MCX16-RS Ekspander magistralowy

MCX16-RS Ekspander magistralowy

Ekspander zgodny sprzętowo z modułem kontrolera MC16 i pełni rolę interfejsu komunikacyjnego za pośrednictwem, którego można dołączyć do kontrolera urządzenia sieciowe systemu (MCT88M, MD70, MCX16-NT). Dostępne na module linie we/wy mogą być wykorzystane, do rozszerzenia zasobów sprzętowych kontrolera.

Jak zamawiać

MCX16-RS Ekspander magistralowy

MCX16-RS
Magistralowy ekspander we/wy z interfejsem do urządzeń sieciowych

Zasoby do pobrania