Publikacja systemu RACS 5 v1.5

   

Najważniejsze zmiany w ramach systemu RACS 5 v1.5:

 • Programowa integracja z centralami alarmowymi serii INTEGRA (SATEL)
 • Zapamiętywanie danych dynamicznych po synchronizacji systemu (rejestry APB, strefy obwodowej, limitów obecności, etc.)
 • Jednoczesna zmiana grupy dla wielu osób
 • Szybkie wywoływanie komend zdalnych z poziomu map
 • Raport identyfikatorów posiadających uprawnienie do otwarcia danych drzwi
 • Obsługa czytnika administratora HID OMNIKEY 5x27 CK
 • Import dni kalendarza z pliku CSV
 • Definiowanie własnego formatu eksportu RCP oraz automatyczny zapisu danych dla pliku
 • Rozbudowano sposób reakcji na zdarzenie poprzez wyzwolenie komendy globalnej, zapis do pliku, definicję czas ważności zdarzenia wyzwalającego, definiowanie kont serwerów SMTP
 • Obsługa kamer CCTV BCS Line
 • Monitor strefy obecności w ramach VISO WEB
 • Definiowanie serwera czasu NTP
 • Do szablonu nadruku na identyfikatorach dodano możliwość umieszczenia pól użytkownika
 • Moduł wydruku kart został udostępniony w wersji VISO ST
 • Ulepszenia w obsłudze urządzeń CCTV
 • Ulepszenia w module Monitorowania zdarzeń: automatyczne odświeżanie, filtrowanie po statusie akcji dla kontrolera wirtualnego i terminala wypożyczenia
 • Możliwość rejestracji zdarzenia zmiany stanu linii wejściowej, użycia klawisza funkcyjnego i użycia komendy lokalnej

Powiązane zasoby:

Oprogramowanie:

Firmware: