VISO Program do konfiguracji i obsługi systemu RACS 5

VISO ST - Standardowa wersja programu do konfiguracji i obsługi systemu RACS 5

Program VISO jest aplikacją na system operacyjny Windows przeznaczoną do konfiguracji i obsługi systemu kontroli dostępu RACS 5. Program dostępny jest w wersji bezpłatnej VISO ST oraz w odpłatnie licencjonowanej wersji VISO EX.

VISO ST
VISO ST jest programem dedykowanym do obsługi standardowej wersji systemu RACS 5. Wersja ta oferuje zaawansowane funkcje kontroli dostępu, a także funkcje automatyki budynkowej oraz elementy logiki dedykowanej do obsługi systemu alarmowego.

 

VISO EX - Licencjonowany program do konfiguracji i obsługi systemu RACS 5

VISO EX
Wersja VISO EX udostępnia pewną grupę zaawansowanych funkcjonalności wykraczających poza standardowe wymagania spotykane w popularnych systemach kontroli dostępu. Funkcje dostępne w programie VISO EX są uzależnione od posiadanej licencji.

  W stosunku do standardowej wersji VISO ST, wersja VISO EX oferuje następujące funkcjonalności:
 • możliwość podziału systemu na Partycje logiczne zarządzane przez niezależnych Operatorów
 • możliwość obsługi wind systemu KGC KONE
 • możliwość integracji programowej za pośrednictwem Serwera integracji

 

Serwer integracji - Usługa systemowa do integracji z innymi systemami budynku

Serwer Integracji
System RACS 5 może być integrowany z innymi systemami informatycznymi za pośrednictwem tzw. usługi Serwera Integracji. Usługa Serwer Integracji umożliwia dostęp do bazy danych systemu RACS 5 oraz wykonywanie czynności związanych z jego bieżącą obsługą (np. synchronizacja ustawień, komendy sterujące działaniem urządzeń, zarządzanie użytkownikami i identyfikatorami itp.).

Jak zamawiać

VISO ST
Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja standardowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji

VISO EX TRIAL 
Umożliwia użytkowanie programu VISO EX w celach testowych i ewaluacyjnych przez 90 dni od momentu aktywacji, wymaga użycia klucza licencji zamawianego z poziomu programu VISO, nie wymaga klucza sprzętowego

VISO EX 
Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja rozszerzona; wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego (RUD-6-LKY); możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji; dostępne są następujące składniki licencji VISO EX:

 • LIC-VISO-EX-AD  licencja na przejście
 • LIC-VISO-EX-PCA  licencja na partycję
 • LIC-VISO-EX-EVK  licencja na obsługę systemu wind KONE
 • LIC-VISO-EX-IS-50  licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-100  licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-250  licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-500  licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-1000  licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-2000  licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-4000  licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-8000  licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-IS-NL  licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników
 • LIC-VISO-EX-VC-ATRK licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia
 • LIC-VISO-EX-IS-UPG  koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji

Zakup licencji VISO EX wymaga przekazania danych przedsiębiorstwa: pełna nazwa, adres, NIP (opcjonalnie). Przekazane dane są następnie zawarte w pliku licencji oraz widoczne w programie, w którym plik licencji aktywowano. Dane przekazane do wystawienia licencji nie są wykorzystywane do innych celów przez ROGER.

UWAGA - zgłaszanie danych do licencji w przypadku przedsiębiorstw podlegających rejestracji w CEIDG posiadających dane osobowe w swojej nazwie odbywa się za pośrednictwem FORMULARZA

RUD-6-LKY
Klucz sprzętowy do licencji

Charakterystyka

separator
Charakterystyka VISO ST VISO EX
separator
bezpłatna licencja na użytkowanie + -
separator
limit przejść w systemie bez ograniczenia bez ograniczenia
separator
limit aktywnych identyfikatorów w systemie bez ograniczenia * bez ograniczenia *
separator
plikowa baza danych Microsoft SQL Server Compact 4.0 + +
separator
serwerowa baza danych (MS SQL) + +
separator
możliwość definiowania własnych trybów logowania + +
separator
wielofunkcyjne linie wejściowe + +
separator
wielofunkcyjne klawisze funkcyjne + +
separator
wielofunkcyjne komendy sterujące + +
separator
możliwość definiowania własnych sposobów modulacji linii wyjściowych + +
separator
praca wielostanowiskowa + +
separator
podział systemu na partycje - +
separator
obsługa wind + +
separator
serwer integracji (SDK) - +
separator

* - dotyczy systemu, nie dotyczy limitu identyfikatorów w kontrolerze

Zrzuty ekranowe

  Przegląd galerii po kliknięciu na wybrany zrzut ekranu.
Zaleca się maksymalny rozmiar okna przeglądarki internetowej.

 

 

  VISO - Strona startowa programu   VISO - Punkty logowania
  VISO - Integracja z CCTV    

Zasoby do pobrania