Rejestracja projektów RACS 5

Celem rejestracji jest stworzenie warunków do bliższej współpracy z podmiotami opracowującymi projekty, poprzez udzielanie wsparcia w wykorzystaniu w optymalnym zakresie dostępnej funkcjonalności RACS 5.

Zasady rejestracji:

 1. Rejestracja dotyczy projektów opartych na kontrolerach RACS 5 serii MC16.
 2. Zgłaszane projekty poza nowymi instalacjami,  mogą dotyczyć wymiany istniejącego  systemu bądź migracji z RACS 4 na RACS 5.
 3. Do zgłoszenia uprawniony jest podmiot opracowujący projekt.
 4. Dopuszcza się rejestrację alternatywnych projektów dotyczących tej samej inwestycji.
 5. Rejestracja nie ma charakteru rezerwującego.
 6. Minimalna wymagana wartość zastosowanych produktów RACS 5 w projekcie to 50 000 PLN netto, liczona w cenach ROGER przed udzieleniem rabatu.
 7. Do zgłoszenia wymagane jest udokumentowanie: (i) wykonawcy projektu, (ii) lokalizacji inwestycji, (iii) inwestora, (iv) sprzętu RACS 5 w systemie, oraz  (v) zapewnienie ROGER o możliwości weryfikacji wykorzystania w systemie  kontrolerów RACS5 serii MC16,  na które udzielono rabat. W tym celu należy wykorzystać formularz zgłoszeniowy.
 8. Decyzja ROGER o zarejestrowaniu projektu i udzieleniu rabatu jest decyzją autonomiczną o charakterze uznaniowym.
 9. Zarejestrowanie projektu jest potwierdzane powiadomieniem wysyłanym na adres email podany w zgłoszeniu. Potwierdzenie to zawiera m.in. kod rabatu.
 10. Aby skorzystać z rabatu, należy powołać się na kod rabatu w zamówieniu składanym na potrzeby wykonania systemu z zarejestrowanego projektu. Kod rabatu można wykorzystać za pośrednictwem dystrybutora produktów f-my ROGER.
 11. Brak możliwości lub negatywny wynik weryfikacji wykorzystania  sprzętu, na który udzielono rabat, może skutkować cofnięciem rabatu(ów) i/lub wykluczeniem z możliwości rejestracji innych projektów.

Aby zgłosić projekt do rejestracji należy przesłać zgłoszenie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.