UT-2USB
Interfejs USB-RS485

UT-2USB - interfejs USB-RS485

UT-2USB v.2.0 umożliwia komunikację z urządzeniami szeregowymi pracującym w standardzie RS485 za pośrednictwem portu USB w komputerze PC.
Zasadniczo, interfejs ten został zaprojektowany do wykorzystania w systemie kontroli dostępu RACS niemniej może być również wykorzystany w innych sytuacjach, w których zachodzi potrzeba komunikacji z urządzeniem szeregowym wyposażonym w port RS485.
Dzięki izolacji galwanicznej wbudowanej w interfejs UT-2USB v.2.0, komputer do którego podłączony jest interfejs, jest odseparowany elektrycznie od urządzeń podłączonych do zacisków RS485 i nie zachodzi zagrożenie przepływem prądów wyrównawczych pomiędzy masami zasilania.

Jak zamawiać

UT-2USB - interfejs USB-RS485

UT-2USB
Interfejs USB-RS485

Charakterystyka

 • zasilanie 12 VDC oraz 5 V od strony portu USB komputera
 • średni pobór prądu 20 mA (przy zas. 12 VDC) oraz 40 mA (przy zas. z portu USB komputera)
 • maksymalna prędkość transmisji 230,4 kb/s
 • maksymalna długość magistrali RS485 1200 m (przy 9600 kb/s)
 • zaprojektowany dla systemu kontroli dostępu RACS
 • separacja galwaniczna magistrali RS485 od portu USB PC
 • oprogramowanie emulujące port szeregowy COM
 • obudowa z tworzywa sztucznego
 • wymiary: 45,0 x 68,0 x 23,0 mm (wys. x szer. x grub.)
 • waga: ≈40 g
 • znak CE
 • warunki pracy:
  • temperatura: od +5°C do +40°C
  • wilgotność: od 10% do 95%

Zasoby do pobrania