MC16-IAC
Kontroler stref alarmowych

MC16-IAC Kontroler stref alarmowych

Kontroler stref alarmowych MC16-IAC jest odmianą standardowego kontrolera dostępu MC16, która została zubożona o funkcje związane z obsługą przejść. Kontroler MC16-IAC jest przeznaczony do sterowania stanami uzbrojenia stref alarmowych w budynku oraz prezentacji ich aktualnego stanu.
Sterowanie strefami alarmowymi może odbywać się z poziomu terminali dostępu, przez użycie identyfikatora, przez komendę wydaną z klawiatury lub z linii wejściowych. Prezentacja stanu strefy może być realizowana na wskaźnikach LED terminali oraz wyjściach kontrolera. Aktualny stan stref może być na bieżąco prezentowany w programie zarządzającym systemem, który umożliwia jednocześnie sterowanie ich stanem. Integracja z centralą alarmową może być realizowana na dwa sposoby. W każdym z nich, na każdą kontrolowaną strefę potrzebne są dwa połączenia przewodowe pomiędzy kontrolerem a centralą.
W pierwszym scenariuszu kontroler MC16-IAC wymusza zmianę stanu strefy alarmowej przez podanie sygnału na linię wejściową centrali, a centrala bezwarunkowo przezbraja strefę. W drugim scenariuszu kontroler MC16-IAC zgłasza do centrali żądanie przezbrojenia strefy alarmowej przez podanie sygnału na linię wejściową centrali, która w dalszej kolejności przetwarza otrzymane zgłoszenie i jeśli pozwalają na to inne okoliczności (np. stan gotowości) ją przezbraja. W obydwu scenariuszach centrala alarmowa sygnalizuje stan uzbrojenia strefy alarmowej na linii wyjściowej podłączonej do wejścia kontrolera MC16-IAC sterującego sygnalizacją stanu strefy.
Kontroler MC16-IAC wykorzystuje ten sam moduł elektroniczny, co kontroler dostępu MC16 i oferuje te same możliwości rozszerzeń zasobów sprzętowych przez dołączenie zewnętrznych ekspanderów i czytników. W zależności od wersji, kontroler MC16-IAC umożliwia sterowanie do 16 stref alarmowych. Zdarzenia związane z sterowaniem strefami alarmowymi są rejestrowane w bazie danych systemu RACS 5.
Kontroler MC16-IAC znajduje zastosowanie w tych miejscach gdzie wymagane jest sterowanie systemem alarmowym z poziomu urządzeń i metod dostępnych w systemie RACS, ale bez jednoczesnej obsługi kontroli dostępu. W przypadku, gdy kontroler ma realizować obydwie funkcje (sterowanie systemem i kontrolę dostępu) wykorzystywane są kontrolery serii MC16-PAC.

Jak zamawiać

MC16-IAC Kontroler stref alarmowych

MC16-IAC-2
Kontroler alarmowy; licencja na 2 strefy alarmowe

MC16-IAC-4
Kontroler alarmowy; licencja na 4 strefy alarmowe

MC16-IAC-8
Kontroler alarmowy; licencja na 8 stref alarmowych

MC16-IAC-16
Kontroler alarmowy; licencja na 16 stref alarmowych

MC16-IAC-LIC-2
Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-IAC o obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych

Charakterystyka

Wersje kontrolera MC16-IAC

ParametrMC16-IAC-2MC16-IAC-4MC16-IAC-8MC16-IAC-16
przejścia000
0
punkty logowania481632
terminale dostępu8163264
strefy dostępu0000
strefy alarmowe24816
zasilacze481632
węzły automatyki24816
komendy lokalne481632
linie wejściowe163264128
linie wyjściowe163264128
klawisze funkcyjne163264128
identyfikatory8192819281928192
przejścia na punkt logowania8888
wyświetlacze481632

Zasoby do pobrania