VISO ST/VISO EX
Aplikacja Windows do konfiguracji i obsługi systemu RACS 5

VISO ST standardowa wersja programu do konfiguracji i obsługi systemu RACS 5

Program VISO jest aplikacją na system operacyjny Windows przeznaczoną do konfiguracji i obsługi systemu kontroli dostępu RACS 5. Program dostępny jest w wersji bezpłatnej VISO ST oraz w odpłatnie licencjonowanej wersji VISO EX.

VISO ST
VISO ST jest programem dedykowanym do obsługi standardowej wersji systemu RACS 5. Wersja ta oferuje zaawansowane funkcje kontroli dostępu, a także funkcje automatyki budynkowej oraz elementy logiki dedykowanej do obsługi systemu alarmowego.

 

VISO EX licencjonowany program do konfiguracji i obsługi systemu RACS 5

VISO EX
Wersja VISO EX udostępnia pewną grupę zaawansowanych funkcjonalności wykraczających poza standardowe wymagania spotykane w popularnych systemach kontroli dostępu. Funkcje dostępne w programie VISO EX są uzależnione od posiadanej licencji.

  W stosunku do standardowej wersji VISO ST, wersja VISO EX oferuje następujące funkcjonalności:
 • możliwość podziału systemu na Partycje logiczne zarządzane przez niezależnych Operatorów
 • możliwość obsługi wind systemu KGC KONE
 • możliwość integracji programowej za pośrednictwem Serwera integracji

 

Serwer integracji usługa systemowa do integracji z innymi systemami budynku

Serwer Integracji
System RACS 5 może być integrowany z innymi systemami informatycznymi za pośrednictwem tzw. usługi Serwera Integracji. Usługa Serwer Integracji umożliwia dostęp do bazy danych systemu RACS 5 oraz wykonywanie czynności związanych z jego bieżącą obsługą (np. synchronizacja ustawień, komendy sterujące działaniem urządzeń, zarządzanie użytkownikami i identyfikatorami itp.).

Jak zamawiać

VISO ST
Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja standardowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji

VISO EX TRIAL 
Umożliwia użytkowanie programu VISO EX w celach testowych i ewaluacyjnych przez 90 dni od momentu aktywacji, wymaga użycia klucza licencji zamawianego z poziomu programu VISO, nie wymaga klucza sprzętowego

VISO EX 
Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja rozszerzona; wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego (RUD-6-LKY); możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji; dostępne są następujące składniki licencji VISO EX:

 • LIC-VISO-EX-AD Licencja na przejście
 • LIC-VISO-EX-IS-50 Licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-100  Licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-250  Licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-500  Licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-1000  Licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-2000  Licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-4000  Licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-8000  Licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-NL Licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-PCA Licencja na partycję
 • LIC-VISO-EX-VC-ATRK Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia
 • LIC-VISO-EX-VMM Licencja na obsługę Modułu Gości
 • LIC-VISO-EX-GIAS Licencja na integrację z systemem alarmowym GALAXY
 • LIC-VISO-EX-EVK licencja na obsługę systemu wind KONE
 • LIC-VISO-EX-EVO Licencja na obsługę systemu wind OTIS
 • LIC-VISO-EX-EVS Licencja na obsługę systemu wind SCHINDLER
 • LIC-VISO-EX-XPRO Licencja na integrację z XProtect MILESTONE
 • LIC-VISO-ST-IS-ANSE Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET
 • LIC-VISO-IS-TARV Licencja na integrację z Argus RV TELBUD
 • LIC-VISO-IS-AXIE Licencja na integrację z AXXON Intellect Enterprise
 • LIC-VISO-IS-NAPA Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group
 • LIC-VISO-IS-C4 Licencja na integrację z systemem C4
 • LIC-VISO-ST-IS-LUXR Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO
 • LIC-VISO-ST-IS-CORT Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL
 • VISO-ST-RKD32-LIC Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja
 • VISO-EX-RKD32-LIC Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja
 • LIC-VISO-EX-IS-UPG Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji

Zakup licencji VISO EX wymaga przekazania danych przedsiębiorstwa: pełna nazwa, adres, NIP (opcjonalnie). Przekazane dane są następnie zawarte w pliku licencji oraz widoczne w programie, w którym plik licencji aktywowano. Dane przekazane do wystawienia licencji nie są wykorzystywane do innych celów przez ROGER.

UWAGA - zgłaszanie danych do licencji w przypadku przedsiębiorstw podlegających rejestracji w CEIDG posiadających dane osobowe w swojej nazwie odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA

RUD-6-LKY
Klucz sprzętowy do licencji

Charakterystyka

 • bezpłatna licencja na użytkowanie (dotyczy  wyłącznie VISO ST)
 • nieograniczony limit przejść w systemie
 • nieograniczony limit aktywnych identyfikatorów w systemie (nie dotyczy limitu identyfikatorów w kontrolerze)
 • plikowa baza danych Microsoft SQL Server Compact 4.0
 • serwerowa baza danych (MS SQL)
 • możliwość definiowania własnych trybów logowania
 • wielofunkcyjne linie wejściowe
 • wielofunkcyjne klawisze funkcyjne
 • wielofunkcyjne komendy sterujące
 • możliwość definiowania własnych sposobów modulacji linii wyjściowych
 • praca wielostanowiskowa
 • obsługa wind
 • serwer integracji (dotyczy wyłącznie VISO EX)
 • podział systemu na partycje (dotyczy wyłącznie VISO EX)

Zrzuty ekranowe

 Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

 

 VISO - Strona startowa programu VISO - Monitor stanu przejść
    
 VISO - Podgląd online kamer CCTV VISO - Rejestr zdarzeń
    
 VISO - Monitor autoryzacji zewnętrznej VISO - Monitor map
    
 VISO - Monitor ruchu w strefie obecności VISO - Punkty logowania
    
 VISO - Monitor stref alarmowych VISO - Monitor węzłów automatyki
    
 VISO - Monitor strefy obecności VISO - Edytor identyfikacji biometrycznej
    
 VISO - Szablony nadruków na kartach VISO - Użytkownicy systemu

Zasoby do pobrania