MCX2D Ekspander przejść

MCX2D Ekspander przejść

MCX2D jest ekspanderem we/wy dedykowanym do obsługi 2 przejść w systemie RACS 5. Oprócz funkcji ekspandera, moduł pełni rolę dystrybutora zasilania i komunikacji, oraz obsługuje rezerwowy akumulator. Dla każdego z obsługiwanych przejść ekspander oferuje 2 wejścia, 2 wyjścia, interfejs komunikacyjny do czytników oraz dwa wyjścia zasilające. Obwody elektryczne dedykowane do obsługi każdego z przejść są między sobą separowane elektrycznie, co powoduje, że wystąpienie awarii lub sabotażu na jednym z przejść nie ma wpływu na działanie pozostałych przejść. Ekspander MCX2D jest zasilany z zewnętrznego zasilacza 13,8VDC, który jest jednocześnie źródłem zasilania zamków, czytników i innych elementów przejścia. Na każde z obsługiwanych przejść przewidziano prąd zasilania na poziomie 1,2A. Ekspander współpracuje z akumulatorem rezerwowym, który w zależności od potrzeb może być ładowany regulowanym prądem w zakresie 0,3-0,9A. Połączenia elektryczne z modułem są realizowane za pośrednictwem wyjmowanych zacisków śrubowych, które ułatwiają wykonanie połączeń elektrycznych w czasie instalacji jak i w przypadku konieczności wymiany modułu.

Jak zamawiać

MCX2D Ekspander przejśćMCX2D
Ekspander 2 przejść; obsługa akumulatora;
zasilanie 13,8VDC

 

Charakterystyka

 • Dystrybucja zasilania do 4 przejść
 • Dystrybucja magistrali komunikacyjnej
 • 4 wejścia EOL/2EOL
 • 4 wyjścia 12V/1A
 • 2 wyjścia zasilania 12V/1A
 • 2 wyjścia zasilania 12V/0,2A
 • Interfejs komunikacyjny RS485 do kontrolera dostępu
 • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora
 • Raportowanie stanów zasilania do kontrolera dostępu
 • Ładowanie akumulatora prądem 0,3A, 0,6A lub 0,9A
 • Zasilanie z zewnętrznego zasilacza 13,8VDC/3A