VISO Mobile
Aplikacja mobilna do obsługi systemu RACS 5

VISO Mobile Aplikacja mobilna do obsługi systemu RACS 5

VISO Mobile jest aplikacją przeznaczoną do zdalnej obsługi systemu RACS 5 z poziomu urządzeń mobilnych z systemem Android.

Aplikacja umożliwia zarządzanie użytkownikami systemu, w tym zarządzanie gośćmi, wydawanie zdalnych komend, podgląd osób zalogowanych w wybranym obszarze systemu, lokalizację miejsca przebywania osób, monitorowanie zdarzeń w trybie online, a także przeglądanie zdarzeń zarejestrowanych w bazie danych systemu.

Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników końcowych systemu RACS 5, którzy zajmują się bieżącą obsługą systemu, a w szczególności zarządzaniem jego użytkownikami oraz monitorowaniem ruchu osób. W szczególności mogą to być pracownicy działu kadr lub ochrony budynku, który został objęty działaniem systemu.

Jak zamawiać

VISO Mobile ekran główny

VISO Mobile 
Aplikacja mobilna do obsługi systemu RACS 5

Charakterystyka

  • aplikacja mobilna Android do systemu RACS 5
  • zarządzanie użytkownikami
  • obsługa gości
  • wydawanie zdalnych komend
  • podgląd listy osób przebywających w wybranej strefie
  • lokalizacja wybranego użytkownika
  • monitorowanie zdarzeń w trybie online
  • przegląd rejestru zdarzeń historycznych