Kontrolery dostępu

Podstawowym zadaniem kontrolerów dostępu jest podejmowanie decyzji związanych z obsługiwanym przejściem. Logika funkcjonowania przejścia oraz decyzje są podejmowane na bazie danych konfiguracyjnych zapisanych w wewnętrznej pamięci kontrolerów. Decyzje dotyczą między innymi praw dostępu, harmonogramów czasowych, trybów uzbrojenia systemu, sygnalizacji stanów alarmowych i innych.

    W ofercie dostępne są dwie serie kontrolerów dostępu:
  • PRxx1 – standardowe kontrolery dostępu dedykowane do realizacji najbardziej popularnych funkcji kontroli dostępu.
  • PRxx2 – zaawansowane kontrolery dostępu oferujące szeroki wachlarz funkcjonalności nastawionych nie tylko na kontrolę dostępu, ale również na integrację z systemem alarmowym, telewizją przemysłową, systemem rejestracji czasu pracy jak i realizację funkcji automatyki.