MC16-BAC
Kontroler automatyki budynkowej

MC16-BAC Kontroler automatyki budynkowej

MC16-BAC jest kontrolerem przeznaczonym do realizacji funkcji automatyki budynkowej w ramach systemu RACS 5. W kontrolerze tym funkcje automatyki budynkowej realizuje się za pośrednictwem tzw. węzłów automatyki. Węzeł automatyki to stan logiczny w pamięci kontrolera, który z jednej strony może być sterowany przez użytkownika, a z drugiej, sam może sterować innym stanem kontrolera, w szczególności, stanem innego węzła automatyki. Stan węzła automatyki może być replikowany na liniach wyjściowych i w ten sposób służyć do sterowania systemami lub urządzeniami wykorzystywanymi w budynku (roletami, oświetleniem, klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylacją i inne). Stanem węzła automatyki można sterować ręcznie (klawisz funkcyjny, zdalna komenda, logowanie na czytniku, przycisk podłączony do linii wejściowej) lub automatycznie z poziomu harmonogramów czasowych. W przypadku zastosowania tzw. Serwera Integracji systemu RACS 5, możliwe jest sterowanie węzłami automatyki oraz odczyt ich stanu z poziomu zewnętrznej aplikacji (np. systemu BMS). Tak jak w kontrolerach dostępu systemu RACS 5, linie wejściowe i wyjściowe w kontrolerze MC16-BAC są wielofunkcyjne a sterowanie liniami wyjściowymi może odbywać się z użyciem priorytetów oraz modulacji. W zależności od wersji kontroler umożliwia obsługę do 64 węzłów automatyki. Podobnie jak w innych kontrolerach serii MC16, komunikacja z aplikacją zarządzającą VISO jest szyfrowana i odbywa się za pośrednictwem sieci LAN/WAN. Obsługa kontrolera MC16-BAC jest dostępna w darmowej wersji oprogramowania zarządzającego VISO ST i nie jest limitowana w zakresie ilości obsługiwanych kontrolerów w systemie.

Jak zamawiać

MC16-BAC Kontroler automatyki budynkowej

MC16-BAC-8
Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki

MC16-BAC-16
Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki

MC16-BAC-32
Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki

MC16-BAC-64
Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki

Charakterystyka

Wersje kontrolera MC16-BAC

ParametrMC16-BAC-8MC16-BAC-16MC16-BAC-32MC16-BAC-64
przejścia0000
punkty logowania481632
terminale dostępu8163264
strefy dostępu0000
strefy alarmowe0000
zasilacze481632
węzły automatyki8163264
komendy lokalne481632
linie wejściowe163264128
linie wyjściowe163264128
klawisze funkcyjne163264128
identyfikatory8192819281928192
przejścia na punkt logowania8888
wyświetlacze481632

Zasoby do pobrania