VISO Web Aplikacja webowa do obsługi systemu RACS 5

VISO Web Aplikacja webowa do obsługi systemu RACS 5

VISO Web jest aplikacją webową przeznaczoną do bieżącej obsługi systemu RACS 5.

Aplikacja umożliwia zarządzanie użytkownikami systemu, wydawanie zdalnych komend, podgląd pracy systemu oraz przeglądanie zdarzeń historycznych zarejestrowanych w jego bazie danych.

Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników końcowych systemu RACS 5, którzy zajmują się obsługą systemu a w szczególności zarządzaniem jego użytkownikami lub monitorowaniem ruchu osób. W szczególności, mogą to być pracownicy działu kadr lub ochrony budynku, który został objęty działaniem systemu.

 

Jak zamawiać

VISO Web 
Aplikacja webowa do obsługi systemu RACS 5
Element składowy pakietu RogerSVC

Charakterystyka

  • aplikacja internetowa do obsługi system RACS 5
  • zarządzanie użytkownikami
  • wydawanie zdalnych komend
  • monitorowanie zdarzeń na żywo
  • przegląd rejestru zdarzeń historycznych

Zasoby do pobrania

  • zipRogerSVC v.1.3.2.12413

    Pakiet usług dla systemu RACS 5, w skład którego wchodzą: usługa komunikacyjna, konfigurator połączenia do bazy danych, usługa serwera licencji oraz serwis integracji oraz aplikacja do zarządzania i monitorowania ich stanu
    Uwaga! W przypadku pracy wielostanowiskowej, pakiet usług zainstalowany może być tylko na jednym komputerze (np. na serwerze)