Publikacja systemu RACS 5 v1.3

   

Najważniejsze zmiany w ramach systemu RACS 5 v1.3:

 • Dodano funkcję autoryzacji zewnętrznej, która uzależnia decyzję o przyznaniu dostępu od zgody, która może być wydana zdalnie przez operatora programu monitorującego pracę systemu lub lokalnie, przez innego użytkownika systemu, który jest uprawniony do tej czynności
 • Dla funkcji wykonywanych z Poziomu punktu logowania udostępniono możliwość wskazania miejsca jej wykonania
 • Dodano losowanie osób do kontroli osobistej na Punkcie logowania
 • Dodano obsługę sezonowej zmiany czasu
 • Dodano obsługę zamków APERIO (ASSA ABLOY)
 • Dodano możliwość sterowania linią wyjściową z poziomu harmonogramu
 • Dodano możliwość zdefiniowania priorytetu sygnalizacji akustycznej na Punkcie logowania
 • Dodano możliwość logowania zmiany stanów linii wejściowych, użycia klawisza funkcyjnego oraz użycia Komend sterujących
 • Dodano możliwość sterowania Węzłami automatyki z nastawami czasowymi ustawianymi indywidualnie dla każdego miejsca, z którego jest wykonywane sterowanie węzłem
 • Dodano możliwość monitorowania stanu drzwi w dedykowanym do tego celu oknie programu VISO
 • Dodano funkcję sygnalizacji zbliżającego się końca czasu przeznaczonego na otwarcie drzwi
 • Limit Identyfikatorów określony w licencji na oprogramowanie VISO zastąpiono limitem Użytkowników systemu
 • Dodano możliwość powiadamiania o wystąpieniu wybranego zdarzenia przez przesłanie powiadomienia protokołem TCP/IP
 • Dodano możliwość powiadamiania o wystąpieniu wybranego zdarzenia przez przesłanie powiadomienia na serwer HTTP
 • Dodano pomoc kontekstową w programie VISO w j. polskim
 • Dodano duńską wersję językową programu VISO
 • Dodano norweską wersję językową programu VISO
 • Opublikowano aplikację VISO Web, która umożliwia obsługę z poziomu przeglądarki internetowej
 • Opublikowano aplikację VISO Mobile (Android), która umożliwia obsługę z poziomu urządzenia mobilnego
 • Zaktualizowano sterowniki obsługi rejestratorów CCTV
 • Dodano możliwość wykorzystania wbudowanej kamery w graficznym terminalu dotykowym MD70 do podglądu na żywo
 • Dodano rozróżnienie pomiędzy funkcją dzwonka z poziomu Punktu logowania oraz Przejścia

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych z zakresu systemu kontroli dostępu RACS 5 oraz rejestracji czasu pracy RCP Master 3 organizowanych cyklicznie w ramach Akademii Roger. Dla dystrybutorów i instalatorów szkolenia są bezpłatne.