Rejestracja projektów

Celem rejestracji jest stworzenie warunków do bliższej współpracy z podmiotami opracowującymi projekty, poprzez udzielanie wsparcia w wykorzystaniu w optymalnym zakresie dostępnej funkcjonalności RACS 5.

Zasady rejestracji:

 1. Rejestracja dotyczy projektów opartych na kontrolerach RACS 5 serii MC16.
 2. Zgłaszane projekty poza nowymi instalacjami, mogą dotyczyć wymiany istniejącego systemu bądź migracji z RACS 4 na RACS 5.
 3. Minimalna wymagana wartość zastosowanych produktów RACS 5 w projekcie to 50 000 PLN netto, liczona w cenach katalogowych ROGER przed udzieleniem rabatu.
 4. Do zgłoszenia projektu uprawniony jest dystrybutor produktów firmy ROGER lub podmiot opracowujący projekt.
 5. Decyzja ROGER o zarejestrowaniu projektu i przyznaniu specjalnych warunków projektowych jest decyzją autonomiczną o charakterze uznaniowym.
 6. W ramach rejestracji projektu istnieje możliwość rezerwacji warunków specjalnych przydzielonych dla danego projektu.
 7. Dla projektów bez rezerwacji warunków specjalnych dopuszcza się rejestrację alternatywnych projektów dotyczących tej samej inwestycji.
 8. Do zgłoszenia wymagane jest:
  1. wskazanie opiekuna projektu (przedstawiciela z ramienia dystrybutora zgłaszającego),
  2. wskazanie lokalizacji inwestycji,
  3. wskazanie inwestora,
  4. wskazanie sprzętu RACS 5, który ma być użyty w systemie (zestawienie sprzętowe, projekt, zmiany na istniejącej dokumentacji powykonawczej, itp.)
  5. zapewnienie ROGER o możliwości weryfikacji wykorzystania w systemie kontrolerów RACS 5 serii MC16, na które udzielono rabat. W tym celu należy wykorzystać formularz zgłoszeniowy,
  6. w przypadku nowo projektowanych systemów wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego prowadzoną współpracę z biurem projektowym.
 9. Zarejestrowanie projektu jest potwierdzane powiadomieniem wysyłanym na adres email podany w zgłoszeniu.
 10. Brak możliwości lub negatywny wynik weryfikacji wykorzystania sprzętu, na który udzielono rabat, może skutkować cofnięciem rabatu(ów) i/lub wykluczeniem z możliwości rejestracji innych projektów.

Aby zgłosić projekt do rejestracji należy przesłać zgłoszenie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.