MCI16-EVK Interfejs komunikacyjny do systemu wind KGC

MCI16-EVK Interfejs komunikacyjny do systemu wind KGC

Interfejs komunikacyjny MCI16-EVK jest dedykowany do integracji systemu RACS 5 z systemem wind obsługiwanych przez kontroler grupowy KGC (Kone Group Controller). 
Od strony systemu RACS 5 dostęp do wind jest dozorowany przez kontrolery dostępu MC16-EVK, do których podłączone są terminale dostępu (MCT, PRT lub Wiegand). Terminale te mogą być zainstalowane zarówno przed wejściem do windy (DOP – Door Operated Point) lub wewnątrz windy (COP – Car Operated Point). Kontroler dostępu identyfikuje użytkowników, którzy odczytali się na czytnikach i przesyła zgłoszenie przywołania windy do kontrolera KGC. W przesłanym zgłoszeniu wskazuje piętra, do których uprawniony jest aktualnie dany użytkownik. Po przyjęciu zgłoszenia kontroler grupowy wysyła na miejsce, z którego otrzymał zgłoszenie jedną z obsługiwanych wind. W przypadku, gdy użytkownik uprawniony jest do wielu pięter to może on dokonać wyboru konkretnego piętra na panelu kontrolnym windy. Oprócz zgłoszenia oczekiwania na windę, system kontroli dostępu może wskazywać rodzaj przywoływanej windy (np. towarowa, osobowa, specjalna). Rodzaj przywoływanej windy (Call Type) może być na stałe przypisany do punktu przywołania, użytkownika (np. inwalidy) lub wybierany interaktywnie z poziomu terminala dostępu przez użycie klawisza funkcyjnego lub rozróżnienie sposobu identyfikacji (np. krótkie i długie przyłożenie karty). 
W systemie wind KGC wymagany jest tylko jeden interfejs MCI16-EVK niezależnie od ilości wykorzystywanych kontrolerów dostępu MC16-EVK. MCI16-EVK wymaga podłączenia do tej samej sieci komputerowej LAN, w której funkcjonują kontrolery dostępu oraz kontroler wind.

Jak zamawiać

MCI16-EVK Interfejs komunikacyjny do systemu wind KGC

MCI16-EVK
Interfejs komunikacyjny dedykowany do integracji systemu wind zarządzanych przez kontroler grupowy KONE (KGC) z systemem kontroli dostępu RACS 5

Charakterystyka

 • interfejs komunikacyjny do systemu wind KGC
 • moduł elektroniczny zgodny sprzętowo z modułami serii MC16
 • konfiguracja modułu za pośrednictwem pliku na karcie pamięci
 • zasilanie 18 VAC/12 VDC/24 VDC
 • obsługa akumulatora 7 Ah
 • wyjście zasilania 1,0 A
 • wyjście zasilania 0,2 A
 • interfejs RS485
 • obsługa 4 terminali Wiegand (D0, D1, BUZZ, LED)
 • obsługa 4 terminali serii PRT (RACS CLK/DTA)
 • obsługa 16 terminali serii MCT (RS485)
 • montaż na szynie DIN
 • znak CE