Publikacja systemu RACS 5 v1.2

   

Program VISO ST v1.2:

 • dodano możliwość pracy z serwerową bazą danych MS SQL Server (Express, Business, Enterprise)
 • usunięto limit ilości aktywnych Identyfikatorów
 • usunięto limit ilości Operatorów systemu
 • dodano możliwość pracy wielostanowiskowej bez limitu stanowisk

   

Program RCP Master v3.2:

 • udostępniono darmową wersję programu z limitem do 25 użytkowników
 • udostępniono pracę wielostanowiskową bez limitu stanowisk w wersji do 25 użytkowników

   

Wybrane nowe funkcjonalności systemu:

 • dodano Kreator Kontrolera, który umożliwia szybkie dodanie nowego kontrolera dostępu do systemu
 • rozbudowano Kreator Przejścia
 • dodano funkcję automatycznego odtwarzania manualnie ustawionych stanów obiektów (m. in. stanów węzłów automatyki oraz stanów przejść) po przesłaniu konfiguracji
 • dodano obsługę czytnika z kieszenią na kartę, która umożliwia określenie reakcji kontrolera na wsunięcie karty do czytnika oraz na wyjęcie karty z czytnika
 • dodano funkcję umożliwiającą manualne otwarcie przejścia na czas nieograniczony
 • dodano uproszczony sposób tworzenia uprawnień dostępu (tzw. Uprawnienia podstawowe)
 • dodano możliwość blokowanie ruchu użytkowników, którzy nie przeszli przez wybrane punkty graniczne (tzw. Strefy Obwodowe)
 • dodano obsługę Punktów wewnętrznych, na których dostęp jest możliwy wyłącznie po uprzednim wejściu do Strefy dostępu, wewnątrz której się znajdują
 • dodano obsługę przejścia dwukierunkowego
 • dodano serwer funkcji on-line, który umożliwia realizację złożonych procesów sterowania systemem przez oprogramowanie uruchomione na serwerze komunikacyjnym systemu
 • dodano obsługę Komend globalnych, które umożliwiają wykonywanie złożonych poleceń sterujących systemem z poziomu konsoli operatora lub zewnętrznego systemu
 • dodano automatyczną synchronizację zegarów w kontrolerach
 • dodano możliwość konfigurowania zasad obsługi zasilaczy systemowych (nowy obiekt systemowy: Zasilacz)
 • dodano możliwość  konfigurowania zasad obsługi wyświetlaczy na terminalach dostępu (nowy obiekt systemowy: Wyświetlacz)
 • dodano możliwość automatycznej synchronizacji ustawień kontrolerów o zdefiniowanej porze dnia
 • dodano możliwość eksportu danych do obcych programów RCP (Optima, Symfonia, Gratyfikant, RCP Access, Teta, WF-GANG, Asseco)
 • dodano możliwość definiowania opcji autoryzacji dla akcji wywoływanych przez logowanie użytkowników na terminalach dostępu
 • dodano tzw. Role domyślne, które umożliwiają skorzystanie z gotowych zestawów uprawnień przypisywanych Operatorom systemu
 • rozbudowano moduł Monitor obecności
 • rozbudowano moduł Filtry zdarzeń o nowe elementy podlegające filtracji

Sposób aktualizacji systemu do nowej wersji opisany został w dokumencie AN015 Aktualizacja RACS 5.1 do RACS 5.2.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych z zakresu systemu kontroli dostępu RACS 5 oraz rejestracji czasu pracy RCP Master 3 organizowanych cyklicznie w ramach Akademii Roger. Dla dystrybutorów i instalatorów szkolenia są bezpłatne.