RCI-2 Interfejs USB-RS485

RCI-2 - interfejs USB-RS485

RCI-2 umożliwia, poprzez port USB PC, komunikację z urządzeniami szeregowymi pracującym w standardzie RS485. Zasadniczo, interfejs ten został zaprojektowany do wykorzystania w systemie kontroli dostępu RACS, niemniej jako że instaluje się jako wirtualny port szeregowy, może być również wykorzystany w innych sytuacjach, w których zachodzi potrzeba komunikacji z urządzeniem szeregowym wyposażonym w port RS485.Dzięki izolacji galwanicznej wbudowanej w interfejs RCI-2, komputer jest odseparowany elektrycznie od urządzeń podłączonych do zacisków RS485 i nie zachodzi zagrożenie przepływu prądów wyrównawczych pomiędzy masami obwodów zasilania.

Jak zamawiać

RCI-2 - interfejs USB-RS485RCI-2 
Interfejs komunikacyjny USB-RS485 w obudowie na szynę DIN 35 mm;
praca jako wirtualny port szeregowy

Zasoby do pobrania