systemu z udziałem służb ochrony prowadzącej ciągły lub interwencyjny wideo-dozór budynku, a także w tych systemach gdzie wymagana jest wizualizacja pracy całego systemu bezpieczeństwa w zintegrowanym środowisku wideo.

Integracja z oprogramowaniem Milestone VMS XProtect